Image

Tobin emitterar obligationslån – löser in preffar

Ekonomi/Finansiering Tobin Properties har emitterat ett treårigt säkerställt obligationslån om 225 miljoner kronor. Likviden ska bland annat användas till inlösen av preferensaktier.
Publicerad den 22 Juni 2016

Obligationslånet löper över tre år med förfall 1 juli 2019. Likviden är avsedd att användas för investeringar i nya projekt och för inlösen av preferensaktier av serie A motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 110 miljoner kronor.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m+9.00 procent med kvartalsvis räntebetalning. Det totala ramverket för Tobin Properties obligationslån uppgår till 500 miljoner kronor. Avsikten är att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq First North Bond Market inom 30 dagar från emissionsdagen. Bolaget avser vidare att inom ett år från emissionsdagen ansöka om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Styrelsen avser att att den 30 juni fatta beslut om återinlösen av 1 000 000 preferensaktier av serie A, motsvarande häften av samtliga utestående preferensaktier av serie A.

Enligt bolagsordningen ska lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A uppgå till 110 kronor, motsvarande 110 procent av det belopp som betalades för varje aktie vid den första emissionen av preferensaktier av serie A.

Den sammanlagda inlösenlikviden planeras sålunda uppgå till 110 miljoner kronor.
Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare. Fler än 50 investerare deltog i emissionen.

– Den lyckade emissionen av obligationslånet visar att kapitalmarknaden har ett stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell. Emissionen ger oss en bättre kapitalstruktur och samtidigt ökade möjligheter att investera i nya projekt, säger Erik Karlin, vd för Tobin Properties.

Pareto Securities AB och ABG Sundal Collier AB har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Gernandt & Danielsson på Branschguiden

Gernandt & Danielsson erbjuder affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora svenska och internationella klienter. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige.

Klienten och klientnyttan av våra tjänster är utgångs­punkten för Gernandt & Danielssons verksamhet. Vi strävar efter att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.

Gernandt & Danielsson är känt för att erbjuda förstklassiga juridiska tjänster. Våra klienter sätter inte m...

Läs mer om Gernandt & Danielsson på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY