Image
Henrik Saxborn.
Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Castellum: Fortsatt stark hyrestillväxt

Bolag Castellums Q2-rapport: Fortsatt stark hyrestillväxt bidrar till nio-procentig ökning av förvaltningsresultatet.
Publicerad den 12 Juli 2019

Castellums halvårsrapport januari-juni 2019:

# Intäkterna för perioden januari-juni 2019 uppgick till 2 871 Mkr (2 740 Mkr motsvarande period föregående år).
# Förvaltningsresultatet uppgick till 1 543 Mkr (1 420), motsvarande 5,65 kronor (5,20) per aktie, en ökning med 9%.
# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 882 Mkr (827) och på derivat till - 297 Mkr (25).
# Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 586 Mkr (2 425), motsvarande 9,47 kronor (8,88) per aktie.
# Långsiktigt substansvärde uppgick till 184 kr (159) per aktie, en ökning med 16%.
# Nettoinvesteringarna uppgick till 186 Mkr (2 069) varav 2 770 Mkr (1 019) avsåg förvärv, 1 473 Mkr (1 437) ny-, till- och ombyggnationer och 4 057 Mkr (387) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 91,4 miljarder kronor.
# Nettouthyrningen för perioden uppgick till 4 Mkr (128).

– Idag är jag betydligt mer optimistisk kring marknadsläget än jag var i januari. Under kvartalet har vi sett många positiva signaler, som stigande hyresnivåer i storstadsregionerna och en positiv nettouthyrning jämfört med föregående kvartal, säger Henrik Saxborn, vd Castellum.

– Förutom ett starkt resultat från förvaltningsdelen av verksamheten så har även detaljplanerna för tre av våra största projekt blivit godkända, vilka motsvarar en projektvolym på 3 000 Mkr. Projekt, som har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed för större delen av Castellums investeringar vilket är viktigt på några års sikt, säger Saxborn.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Castellum AB på Branschguiden

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen ino...

Läs mer om Castellum AB på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY