Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg: Bara en miljon i coronarabatter under Q3

Bolag Atrium Ljungberg överträffar analytikernas förväntningar under Q3. Endast en miljoner kronor gavs i coronarelaterade rabatter under kvartalet. Styrelsen har beslutat om att inleda återköp av egna aktier.
Publicerad den 15 Oktober 2020

Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat om 277 mkr för Q3. Lägre än förra årets 318 mkr, vilket förklaras av försäljningen av Farsta Centrum i juni 2020, men bättre än analytikernas förväntningar som låg på 260 mkr enligt Infronts sammanställning av sex analytiker, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 467 mkr (283) i Q3.

Niomånaderssiffrorna:
Nettoomsättningen ökade till 2 166 mkr (2 073) varav hyresintäkter uppgick till 1 789 mkr (1 933).

Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (92), inklusive projektfastigheter.

Nettouthyrningen för perioden uppgick till -2 mkr (-75) varav 17 mkr (-42) avsåg projektfastigheter.
Resultat före värdeförändringar uppgick till 842 mkr (945).

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -742 mkr (1 597).
För det tredje kvartalet var motsvarande siffra 467 mkr (283).
Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -285 mkr (-554).

Periodens resultat uppgick till 177 mkr (1 762), vilket motsvarar 1,37 kr/aktie (13,55).

Tillfälliga Coronarabatter uppgick till netto 39 mkr, varav 1 mkr var hänförligt till det tredje kvartalet.
Vd Annica Ånäs:
– Efter en tuff vår känns tredje kvartalet betydligt ljusare. Trots en fortsatt pandemi och viss osäkerhet kring dess utveckling ser vi en ökad aktivitet i marknaden, både avseende uthyrning och transaktioner men även en stabil finansmarknad. Våra utvecklingsprojekt löper på som planerat och det är riktigt glädjande att bostadsmarknaden är stark och att försäljningen av våra bostadsrättsprojekt på Nobelberget går väldigt bra.

– Just nu är det många som siar om de långsiktiga effekterna av pandemin. "Kommer det att finnas några butiker kvar? Kommer det att behövas kontor i framtiden?" Jag tycker att det finns anledning att lyfta blicken nu och se det som händer i ett större perspektiv, utifrån långsiktiga samhällstrender. Vi har en stark urbaniseringstrend som sannolikt inte kommer att påverkas av pandemin. Sedan 2010-talet bor fler människor i städer än på landsbygd. Och utvecklingen går fort. 2030 bedöms 60 procent av världens befolkning bo i städer. Siffrorna talar sitt tydliga språk; ju större städer desto högre produktivitet.

– Fram till pandemins utbrott noterade vi ingen avmattning i konsumtionen, tvärtom. Tillväxten inom butikshandeln ökade förvisso inte, men efterfrågan på mat, nöjen och upplevelser ökade desto mer. Pandemin har temporärt ställt det här på ända men jag är ändå försiktigt positiv om framtiden, och det har med grundläggande mänskliga beteenden att göra. Människor vill träffas! Det är även så nya affärer skapas, idéer föds och innovation uppstår.

– Jag är därför helt övertygad om att kontoren även fortsättningsvis kommer att ha en central plats i våra samhällen. De behövs för att skapa ett affärsdriv, främja kreativitet och bygga starka företagskulturer.

– Vi levererar ett resultat före värdeförändringar om 277 miljoner kronor. Det är 41 miljoner kronor lägre än samma period föregående år, vilket förklaras av att vi i juni 2020 sålde Farsta Centrum. Diskussioner kring tillfälliga Coronarabatter har under det tredje kvartalet varit jämförelsevis få och kostnaden för tillfälliga rabatter uppgår under kvartalet till 1 miljon kronor.

– Jag är väldigt glad över det detaljplanearbete för Centrala Sickla som presenterades i september. Tillsammans med Nacka kommun har vi arbetat fram ett förslag som verkligen kommer att göra Sickla till en urban, levande stadsdel. Centrala Sickla sträcker sig från Marcusplatsen i väster till Kyrkviken i öster och består idag av stora parkeringsplatser och låga handelsbyggnader. Ytorna kommer att omvandlas till kvarter där promenadstråk samsas med bostads- och kontorshus med restauranger och butiker i bottenvåningarna. Planen omfattar cirka 150 000 kvadratmeter, motsvarande 7 000 kontorsarbetsplatser och 500 nya bostäder. Detaljplaneprocessen bedöms ta cirka tre år och innebär att kommunen prövar både innehåll och utformning. I samband med detta ökade vi vår projektportfölj med fem miljarder kronor.

– I och med starten för detaljplanen för Centrala Sickla uppgår vår portfölj för möjliga projekt till hela 34 miljarder kronor. 13 miljarder avser framtida investeringar i Sickla, åtta miljarder avser Slussen och Haga staden, sex miljarder Slakthusområdet och tre miljarder Gränbystaden i Uppsala. Vårt mål är att investera två miljarder per år i egna utvecklingsprojekt och de kommer att genomföras i den takt vi känner oss trygga givet marknadsläget. Uthyrningsarbetet är avgörande och vi har därför kompletterat vårt uthyrningsteam med fler seniora medarbetare för att möta de här fantastiska möjligheterna.

– Trots tuffare marknadsläge fortsätter vi att hyra ut, i synnerhet i Sickla. Hälsohuset Curanten har taktat på bra under hösten och vi har nu hyrt ut 80 procent. Vårdcentralen Sickla Hälsocenter har precis slagit upp dörrarna och inom några veckor öppnar fler verksamheter i huset. Mobilia i Malmö har under de senaste åren utvecklats till ett modernt stadskvarter. I skrivande stund invigs det nya Torghuset som förutom hyresbostäder inrymmer ett helt nytt kulturutbud. Med sagovärlden Funnys Äventyr och Nordisk Film Bios nya 4DX¬salonger kan vi nu erbjuda en fantastiskt spännande, och för Öresundsregionen helt unik kultursatsning som jag är väldigt stolt över. Men detta är inte det enda som händer i Mobilia. Konceptet c/o Mobilia är en ny satsning på vård och hälsa och ett utmärkt exempel på omvandling av butiksyta som både höjer servicenivån och utvecklar och breddar utbudet på våra platser.

– Lägenheterna i den första bostadsrättsföreningen på Nobelberget är så gott som slutsålda och bostadsköparna börjar flytta in i oktober. I samband med att det första kvarteret står klart påbörjas byggnationen av nästa kvarter med 56 bostäder. Vi ser ett stort intresse för kvarter två och vi har tecknat bokningsavtal för 30 procent av lägenheterna. Inflyttning planeras till sommaren 2022.

– Givet samhällstrender som urbanisering och hållbarhet är jag övertygad om att Atrium Ljungbergs strategi kommer vara fortsatt framgångsrik. Om man ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbar i ett ständigt föränderligt samhälle är bredd en styrka. Min bedömning är att det framöver kommer att bli än mer viktigt att ha sina fastigheter i rätt läge och med rätt kvalitet. Flexibilitet blir också ett ledord framåt. Att ha möjlighet att anpassa sig till framtiden och efterfrågan. Här är vi starka. I september startade vi arbetet med intressentdialoger som ett led i vårt arbete med att förnya hållbarhetsstrategin. Jag ser fram emot nya, ambitiösa hållbarhetsmål som är avgörande pusselbitar i utvecklingen av städer där alla vill leva!

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Kraftigt rapportfall för Fabege – men Dahlbo ser stabilitet

Bolag Fabege redovisade en rejäl nedgång i förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022 och fastighetsbeståndet värderades ner med knappt fyra miljarder kronor samtidigt som styrelsen föreslår sänkt utdelning. Aktien tog rejält med stryk på börsen och vd Stefan Dahlbo passade på att fylla på innehavet i dippen. Tillsammans med CFO:n Åsa Bergström berättar han mer om hur bolaget tar sig an det som väntas bli ett utmanande 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige