Fastighetsmarknadsdagen Östergötland 31 januari

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland

Torsdag den 31 januari 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtidens Östergötland. Arrangeras i samarbete med Näringsliv och tillväxt Linköping och Näringslivskontoret i Norrköping. Arrangeras jämna år i Norrköping och ojämna i Linköping. 2019 arrangeras seminariet alltså i Linköping.Fastighetsmarknadsdagen Östergötland – program

Du kan ladda ner en bild på programmet här.

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

8.15 Registrering och frukostmingel
Kom i tid, träffa branschkollegor och knyt nya kontakter innan själva seminariet börjar.

9.00 Välkommen!
Eddie Ekberg, chefredaktör, lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News, Pia Carlgren, näringslivsdirektör, Linköping, Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköping, Anna Bellman, moderator

9.15 Analys – den globala fastighetsmarknaden

Hur ser trenderna ut på fastighetsmarknaderna ute i världen? Hur rör sig det globala kapitalet? Ser vi fortfarande "Wall of money" tränga in i fastighetssektorn?
Ingemar Rindstig, Nordenchef, EY Real Estate och sidekick/expertkommentator för dagen.

9.25 Analys – fastighetsmarknaden i Sverige och Östergötland
Efter många goda år har den svenska fastighetsmarknaden blivit alltmer tudelad; på kontorsmarknaden ser vi rekordhyresnivåer, logistikmarknaden är stadigt på väg uppåt i skuggan av e-handelns framfart samtidigt som det pratas om kris för bostadsutvecklare och en oklar framtid för handeln. Hur mår egentligen den svenska fastighetsmarknaden? Hur ser utvecklingen ut specifikt i Östergötland? Vad kommer att hända framöver?
Gustav Kock, projektledare, ansvarig för Östergötland, Nordier

9.50 Panel – läget på Östgötamarknaden
Hur ser fastighetsaktörerna i Östergötland på läget och framtiden för marknaden i regionen? Hur ser planerna ut och vilka lokala samhällsfrågor är viktigast för branschen?
Tommy Svärd, marknadsområdeschef, Kungsleden, Elenore Pellams, värderare/analytiker, Svefa, Lars Löfgren, marknadschef, Hyresbostäder i Norrköping,  Roger Ekström, chef, Swedbank i Linköping, 

10.15 Makroanalys – vart är vi på väg?
Efter sju år med sjunkande och stillastående styrräntor har Riksbanken till slut genomfört en liten höjning. Hur ser ränteutvecklingen ut framöver? Vilka andra faktorer ska vi hålla ögonen på? Hur påverkar president Trump, handelskrig, Kinautveckling, Brexit och inte minst det inhemska politiska läget?
Cathrine Danin, makroekonom, Swedbank

10.40 Fika- och mingelpaus

11.10 Butik i dag – vad fyller vi med i morgon?
Klädkedjor bantas eller läggs ner, butiker blir showrooms, restauranger och upplevelser tar allt större plats, e-handeln tar marknadsandelar – och Amazon är på ingående. Handeln transformeras snabbt och ägare av retailfastigheter måste vara på tårna. Hur ser trenderna ut och vad kommer att hända framöver?
Anna K Johansson, projektledare, TAM Retail

11.35 Så skapas Sveriges bästa stadskärna!
Linköping fick utmärkelsen Årets Stadskärna 2018. Att utveckla en stad och en levande stadskärna är ett arbete som behöver pågå varje dag året om, år ut och år in. För att lyckas behöver aktörer i staden arbeta tillsammans som en enad kraft. Linköping har skapat hållbara processer och samarbetsformer som ger konkreta och mätbara resultat för invånare, besökare och alla som är verksamma i staden.
Marianne Lind, näringslivsutvecklare och specialist inom etablering, Linköpings kommun

11.55 Analys: Den nya bostadspolitiken
En ny regering och en ny bostadsminister är på plats. Januariöverenskommelsen innehåller en hel del som påverkar bostadssituationen. Vad kommer att hända framöver, vilka åtgärder kommer att genomföras och vilka dras i långbänk? Vilka vägval står nu svensk politik inför och hur bör branschen hantera situationen?
Kent Persson, samhällspolitisk chef, Heimstaden, fd partisekreterare för Moderaterna

12.20 Lunch- och mingelpaus

13.20 Så ska Norrköping och Linköping växa
Både Norrköping och Linköping står inför stora satsningar de närmaste åren. Hur och var ska städerna växa?
Dag Johansson, samhällsbyggnadsstrateg, Norrköping
Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Linköping

13.55 Fördjupning – nedslag på marknaden
Vi tittar närmare på utvecklingen i tre områden i regionen. Hur tänker utvecklarna kring miljö, utformning, flexibilitet, arkitektur etc. Hur skapas regionens mest attraktiva lokaler?

# Kopparhusen
I början av 2020 ska det vara klart för inflyttning i Kopparhusen – i det gamla industrilandskapet i Campus Norrköping bygger Klövern och Hyresbostäder ett nytt kvarter med bostäder, kontor och restauranger. Kopparhusen får en tydlig koppling till industriarvet med metallklädda fasader och innergårdar i tegel.
Mikael Forkner, regionchef, Klövern

# Eco Canopy i Ebbe Park
 
Sankt Kors och White Arkitekter planerar för ett Eco Canopy i Ebbepark i Linköping: En väderskyddad året runt-miljö med förutsättningar för urban odling, rekreation och mötesplatser. Ett eget mikroklimat mitt i ett av Linköpings innerstadskvarter. Här kombineras klimatanpassat och kreativt byggande med ekosystemtjänster och smarta styrsystem för belysning, ventilation och hantering av kvarterets avfall och avloppsvatten. Genom projektresultaten kan Eco Canopy-projektet bidra till utvecklingen av fler klimatanpassade stadsdelar i Linköping.
Peter Nilsson, Team Projektpartner, projektledare Ebbepark
Barbara Vogt, arkitekt, White

# Studenthus Valla
Till sommaren blir sju våningar höga Studenthus Valla klart – 15 500 kvadratmeter centralt nav och mötesplats, certifierat med Miljöbyggnad Guld på Campus Valla i Linköping. Vad betyder 450-miljonerssatsningen för universitetet och regionen?
Anders Berg, projektchef, Akademiska Hus

14.30 Kopplingen mellan politiker och bygg- och fastighetsbransch
Kommunalrådet Kikki Liljeblad (S) har på eget bevåg tagit fram en rapport om bostadssituationen i Norrköping. Hon intervjuade 45 aktörer, vilket utmynnade i rapporten "Bostad för alla – är bostäder en del av välfärden?". Vad har hon lärt sig av processen? Är detta något som fler politiker borde göra? Och hur ser hon på läget på bostadsmarknaden?
Kikki Liljeblad (S), kommunalråd i Norrköping

14.50 Fika- och mingelpaus

15.20 Östgötapanelen
Vilka är de viktigaste frågorna för näringsliv och fastighetsmarknaden i regionen? Hur ser de ledande politikerna på de största utmaningarna?
Niklas Borg (M), kommunalråd, Linköping, Lars Stjernkvist (S) kommunalråd, Norrköping, Rikard Norman, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna i Linköping, Gunilla Frennesson, ägare, Edblad i Linköping, Johan Ladenberg, vice vd, Fastighets AB LE Lundberg


15.50 Profilen – Ilija Batljan
Flykting, socialdemokratisk politiker – och numera en av landets mäktigaste fastighetsentreprenörer. Ibland tar livet oväntade vändningar. I dag är PhD Ilija Batljan vd för snabbfotade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som han grundade 2016 och tog till börsen året därpå. Hur ser han på marknadsläget, Östergötland och livet? 
Ilija Batljan, vd och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget

16.15 AvslutningFastighetsmarknadsdagen Östergötland 2019

Var: Linköping Konsert & Kongress, Garden, Konsistoriegatan 7

När: 31 januari 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 4495 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtidens Östergötland som arrangeras av branschmagasinen Fastighetssverige och lokalnytt.se i samarbete med Näringsliv och tillväxt Linköping och näringslivskontoret i Norrköping.

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad m.m.) i Östergötland som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

I de olika panelerna möter du nyckelpersoner från branschen.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Du kan läsa om 2018 års upplaga här. 

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se

Medarrangörer:
Partners:
Se filmen från det senaste eventet här: