Göteborg 400+ 30 maj

Göteborg 400+

Tisdag 30 maj kl 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Göteborgs stora framtidsseminarium tar avstamp i stadens 400-årsjubileum 2021. Det riktar sig till alla som vill äga fastigheter i Göteborg från 2021 och framåt, och till alla som vill vara med och bygga, påverka och forma den framtida staden - ett event för långsiktiga samhällsbyggare.Program - Göteborg 400+

Du kan ladda ner en bild på programmet här.

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

08.15: Registrering
Kom i tid, träffa branschkollegor och knyt nya kontakter under lättsamma former över en kopp kaffe och en fralla.

09.00: Presentation av dagens agenda
Carin Hjulström, moderator.


09.10: Göteborg, den 4 juni 2021!

Den 4 juni 2021 fyller Göteborg 400 år. Det har vi firat hela vägen till jubileumsåret med målet att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre stad. Vad har hänt och hur fortsätter firandet? 
Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum, Göteborg & Co


09.35: Framtidens fossilfria samhälle?
    

Projektet Fossil-free energy district på Chalmersområdet i Johanneberg är en innovativ satsning för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. Bland annat ska en lokal handelsplats skapas för att på ett resurseffektivt sätt utbyta energi mellan byggnader - en viktig del är att skapa ekonomiska incitament för fastighetsägare. Projektet är ett steg mot målsättningen om ett framtida fossilfritt Göteborg. Staden har högt uppsatta mål - bland annat ska Göteborg Energis fjärrvärme och fjärrkyla vara helt fossilfri år 2030. Vilka är de viktigaste vägarna mot det fossilfria samhället? Kan Göteborg bli en helt fossilfri stad?
Björn Gustafsson, ansvarig för Stadsutveckling, Göteborg Energi
Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör, Akademiska Hus
Iréne Svensson, ansvarig för internationella relationer, Johanneberg Science Park


10.00: Hur kan självkörande bilar komma att påverka stadsplaneringen?
  
I höst inleds pilotfasen i Drive Me, världens hittills mest ambitiösa projekt med självkörande Volvobilar och 100 leasingkunder på riktiga vägsträckor i Göteborg. En del av projektet fokuserar på självparkerande fordon och vad de kan innebära för framtidens stad.Vilka effekter kan självkörande bilar få för stadsplanering och parkering i framtiden? Kommer vi att behöva så många centrala parkeringshus?
Marcus Rothoff, projektledare, Drive Me, Volvo Cars
Maria Stenström, vd, Göteborgs Stads Parkering AB


10.25: Fika- och mingelpaus


11.00: TEMA: Utvecklingsområden
Göteborgsregionen präglas av stora framtidsplaner. Hur går det i några utvalda spännande områden? Hur mycket är klart till jubiléet 2021 och hur överens är staden och byggherrarna?


11.00: Utveckling: Centralenområdet
  
Centralenområdet i Göteborg är hjärtat i regionen. Jernhusen har storslagna planer med sitt Region City, som förvandlar Centralstationen till en ny hållbar stadsdel med blandat innehåll, rörlighet och möten i fokus. Ner mot älven planeras också flera stora projekt kring nya Hisingsbron.
Urban Hammarlund, regionchef, Jernhusen
Simon Wallqvist, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Göteborg

11.20: Utveckling: Forsåker
  

Det gamla Papyrusområdet i Mölndal ska bli en helt ny stadsdel med 3 000 bostäder och över 100 000 kvadratmeter kommersiella lokaler - samtidigt som delar av den gamla bruksmiljön bevaras. Förhoppningen är att stadsdelen ska bli självförsörjande på grön el, bland annat med hjälp av forsen som går genom området.
Bjarne Fjellanger, vd, Mölndala
Björn Marklund, stadsbyggnadschef, Mölndal


11.40: Utveckling: Lindholmen
  
På 20 år har Lindholmen förvandlats från ett gammalt varvsområde till Göteborgs Silicon Valley. Om några år ska Nordens högsta hus stå här, mitt i den nya stadsdelen Karlastaden. Det planeras dessutom för linbanehållplats, mängder av nya bostäder och kontorsytor och en utveckling av campusområdet.
Ola Serneke, vd, Serneke Group
Eva Tenow, projektledare, stadsbyggnadskontoret, Göteborg


12.00: Utveckling: Bergsjön

Framtidsstaden Göteborg är fylld av visioner om de attraktiva centrala områdena. Samtidigt består en alltför stor del av staden av utanförskapsområden med dåligt rykte. I skymundan arbetas det hårt med att förbättra de här områdena, under förutsättningar som ser helt annorlunda ut. Som ett led i jubileumssatsningen BoStad 2021 ska Balder bland annat bygga 160 bostäder - varav 70 radhus - i Bergsjön. Vad måste fastighetsägarna, politikerna och invånarna göra för att stadsdelen ska vara attraktiv i framtiden? Hur ser Sharam Rahis vision för Bergsjön ut?
Sharam Rahi, vice vd, Balder

12.20: Lunch- och mingelpaus13.30: Ödesfrågan: Klimathotet

Konsekvenserna av klimatförändringarna innebär ökenutbredning, smältande isar och höjda havsnivåer. Hur allvarligt är läget? Går utvecklingen att vända? Och hur illa till ligger kuststaden Göteborg?
Pär Holmgren, meteorolog och naturskadespecialist, Länsförsäkringar


13.55: Det digitala Göteborg år 2030

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle och vårt sätt att leva i grunden. Hur ser det digitala Göteborg ut i framtiden? Hur påverkas samhället, arbetsplatserna och den fysiska miljön? Hur ser det digitala livet ut år 2030 och på vilka sätt måste fastighetsbranschen arbeta för att tillmötesgå framtidens krav?
Måns Norlin, strategisk rådgivare inom samhällsplanering och digitalisering, WSP Sverige


14.20: Vilka ska förverkliga visionerna?
  
Göteborgs arbetsmarknad är glödhet och det är stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom flera sektorer. Men hur ser arbetsmarknaden ut 2021? Hur bör kompetensförsörjningsproblematiken tacklas? Vilka är de största bristområdena om fyra år? Och hur behandlas den stora bristen på bygg- och fastighetssidan?
Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg, Business Region Göteborg
Bengt Christensson, vd, Centre for management of the Built Environment (CMB)

14.45: Fika- och mingelpaus

15.15: Så bygger man världens högsta hus!
Den internationella arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill (SOM) ligger bakom världens högsta hus, Burj Khalifa i Dubai. SOM är även huvudarkitekt för Karlatornet på Lindholmen som ska bli Nordens högsta hus. Kent Jackson från SOM berättar här om de speciella förutsättningarna för att bygga riktigt högt.
Kent Jackson, Design Partner, Skidmore, Owings & Merrill

15.40: Visionärerna

     
Hur ser Göteborg ut om tio år? Göteborg 2017 präglas av högtryck i näringslivet, låg arbetslöshet och stor framtidstro. Och samtidigt av utanförskap, skjutningar och gängkrig. Hur måste staden och regionen göra för att styrkorna ska vara bibehållna på 2020-talet - och för att Göteborg då även ska ha blivit bättre och tryggare för alla?
Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande
Jonas Ransgård (M), kommunalråd och gruppledareGöteborg 400+

Var: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg

När: Tisdag 30 maj 2017, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Du anmäler dig till seminariet här.

Den 4 juni 2021 firar Göteborg 400 år – jubiléet kan ses som ett avstamp för det nya framtidsseminariet Göteborg 400+.

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av att äga fastigheter i Göteborg från 2021 och framåt – och till alla som vill vara med och bygga, påverka och forma framtidens Göteborg. Det är ett event för långsiktiga samhällsbyggare.

Göteborg 400+ är ett brett seminarium om samhällsbyggnad, infrastruktur och fastigheter i framtidens Göteborg och behandlar allt från fastigheter, bygg, teknikutveckling och infrastruktur till arkitektur, integration, kompetensförsörjning och hållbarhet.

Det handlar om visioner, stora tankar och möjligheter – men även om de svårigheter, utmaningar och problem vi står inför när framtidens stad ska förverkligas.

Seminariet arrangeras av Fastighetssverige och Lokalnytt som även arrangerar den anrika Lokalmarknadsdagen i Göteborg tillsammans med Business Region Göteborg.

Här kan du läsa om 2016 års upplaga.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705-84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736-57 43 16
eddie@fastighetssverige.se


 

Huvudsponsor:


Partners: