Image

Stenvalvet rekryterar ny CFO

Bolag Stenvalvet har rekryterat Johan Sundin från CBRE som ny CFO. Han efterträder Åke Berglund som lämnar Stenvalvet efter fyra år.


Tegefjord till Stenvalvet

Karriär Mattias Tegefjord, närmast vd för Anders J Ahlström Fastighets AB, bli ny förvaltningschef på Stenvalvet.


Stenvalvet hyr ut i Växjö

Uthyrning Stenvalvet hyr ut cirka 1 800 kvadratmeter i centrala Växjö till Växjö komun och Hermods vuxenutbildning.


Stenvalvet köper samhällsfastighet i Falun

Transaktioner Stenvalvet köperfastigheten Norslundskogen 5 från Landstinget i Falun. Lokalerna i fastigheten omfattar cirka 7 000 kvadratmeter och utgörs bland annat av en vårdcentral och ett vårdboende.


Stenvalvet köper i Stockholm – säljer på småorter

Transaktioner Stenvalvet köper Engelska skolan i Älvsjö och säljer 14 fastigheter till Ilija Batljans SBB.


Stenvalvet satsar på egen projektutveckling

Bolag Stenvalvet satsar på att utveckla fler projekt i egen regi och anställer nu Eva Eriksson som ny projektchef. Hon kommer senast från Forsen.


Stenvalvet fyller upp efter Länsstyrelsen

Uthyrning Stenvalvet hyr ut 4 000 kvadratmeter i Länsstyrelsens lokaler i Kalmar. Därmed är vakansen efter Länsstyrelsen i stort sett fylld.


Kungsleden säljer allt i Vänersborg och Mariestad

Transaktioner Kungsleden avyttrar de icke strategiska kontorsfastigheterna Poppeln 7 i Vänersborg och Länsstyrelsen 1 i Mariestad samt de obebyggda fastigheterna Pilen 2-7 i Vänersborg.


Stenvalvet utökar och förlänger i Västervik

Uthyrning Stenvalvet har utökat och omförhandlat hyresavtalet med Västerviks kommun i fastigheten Lindö 1 i Västervik. Västerviks kommun kommer att hyra cirka 3 800 kvadratmeter på ett 15-årigt avtal.


Stenvalvet rekryterar från Niras och Arcona

Karriär Stenvalvet förstärker sin organisation med en förvaltare till regionen Mälardalen samt en projektutvecklare.


Stenvalvet förstärker förvaltningsorganisationen

Bolag Stenvalvet förstärker sina regionkontor i Mälardalen, Skåne och Öst med ytterligare rekryteringar.


Kungsleden säljer för 207 miljoner

Transaktioner Kungsleden säljer fastigheterna Valfisken 1 i Kalmar, Pipdånen 5 och 6 i Visby samt Magneten 4 i Motala. Det totala försäljningspriset uppgår till 207 miljoner kronor. Försäljningarna sker i tre separata transaktioner.


Stenvalvet rekryterar två personer

Karriär Stenvalvet förstärker sin organisation med en analytiker och en fastighetscontroller.


Stenvalvets ägare skjuter till en miljard

Bolag Stenvalvets ägare har beslutat att skjuta till en miljard kronor till bolaget. Den nya allokeringen skall användas till nya förvärv och utveckling av det befintliga beståndet av samhällsfastigheter.


Hedlund blir extern rådgivare till Stenvalvet

Bolag Greger Hedlund har på egen begäran lämnat sin anställning och övergått till en roll som extern rådgivare gällande transaktioner på Stenvalvet. Sara Östmark har därför utsetts till affärsutvecklingschef och har det övergripande ansvaret för transaktioner, analys, projekt och värdering. Åsa Scharfe har utsetts till kommunikationschef.


Stenvalvet upprättar ekonomifunktion – rekryterar tre nya medarbetare

Bolag Fastighets AB Stenvalvet har beslutat att upprätta en ekonomifunktion och tar därmed hem den nu outsourcade funktionen. I och med detta förstärks ekonomiavdelningen med tre nya medarbetare.


Stenvalvet hyr ut i Trollhättan

Uthyrning Stenvalvet har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Västra Götalands Läns Landsting, Tandregleringen för cirka 500 kvadratmeter i fastigheten Älvkvarnen 1 i Trollhättan.


Stenvalvet hyr ut till Region Jämtland Härjedalen

Uthyrning Stenvalvet har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Region Jämtland Härjedalen på cirka 1 300 kvadratmeter i fastigheten Lagmannen 6 i Östersund.


Stenvalvet hyr ut i Eskilstuna

Uthyrning Stenvalvet hyr ut 1 000 kvadratmeter till CSN (Centrala studiestödsnämnden) i fastigheten Vapnet 1 i Eskilstuna.


Stenvalvet köper i Västerås

Transaktioner Stenvalvet köper en fullt uthyrd samhällsfastighet i Västerås.