Image

Starkt resultat för Stendörren

Bolag Stendörrens resultat efter skatt uppgick till 309,2 miljoner kronor (28,7) och fastighetsvärdet ökade med hela 124 procent.


Stendörren anlitar JLL i uthyrningsuppdrag

Uthyrning Stendörren har tecknat ett exklusivt uthyrningsavtal med JLL för att finna hyresgäster till byggrätter om cirka 60 000 kvadratmeter i Enköping, Västerhaninge, Brunna och Rosersberg.


Stendörrens bedömda förvaltningsresultat: 172-177 miljoner

Bolag Stendörren uppdaterar sin intjäningsförmåga. Det bedömda förvaltningsresultatet på årsbasis uppgår till 172-177 miljoner kronor.


Stendörren gör sitt första köp i Uppsala

Transaktioner Stendörren Fastigheter köper fyra handelsfastigheter i Uppsala av Framtidens Fastighetsbolag. Fastigheterna omfattar totalt 6 000 kvadratmeter och köpeskillingen uppgår till 110 miljoner kronor.


Stendörren köper av Niam i Botkyrka

Transaktioner Stendörren Fastigheter köper en handelsfastighet om cirka 22 000 kvadratmeter i Botkyrka av Niam för 119,6 miljoner kronor.


Stendörren köper i Stockholm

Transaktioner Stendörren Fastigheter har, genom bolagsaffär med Peab, köpt och tillträtt del av fastigheten Södertälje Almnäs 5:2 belägen i lager- och logistikområdet Stockholm Syd.


Stendörren uppe i 4,5 miljarder

Bolag Stendörren redovisar ett fastighetsvärde i Q3-rapporten på 4,5 miljarder kronor.


Stendörren köper i Södertälje

Transaktioner Stendörren köper, genom en bolagsaffär med en privat säljare, tre lättindustrihus i Södertälje. Köpesumman uppgår till 49 miljoner kronor.


Stendörren bygger till för Kronfågel

Bolag Stendörren har förlängt hyreskontraktet med Kronfågel i Katrineholm och ska även bygga till 3 500 kvadratmeter i anläggningen. Stendörren har även förlängt ett kontrakt i Eskilstuna och refinansierat fastighetskrediter om drygt en halv miljard kronor.


Stendörren köper byggklar mark i Brunna-Bro

Transaktioner Stendörren Fastigheter har förvärvat fastigheterna Viby 19:50 och 19:69 i Upplands-Bro kommun.


Stendörren köper för 119 miljoner

Transaktioner Stendörren har i två separata affärer köpt cirka 5 500 kvadratmeter lätt industri i Botkyrka och Järfälla för 119 miljoner kronor.


Fredrik Brodin.

Stendörren siktar på huvudlistan och preferensaktier

Bolag Stendörren undersöker möjligheterna för en flytt från First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget planerar också för att ge ut preferensaktier.


Stendörren rekryterar från Savills

Karriär Stendörren rekryterar Maria Mastej, närmast från Savills, som uthyrningschef.
Dessutom har två förvaltare rekryterats.


Stendörren säljer Statens Biblioteksdepå i Håbo

Transaktioner Stendörren säljer en fastighet inrymmande Statens Biblioteksdepå i Håbo till Vacse för 87 miljoner kronor.


Stendörren köper för 139 miljoner

Transaktioner Stendörren köper i två separata affärer fem fastigheter, i Upplands Bro, Täby och Vallentuna.


Stendörren köper för 200 miljoner

Transaktioner Stendörren fullbordar ytterligare ett förvärv via nyemission. Bolaget köper fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde på 200 miljoner kronor av I&U Fastigheter.


Stendörren fullbordar ytterligare emissionsförvärv

Transaktioner Stendörren har fullbordat ytterligare ett förvärv genom att emittera nya aktier. Den här gången är Lantmännen Fastigheter säljare.


Stendörren fullbordar ytterligare
förvärv genom nyemissioner

Transaktioner Stendörren har fullbordat ytterligare två förvärv genom nyemissioner.


Stendörren fullbordar förvärv

Transaktioner Stendörren fullbordar ytterligare ett av sina tidigare annonserade förvärv genom nyemission av aktier.


Stendörren fullbordar ytterligare förvärv

Transaktioner Stendörren har fullbordat ytterligare förvärv genom nyemission av sammanlagt nästan 2,5 miljoner aktier.