Stendörren: Stark ökning av förvaltningsresultatet

Mikael Nicander. Bild: Stendörren
Mikael Nicander.

Publicerad den 22 Februari 2019

Skicka till e-post

Bolag Stendörren höjer hyresintäkterna med 19 procent och förvaltningsresultatet ökade med 18 procent.

Januari-december 2018:
• Hyresintäkterna ökade med 19% till 537 miljoner kronor (453) och driftnettot ökade med 12% till 355 miljoner kronor (316).
• Förvaltningsresultatet ökade till 174 miljoner (161). Rensat för engångsposter hänförliga till uppköpserbjudandet på Stendörren ökade förvaltningsresultatet med 18% till 190 miljoner kronor.
• Kassa?öde från den löpande verksamheten uppgick till 145 miljoner kronor (215) motsvarande 5,18 kronor per aktie (7,77).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 326 miljoner kronor (353), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassa?öden och i vissa fall justerade avkastningskrav.
• Periodens resultat ökade med 6% till 419 miljoner kronor (396) motsvarande 15,00 kronor per aktie (14,32).
• Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i verksamheten.


Vd Mikael Nicander:
– Årets resultat efter skatt uppgick till 419 miljoner kronor, en ökning med 6% jämfört med föregående period i fjol. Under fjärde kvartalet tillträddes fastigheter med ett fastighetsvärde om 603 miljoner och Veddesta 2:43 med ?era såldes till ett fastighetsvärde om 367 miljoner. Förvaltningsresultatet summerade för året till 174 miljoner kronor. Rensat för engångskostnader i samband med EQT’s bud på bolaget ökade förvaltningsresultatet med 18% jämfört med föregående år.

– Vårt starka resultat är en effekt av det ökade driftnettot som uppgick till 355 miljoner kronor (en ökning med 12 procent), vilket tillsammans med det aktiva arbetet i projektportföljen bidrar till en positiv värdeförändring i vårt fastighetsbestånd. Värdeförändringen uppgick till 326 miljoner kronor för perioden. Våra finansiella mål avseende avkastning på eget kapital, räntetäckningsgrad och soliditet uppfyller vi väl.

– Vi fortsätter att stärka vår projektorganisation som nu utgör en viktig del i vår affärsutveckling där till exempel planprocess och uthyrningsprocess i tidiga skeden är centrala funktioner. I genomförandefasen är projektkompetensen helt central för kostnadskontroll och leveranssäkerhet. Vårt projektinnehav uppgår till cirka 14% av balansräkningen vilket genererar hög avkastning på eget kapital och står för en betydande del av vår tillväxt. Projektinnehavet är till största delen mark för nya logistikfastigheter i Stockholmsområdet, ett område där vi ser fortsatt hög efterfrågan. Denna ökade efterfrågan på logistiklokaler är till stor del hänförlig till Stockholmsregionens befolkningsökning och ekonomiska tillväxt samt den snabbt växande e-handeln. Bolaget ser stora möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen med betydande potential att generera avkastning överstigande bolaget långsiktiga avkastningskrav. Därför har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i projektportföljen.

– Sammanfattningsvis står Stendörren väl rustat för kommande expansion och med en ny aktiv huvudägare i ryggen ser jag fram emot att, tillsammans med våra engagerade medarbetare, bygga vidare på Stendörrens framgångar.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Partnertext

Vill du utveckla framtidens Göteborg?

Presenteras av MIKE KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Lokal trio bygger domstolshus

Bygg/Arkitektur När kommunen sade nej till att bygga bostäder i det gamla tidningshuset i Hudiksvall fick Perol tänka om. Petter Boström, vd för Peritas och Perol Fastigheter, berättar för Fastighetssverige om hur man lockar till sig domstolsverket som hyresgäst.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige
Ann-Marie Nilsson (C), Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Jutnäs, ägare och affärsutvecklare, Catorce, Ilan De Basso (S), kommunalråd i Jönköping och Per Gawelin, vd, Castellum region Mitt  möts i panelsamtalet.

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping: Tung panel om de stora framtidsfrågorna+ Plus
Staffan Ingvarsson.

Därför går Staffan Ingvarsson till Stockholm Business Region+ Plus
Petter Boström, vd för Perol, bygger domstolshus i Hudiksvall.

Lokal trio bygger domstolshusHeba, med Patrik Emanuelsson som vd, säljer för 465 miljoner kronor, bland annat i Vällingby.

Heba säljer för 465 miljoner kronorIlija Batljan.

SBB köper av HöganäshemSvenska Hus hyr ut i Malmö.

Svenska Hus hyr ut i MalmöAnders Bodin hyr ut på Alviks torg.

Anders Bodin hyr ut på Alviks TorgSverker Källgården och Patrick Gylling.

Cibus fortsätter öka i FinlandFastighetssverige PLAY


Branschguiden

BJC bli ny delägare i Wellbo. Deras första gemensamma projekt blir i Oskarshamn.

BJC blir delägare i WellboWihlborgs bygger nytt för Mildef i Helsingborg.

Wihlborgs bygger nytt i HelsingborgGöteborg.

BRG: Göteborgsregionen går fortsatt starkt trots internationella orosmolnKvarteret Verkstan.

Vricon tar steget in i nya EbbeparkRED och Peritas utvecklar Östra Birsta i Sundsvall.

Elgiganten och Jysk till Östra BirstaTrondheim.

JM köper i TrondheimJan Persson.

Kilenkrysset köper Fogdö skola+ Plus

Balders tungviktare om Erik Selin, miljardsatsningarna och hur han upptäckte Hagalund+ Plus

Breddade nischen – rusade på börsenSven-Olof Johansson, Biljana Pehrsson och Bo Wikare diskuterar Göteborgsmarknaden på framtidsseminariet Göteborg 400+ den 21 maj.

GBG 400+ – "Stockholmspanelen" om Göteborg på lång sikt+ Plus
Jonas Grandér, Jan-Erik Höjvall.

Så ska Nordika göra Amasten till en börsraket+ Plus
Många fallgropar i coworking-avtalen.

Otydliga avtal inom coworking – advokaten varnar för rättstvister
Se fler nyheter