Stendörren: Stark ökning av förvaltningsresultatet

Mikael Nicander. Bild: Stendörren
Mikael Nicander.

Publicerad den 22 Februari 2019

Skicka till e-post

Bolag Stendörren höjer hyresintäkterna med 19 procent och förvaltningsresultatet ökade med 18 procent.

Januari-december 2018:
• Hyresintäkterna ökade med 19% till 537 miljoner kronor (453) och driftnettot ökade med 12% till 355 miljoner kronor (316).
• Förvaltningsresultatet ökade till 174 miljoner (161). Rensat för engångsposter hänförliga till uppköpserbjudandet på Stendörren ökade förvaltningsresultatet med 18% till 190 miljoner kronor.
• Kassa?öde från den löpande verksamheten uppgick till 145 miljoner kronor (215) motsvarande 5,18 kronor per aktie (7,77).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 326 miljoner kronor (353), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassa?öden och i vissa fall justerade avkastningskrav.
• Periodens resultat ökade med 6% till 419 miljoner kronor (396) motsvarande 15,00 kronor per aktie (14,32).
• Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i verksamheten.


Vd Mikael Nicander:
– Årets resultat efter skatt uppgick till 419 miljoner kronor, en ökning med 6% jämfört med föregående period i fjol. Under fjärde kvartalet tillträddes fastigheter med ett fastighetsvärde om 603 miljoner och Veddesta 2:43 med ?era såldes till ett fastighetsvärde om 367 miljoner. Förvaltningsresultatet summerade för året till 174 miljoner kronor. Rensat för engångskostnader i samband med EQT’s bud på bolaget ökade förvaltningsresultatet med 18% jämfört med föregående år.

– Vårt starka resultat är en effekt av det ökade driftnettot som uppgick till 355 miljoner kronor (en ökning med 12 procent), vilket tillsammans med det aktiva arbetet i projektportföljen bidrar till en positiv värdeförändring i vårt fastighetsbestånd. Värdeförändringen uppgick till 326 miljoner kronor för perioden. Våra finansiella mål avseende avkastning på eget kapital, räntetäckningsgrad och soliditet uppfyller vi väl.

– Vi fortsätter att stärka vår projektorganisation som nu utgör en viktig del i vår affärsutveckling där till exempel planprocess och uthyrningsprocess i tidiga skeden är centrala funktioner. I genomförandefasen är projektkompetensen helt central för kostnadskontroll och leveranssäkerhet. Vårt projektinnehav uppgår till cirka 14% av balansräkningen vilket genererar hög avkastning på eget kapital och står för en betydande del av vår tillväxt. Projektinnehavet är till största delen mark för nya logistikfastigheter i Stockholmsområdet, ett område där vi ser fortsatt hög efterfrågan. Denna ökade efterfrågan på logistiklokaler är till stor del hänförlig till Stockholmsregionens befolkningsökning och ekonomiska tillväxt samt den snabbt växande e-handeln. Bolaget ser stora möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen med betydande potential att generera avkastning överstigande bolaget långsiktiga avkastningskrav. Därför har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i projektportföljen.

– Sammanfattningsvis står Stendörren väl rustat för kommande expansion och med en ny aktiv huvudägare i ryggen ser jag fram emot att, tillsammans med våra engagerade medarbetare, bygga vidare på Stendörrens framgångar.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


ÄmnenSkicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Pressad retailkoncern blöder trots radikal åtstramning

Handel Planen på att stänga nästan samtliga fysiska butiker ligger kvar – men förlusterna ökar: "Inte omedelbar effekt".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige
Caroline Arehult, Anette Frumerie, Eva Landén, Ulrika Hallengren och Biljana Pehrsson - fem börs-vd:ar som kommer till Grand Hotel och Fastighetskvinnan den 4 september.

Börs-vd:arna om branschläget: Logistik, samhällsfastigheter, kontor och bostadsutvecklingPeter Malmén.

Han blir ny vice vd på WillhemOscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties säljer – ger plusresultat om 50 miljonerColliers adderar retail till sitt utbud.

Colliers inleder retailsatsningLars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living vill sälja på IrlandChristian Wictorin, rekryteras till Corporate Fiber som chef för affärsutveckling. Han deltar med föredraget Affärsmöjligheter i ett uppkopplat samhälle på Lokalmarknadsdagen på Posthotellet den 22 augusti.

Christian Wictorin blir affärsutvecklingschef på snabbväxande Corporate FiberPer Taube och Petter Stordalen.

Stordalen utökar till 1 400 rum i Airport CityCarl Zetterqvist.

SPG tecknar långt hyresavtal med IcaFastighetssverige PLAY


Branschguiden

Peter Stalfors.

Svenska Hus rekryterar transaktionsansvarig från SBABReal Holding begär om förlängning av företagsrekonstruktionUlf Lindén, chef affärsutveckling, Malin Eriksson Isberg, distriktschef Backa, och Markus Svedberg, chef teknik.

Tre nya rekryteringar till Poseidons ledningsgrupp+ Plus

Så blir Nackas nya landmärke+ Plus

Skral sommarrea på fastighetsbörsenHenrik Einarsson, chef på etableringsavdelningen, Business Region Göteborg, håller i föredraget Analys: Göteborgsregionen – nyckeltal och trender på Lokalmarknadsdagen den 27 augusti på Posthotellet.

Lokalmarknadsdagen 27/8: Göteborgsregionen – nyckeltal och trenderStina Lindh Hök, operativ chef på Nyfosa.

Nyfosa miljardköper av KlövernSLP bygger nytt åt Tojos Plast i Malmö.

SLP bygger åt befintlig hyresgäst i MalmöFastighetsbolagen dominerar på Stockholmsbörsen.

Fastigheter utgör nio procent av börsvärdetSergel Nova.

Intersport öppnar flaggskeppsbutik i Stockholm CBDGenom ett nytt arbetssätt ska byggstarterna kunna tidigareläggas i Göteborg.

Nytt arbetssätt ska ge tidigare byggstarter i GöteborgSerneke bygger på Hammarö.

Serneke bygger bostäder på Hammarö
Se fler nyheter