Image
Jens Engwall.

Jens Engwall fortsätter sälja aktier i Nyfosa – sker för att betala skatt på SBB-affär

Bolag Nyfosas styrelseledamot och tidigare vd Jens Engvall fortsatte att sälja aktier i bolaget under varje dag förra veckan. De senaste transaktionerna den 3-5 januari summerar till 383 228 aktier som såldes till snittkursen 85,15 kronor. Det innebär en affär på cirka 32,6 miljoner kronor, visar Finansinspektionens insynsregister. För Dagens Industri uppger han är försäljningarna skett för att betala skatt på lönsam SBB-affär.


Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Lannebo Fonder tar plats i Nyfosas valberedning

Bolag Nyfosa meddelar en utökning av valberedningen med anledning av ändrad ägarbild.


David Mindus.

Sagax passerar milstolpe i sitt Nyfosa-ägande

Bolag Bolaget har ökat sitt innehav med 36 procentenheter under 2022.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa ser minskat kassaflöde under tredje kvartalet

Bolag Driftnettot ökar stadigt och slår rekord under tredje kvartalet för Nyfosa. Förvaltningsresultatet, exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures, stiger mot föregående år. Däremot minskar kassaflödet.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa förvärvar åtta fastigheter

Ekonomi/Finansiering Nyfosa har i tre transaktioner förvärvat åtta fastigheter belägna i Västervik, Halmstad och finska Åbo. Det totala förvärvspriset uppgår till 411 miljoner och sammanlagt årligt hyresvärde är 38 miljoner.


David Mindus.

Sagax gör ny stor bolagsinvestering – når 20 procent

Bolag David Mindus bolag fortsätter ladda på rejält – har ökat sitt ägande med nästan sex procent under Q2.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa redovisar massiv intäkts- och resultatökning

Bolag Intäkterna ökade med 30 procent och resultat efter skatt över 70 procent.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa köper portfölj av SBB

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj bestående av åtta fastigheter med lager och lätt industri i Kalmar. Förvärvspriset uppgår till 340 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 20 miljoner kronor. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa säljer till Fortifikationsverket för 400 miljoner

Transaktioner Nyfosa har avyttrat kontorsfastigheten Skogskarlen 3 i Solna till ett försäljningspris om 400 miljoner kronor.


Jakob Fyrbergs Emilshus köper stort av Stina Lindh Höks Nyfosa.

Emilshus tillträder Nyfosaportfölj redan nu

Transaktioner Emilshus tillträder fastighetsportfölj i Småland och Östergötland för 947 miljoner kronor


300 meter söder om Karlstads centrum kommer kvarteret Skeppare att växa fram med bland annat 500 bostäder. Nu ska planen antas.

Klartecken för stor central förtätning

Bygg/Arkitektur Lidl och Nyfosa är med och utvecklar ett stort område i centrala Karlstad som nu ska få ett stort tillskott av bland annat bostäder och handel. Fastighetssverige berättar mer om utvecklingen.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa gör ny finländsk miljardaffär

Transaktioner Nyfosa har förvärvat kommersiella fastigheter i Helsingforsregionen, Tammerfors och flera större städer runtom i Finland. Förvärvspriset uppgår till 137 miljoner euro, motsvarande cirka 1 415 miljoner kronor, med ett årligt hyresvärde om 14,5 miljoner euro, motsvarande cirka 150 miljoner kronor.


Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa: Förvaltningsresultat upp 26 procent

Bolag Nyfosa ökar intäkterna med 25 procent, förvaltningsresultatet med 26, det utdelningsgrundande kassaflödet med 21 och resultat efter skatt med 109 procent.


Jakob Fyrbergs Emilshus köper stort av Stina Lindh Höks Nyfosa.

Nyfosa säljer till Emilshus för nästan en miljard

Transaktioner Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av 13 fastigheter till ett försäljningspris om cirka 947 miljoner kronor till Emilshus.


Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa säljer blandfastigheter för 145 miljoner

Transaktioner Nyfosa har avyttrat två fastigheter i Eskilstuna till ett försäljningspris om 145 miljoner kronor. Fastigheterna består av bostäder och kommersiella lokaler.


Stina Lindh Hök.

Stina Lindh Hök: "En nedgång skapar alltid möjligheter"

Bolag Nyfosas vd Stina Lindh Hök berättar för Fastighetssverige om hur bolaget ska fortsätta att vara transaktionsintensiva 2022 trots tuffare förutsättningar – och varför de inte siktar på någon fjärde marknad i nuläget.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa köper för av Partners Group i Finland för över två miljarder

Transaktioner Nyfosa har tecknat avtal om förvärv av totalt 43 fastigheter belägna i ett flertal kommuner i Finland med tyngdpunkt i Helsingforsregionen, Åbo och Jyväskylä. Förvärvspriset uppgår till 200,0 miljoner euro, motsvarande 2 109 miljoner kronor, inklusive förvärvskostnader.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa: Kassaflödet upp elva procent, utdelning 3,80

Bolag Nyfosas utdelningsgrundande kassaflöde ökade med elva procent under helåret och hela 82 procent under Q4. Bolaget föreslår 3,80 kronor per aktie i utdelning. Förra året delade bolaget ut 3,00 plus en krona i extrautdelning.


Patrick Gylling och Claes Magnus Åkesson.

Gylling och Åkesson till Nyfosas styrelse

Bolag Mats Andersson och Jenny Wärmé lämnar Nyfosas styrelse. De föreslås ersättas av Patrick Gylling och Claes Magnus Åkesson.


En ny kontorsbyggnad och ett nytt hotell planeras i ett väldigt centralt läge i Örebro.

Här planeras nytt hotell i centralt guldläge

Bygg/Arkitektur Mitt i centrala Örebro intill Vasakyrkan ska både ett nytt hotell och ny kontorsbebyggelse byggas inom de närmsta åren. Fastighetssverige berättar mer om planerna.