Image
Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox i dubbla affärer: "Ser inget tapp på hotellmarknaden just nu"

Bolag Efter den stora försäljningen i Montreal i fredags slog Pandox även till med ett förvärv samma dag då man köpte ett hotell i Storbritannien för över 400 miljoner kronor. För Fastighetssverige slår Pandox vd Liia Nõu fast att bolaget alltjämt är nettoköpare i grunden, även om det är svårt för säljare och köpare att mötas i sina förväntningar. På hotellmarknaden upplever hon att det fortsatt är bra tryck trots den ekonomiska oron som sprider sig allt mer.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox ingår avtal med NH Hotel Group om en hotellfastighet i Bryssel

Transaktioner Pandox AB (publ) har ingått avtal om förvärv av NH Brussels Louise i centrala Bryssel, Belgien. Hotellet har 246 rum och ägs och drivs av NH Hotel Group som är Spaniens största hotellkedja. Avtalet stödjer NH Hotel Groups strategiomläggning i Bryssel där Pandox är en viktig partner. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 35 miljoner euro och finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter.


Förändringar i Pandox koncernledning

Bolag Pandox har utsett Jonas Törner till tillförordnad affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning i Norden, då Erik Möller beslutat sig för att lämna Pandox för en roll utanför företaget. Jonas Törner har arbetat i ledande positioner inom Pandox sedan 2005 och är medlem i Pandox koncernledning. Han utses också till Chief Commercial Officer med ansvar för att koordinera kommersiella frågor mellan Pandox affärsområden.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox förlänger 15 Scandic-avtal

Uthyrning Pandox och Scandic Hotels har ingått avtal om förlängning av hyresavtal för 15 hotellfastigheter och en kongressfastighet. Hyresavtalen är omsättningsbaserade med kontrakterad miniminivå och löper över 12–20 år. Parterna åtar sig även att över en flerårsperiod gemensamt investera cirka 700 miljoner kronor i hotellfastigheterna.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox: Stark återhämtning i takt med lättade restriktioner

Bolag Pandox redovisar ett miljardresultat för första kvartalet, men större delen av resultatet beror på orealiserade värdeförändringar av derivat.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox om de utökade restriktionerna: "Kraften finns där"

Bolag Första förvärvet sedan pandemiperioden inleddes har precis gjorts. Samtidigt skärps restriktionerna igen. Pandox vd Liia Nõu om hotellmarknaden just nu.


Pandox köper lägenhetshotellet Adagio Aparthotel Edinburgh.

Pandox köper i Edinburgh

Transaktioner Pandox har ingått avtal om förvärv av lägenhetshotellet Adagio Aparthotel Edinburgh med 146 rum i centrala Edinburgh, Skottland. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 40,5 miljoner pund (nästan 500 miljoner kronor) inklusive stämpelskatt och finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter.


Liia Nôu, tf vd för Pandox.

Pandox: "Sorg och beslutsamhet"

Bolag Pandox, med tf vd Liia Nõu lämnar första rapporten efter Anders Nissens bortgång.