Image
Tobias Johannesson.

"Det är ett något förändrat klimat på marknaden"

Bolag Järngrinden tar nästa steg i sin utveckling när Tobias Johannesson efterträder Patrik Ivarson som vd. För Fastighetssverige berättar den tillträdande vd:n om nya möjligheterna med Genova som delägare, varför man inte sätter några siffermål, hur man vill växa framöver samt hur han upplever att marknadsklimatet förändrats senaste månaderna.


Patrik Ivarson lämnar över vd-stolen till Tobias Johannesson.

Tobias Johannesson ny vd för Järngrinden

Karriär Den 1 juli tillträder Tobias Johannesson som ny vd för Järngrinden.
Han efterträder Patrik Ivarson, vd, grundare och delägare, vars prioritering framöver kommer att vara affärsutveckling.


Michael Moschewitz.

Genova köper två fastigheter i Norrtälje

Transaktioner Genova köper fastigheterna Jungfrun 2 och Jungfrun 3 i Norrtälje, belägna i direkt anslutning till Genovas befintliga fastighet Jungfrun 4 i Norrtälje. Fastigheterna har en uthyrbar yta om cirka 10 800 kvadratmeter där 96 procent av ytorna är uthyrda. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 153 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Michael Moschewitz

Genova förvärvar nyproducerad fastighet i Stockholm

Transaktioner Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Sollentuna Häradsallmänning 1:28 i Järfälla till ett underliggande fastighetsvärde om 94,5 miljoner kronor.


Genova utökar samarbetet med Green Group genom förvärv av projektfastigheter i Järfälla

Transaktioner Genova och Green Group utökar sitt samarbete genom att förvärva fastigheterna Veddesta 1:20 och Veddesta 1:29 som ligger i direkt anslutning till varandra inom utvecklingsområdet Södra Veddesta i Järfälla. Fastigheterna förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 115 miljoner kronor. Genova har sedan december 2021 ett joint venture-bolag "Greenova" med Green Group som utgörs av tre fastigheter i Åkersberga.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genova fastställer nya tillväxt- och hållbarhetsmål

Bolag Styrelsen för Genova har fastställt ett kompletterande tillväxtmål för verksamheten samt hållbarhetsmål.


Michael Moschewitz.

Genova i strategisk bytesaffär med ADR

Transaktioner Genova har avtalat om en bytestransaktion med ADR Fastigheter där Genova avyttrar fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 214,5 miljoner kronor och samtidigt förvärvar en portfölj med fastigheter i Storstockholm, Nyköping och Hallstahammar till ett underliggande fastighetsvärde om 104 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova hyr ut och förlänger hyresavtal på 9 600 kvadratmeter

Uthyrning Genova har hyrt ut och förlängt hyresavtal i Lund, Uppsala, Nacka och Gävle. Det totala hyresvärdet som sträcker sig över hela hyresperioderna för samtliga avtal uppgår till cirka 110 miljoner kronor och genereras över en period om cirka 7,3 år. Genovas investeringsåtagande uppgår till totalt cirka 8,9 miljoner kronor.


Genova och Green Group bildar JV

Bolag Genova ingår joint venture-bolag med Green Group och tar ett samlat grepp om entréområdet till Åkersberga centrum.


Michael Moschewitz.

Genova utvecklar i Uppsala

Bygg/Arkitektur Genova har vunnit en anbudstävling tillsammans med Coop Butiker och Stormarknader gällande utveckling av bostäder, en livsmedelsbutik och centrumlokaler i anslutning till ett nytt stadsdelstorg söder om Gunsta i Uppsala kommun. Den planerade utvecklingen kommer utgöra en del av Södra Gunsta etapp 2 där kommunen planlägger för att utveckla marken med cirka 1 500 bostäder.


Anna-Karin Malmqvist.

Genova tillsätter chef för bostadsförvaltning – rekryterar från Wallenstam

Karriär Genova stärker ledningsgruppen med Anna-Karin Malmqvist som chef för bostadsförvaltning. Hon har bred erfarenhet från ledande positioner inom fastighetsförvaltning från Wallenstam där hon senast haft tjänsten som förvaltningschef Region Stockholm/Uppsala.


Edvard Schéele, CFO på Genova.

Genova ser fortsatt möjligheter på en utmanande marknad

Bolag I dagarna tillträder Genova de aktier som de förvärvat i jv:t med Järngrinden och därmed får bolaget en starkare exponering mot västra Sverige. Genova kan möjligen genomföra en affär till innan årsskiftet, det berättar CFO:n Edvard Schéele för Fastighetssverige.


Michael Moschewitz.

Genova: Ökade intäkter – men oförändrat förvaltningsresultat per aktie

Bolag Genovas hyresintäkter ökade med 45 procent i Q3.


Michael Moschewitz.

Genova utökar byggrätt i Skarpnäck genom markanvisning

Bygg/Arkitektur Med högt ställda hållbarhetsambitioner skapar Genova en ny entré till Skarpnäck från Tyresövägen och tar ett helhetsgrepp för den planerade utvecklingen av en ny stadsdel. Genova äger sedan tidigare fastigheterna Drevern 1, Drevern 2 och Dvärgspetsen 1 och har nu tecknat ett strategiskt viktigt markanvisningsavtal med Stockholm Stad för att utöka byggrätten.


Michael Moschewitz och Patrik Ivarson.

Så kan Järngrinden växa efter affären med Genova

Bolag I slutet av september förvärvade Genova hälften av Boråsbaserade Järngrinden för över en halv miljard kronor. Under torsdagens event Fastighetsmarknadsdagen i Borås berättade Järngrindens vd mer om affären och möjligheterna som öppnas upp för bolaget.


Michael Moschewitz.

Genova hyr ut närmare 4 500 kvadratmeter

Uthyrning Genova förvärvade i maj 2021 projektfastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala om totalt cirka 14 000 kvadratmeter uthyrbar yta för lager och logistik. Sedan förvärvet har Genova framgångsrikt genomfört ett antal strategiska uthyrningar om cirka 4 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 6 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova förvärvar hälften av Järngrinden – genomför riktad nyemission på 288 miljoner

Transaktioner Genova Property förvärvar 50 procent av Järngrinden för 562,5 miljoner kronor. Affären delfinansieras med pengar från en genomförd riktad nyemission på 288 miljoner kronor i Genova Property.


Michael Moschewitz.

Moschewitz: "Vi är fortsatt opportunistiska"

Bolag Helheten är det Genovas vd Michael Moschewitz är mest nöjd med efter att bolaget lämnat årets andra kvartalsrapport. För Fastighetssverige berättar han mer om bolagets kommande planer.


Michael Moschewitz.

Genova: Kraftiga ökningar av substansvärde och förvaltningsresultat

Bolag Genova når 64,76 kronor per aktie i substansvärde i Q2-rapporten.


Två olika alternativ som visar hur Storvreta centrum skulle kunna utvecklas. I den vänstra bilden syns det alternativ där Storvretagården och kommunhuset behålls (botten och mitten av bilden) och i den högra bilden syns det alternativ där de tas bort.

Så kan duo utveckla Storvreta centrum

Bygg/Arkitektur Uppsala kommun vill tillsammans med Botrygg och Genova utveckla Storvreta centrum och nu tas nästa steg i processen. Det finns två alternativ på hur centrumet skulle kunna utvecklas och de ska nu utredas vidare efter ett beslut i plan- och byggnadsnämnden.