Image
Michael Moschewitz.

Genova fortsätter öka lönsamheten

Bolag Genova gjorde ett starkt första kvartal där påverkan från pandemin fortsatt var mycket begränsad. Hyresintäkterna ökade med 18 procent och förvaltningsresultatet ökade med 14 procent.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genova föreslår inlösen av preferensaktierna

Bolag Genova föreslår inlösen av samtliga bolagets preferensaktier. Inlösenkursen uppgår till 130,70 kronor.


Michael Moschewitz.

Genova köper samhällsfastigheter för 970 miljoner

Transaktioner Genova köper en portfölj med fyra samhällsfastigheter i Storstockholm av Profi.


Michael Moschewitz.

Genova: Stark utveckling och viktiga tillväxtsteg

Bolag Genova presenterar ett starkt bokslut där bland annat förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 60,8 miljoner kronor (40,8).


Michael Moschewitz.

Genova kikar på att emittera hybrid – och lösa in preffar

Ekonomi/Finansiering Michael Moschewitz och Co vill stärka bolagets finansiella ställning.


Handelsmannen 1, etapp 2.

Andersson Company utökar samarbetet med Genova

Bolag Fortsätter bygga på Handelsmannen 1 i Norrtälje och utökar samarbetet med Genova.


Michael Moschewitz.

Efter senaste uthyrningarna – Genova siktar på hög aktivitet 2021

Bolag Bolagets vd Michael Moschewitz beskriver uthyrningsläget och målar upp den stora tillväxtambitionen för 2021.


Michael Moschewitz.

Genova snabbar på målen

Bolag Genova har fastställt nya tillväxtmål för verksamheten. Bolaget har förlängt affärsplanen till att omfatta perioden fram till utgången av 2025. Bolaget har även reviderat upp sina operativa mål och ska från och med 2022 öka pågående byggnation av egenproducerade bostäder till 1 500 per år från tidigare 750 samt öka andelen hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter till minst 70 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023 från tidigare 60 procent vid utgången av 2024.


Michael Moschewitz.

Genova i flera byggstarter

Bygg/Arkitektur Genova ökar takten väsentligt i sin pågående byggnation av fastigheter för egen långsiktig förvaltning genom byggstart av projekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i pågående projekt i Norrtälje.


Michael Moschewitz.

Genova säljer till Tvättbjörnen

Transaktioner Genova säljer fyra kommersiella fastigheter i Gävle och Sundsvall till Stig Svedbergs Tvättbjörnen.


Michael Moschewitz.

Genova genomför bytesaffär i Stockholm

Transaktioner Genova har avtalat om en bytestransaktion med KTI Holding där Genova avyttrar fastigheterna Sjöborren 5 & 6 i Sollentuna innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 111 miljoner kronor och samtidigt förvärvar fastigheterna Kungsängens–Tibble 25:1 innehållande en nyrenoverad förskola samt Örnsberg 2 innehållande en nyrenoverad skola för ett totalt underliggande fastighetsvärde om 129 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag Genovas förvaltningsresultat för Q3 uppgick till 30,4 mkr (10,7) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 19,9 Mkr (0,2), motsvarande 0,50 kr (0,01) per stamaktie.


Michael Moschewitz.

Genova köper skola, vårdboende och dagligvaruhandel i Knivsta

Transaktioner Genova har avtalat om förvärv av fastigheterna Gredelby 7:89 samt Särsta 3:398 i Knivsta till ett underliggande fastighetsvärde om 246 miljoner kronor (28 300 kronor/kvadratmeter) före avdrag för latent skatt. Fastigheterna, som även innehåller hyresbostäder, ligger strategiskt belägna i en snabbt växande kommun, är fullt uthyrda och har stor utvecklingspotential.


Michael Moschewitz.

Genova köper i Uppsala

Transaktioner Genova har idag avtalat om förvärv och tillträde av projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 i Uppsala. Fastigheten ligger strategiskt belägen intill E4:an och kommer vid färdigställande innehålla cirka 21 500 kvadratmeter uthyrbar yta för lager och logistik. Total investering för Genova vid färdigställande uppgår till 275 miljoner kronor (12 800 kronor/kvadratmeter) före avdrag för latent skatt. I samband med dagens tillträde erlägger Genova en köpeskilling om 25 miljoner kronor som finansieras med egna medel.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genova förlänger avtal och tecknar avsiktsförklaring

Bolag Genova förlänger hyresavtal om cirka 6 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka tio miljoner kronor och tecknar avsiktsförklaring med Axfood avseende Upplands-Bro.


Michael Moschewitz.

Genova köper fastigheter i centrala Enköping

Transaktioner Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Kryddgården 6:5 och Korsängen 20:2 och Korsängen 20:3 i centrala Enköping. Det underliggande fastighetsvärdet för de förvärvade fastigheterna uppgår till 91 miljoner kronor. Förvärvet finansieras initialt med egna medel och tillträde är planerat till slutet av oktober 2020.


Michael Moschewitz.

Genova: JV och valutakurseffekter sänker förvaltningsresultat

Bolag Genova redovisar sin första rapport som noterat bolag.


Oscar Engelberts Oscar Properties säljer Nackahusen Holding till Ilija Batljans SBB och Michael Moschewitz Genova.

Säljer Nackahusen för en krona – konkurshot avvärjt

Transaktioner Oscar Properties säljer projektbolaget Nackahusen Holding med utveckling i Nacka Strand till ett JV ägt av Genova och SBB. Köpeskillingen är en krona, men JV:t tar över ansvaret för bolagets obligation om 360 miljoner kronor med inlösen nu i augusti och Oscar kan i slutändan få en tilläggsköpeskilling på maximalt 240 miljoner kronor. I Nackahusens årsredovisning varnades för att bolaget inte skulle kunna leva vidare om inte obligatonslånet kunde hanteras.


Michael Moschewitz.

Genova upp 33 procent vid öppning

Bolag Genovas stamaktier noteras på Nasdaq Stockholm på tisdagen. Strax efter öppning handlas aktien för 87 kronor, 33 procent upp jämfört med teckningskursen på 65 kronor. Bolaget har fått fler än 8 000 nya stamaktieägare.


Genovas vd Michael Moschewitz.

Genova: Fulltecknat inför notering – kortar anmälningsperiod

Bolag I det pågående erbjudandet om teckning och förvärv av stamaktier i Genova Property Group har hittills anmälningar mottagits överstigande erbjudandets storlek inklusive full övertilldelning. Därför kortas anmälningsperioden för institutionella investerare.