Image
Johan Eriksson.

Estea tar in nytt kapital för tilläggsförvärv

Bolag Estea AB:s fond Estea Sverigefastigheter 3 AB tar in nytt kapital för att öka investeringsutrymmet inför kommande förvärv. Emissionen riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och uppgår till maximalt 150 miljoner kronor. Vid fulltecknad emission beräknas totala förvärvsutrymmet uppgå till cirka 450 miljoner kronor.


Estea köper i Stockholm

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 har köpt fastigheten Raseborg 1 i Stockholm av Schneidler-Företagen. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 12 300 kvadratmeter.


Estea öppnar för riktad nyemission

Ekonomi/Finansiering Med stöd av mandat från den extra bolagsstämman den fjärde oktober har styrelsen gett förvaltaren Estea AB i uppdrag att utreda förutsättningar för en riktad nyemission till Estea Sverigefastigheter 3 AB.


Estea kompletteringsköper i Gävle

Transaktioner Estea köper fastighet med 3 855 kvadratmeter uthyrbar yta i Hemlingby köpcentrum.


Estea köper i Stockholm

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 köper fastigheten Möllan 1 i Stockholm för cirka 236 miljoner kronor.