Image
Johan Eriksson.
Johan Eriksson. Bild: Estea.

Estea tar in nytt kapital för tilläggsförvärv

Bolag Estea AB:s fond Estea Sverigefastigheter 3 AB tar in nytt kapital för att öka investeringsutrymmet inför kommande förvärv. Emissionen riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och uppgår till maximalt 150 miljoner kronor. Vid fulltecknad emission beräknas totala förvärvsutrymmet uppgå till cirka 450 miljoner kronor.
Publicerad den 12 September 2019

Fonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft målet att bygga upp en väldiversifierad portfölj av fastigheter på olika orter i Sverige. Efter sex emissioner äger fonden (per den 30 juni 2019) sju fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 45 300 kvadratmeter. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgick den 30 juni 2019 till cirka 1,3 miljarder kronor.

– Som vi kommunicerade i juni, så har vi beslutat att förlänga löptiden på det kapitalandelslån som har emitterats av Estea Sverigefastigheter 3. Löptiden är förlängd till och med 30 juni 2022. Syftet är bland annat att kunna tillvarata de möjligheter vi ser i befintligt fastighetsbestånd, men även att kunna växa portföljen vidare genom fler förvärv, säger Johan Eriksson, vd för Estea AB.

Estea Sverigefastigheter 3:s kapitalandelsbevis är sedan 2015 noterat hos NGM (NDX) och lämnar en ränta om 6,25 procent per år med kvartalsvis utbetalning. Ackumulerad avkastning sedan fondens start är 25,2 procent. Räntan genereras av driftöverskottet i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 30 juni 2019 till 109,9 procent.

– Under juni månad ingick vi för Estea Sverigefastigheter 3 AB:s räkning en avsiktsförklaring om förvärv av fler fastigheter. Fastigheterna ligger väl i linje med vår defensiva strategi med inriktning på publika fastigheter. Affären är bland annat villkorad av fortsatt analys och fastighetsbesiktningar, samt att vi kan erhålla bankfinansiering på bra villkor. Affären känns mycket spännande, säger Johan Eriksson, vd Estea AB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige