Image
Mattias Sundling.

Strategen: Därför ska du undvika fastighetsaktier

Bolag Danske Banks seniorstrateg Mattias Sundling avslöjar vad han tror om konjunkturen, börsen och corona i en intervju med Fastighetssverige.


Kristina Alvendal.

Kristina Alvendal ersätter Erik Åsbrink

Bolag Kristina Alvendal blir ny styrelseledamot i Danske Hypotek. Hon ersätter Erik Åsbrink i styrelsen.


"Inga räntehöjningar framöver"

Ekonomi/Finansiering | PLAY Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, om de viktigaste makroekonomiska trenderna just nu.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö

Digitaliseringens påverkan på ekonomin

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö Gamla ekonomiska sanningar har ifrågasatts de senaste åren, och makrotrenden GUD – globalisering, urbanisering och digitalisering – är allmänt förhärskande. Vad händer med samhällsekonomi och den ekonomiska politiken när robotisering, digitalisering och delningsekonomi blir en allt större del av samhället? Hur påverkar digitaliseringen arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt? Vilka är vinnarna och förlorarna i det framtida digitala samhället? Svaren får vi av Danske Banks chefekonom Michael Grahn på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö den 22 mars.


Därför oroas chefsekonomen ännu inte

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige analyserar Danske Banks chefsekonom Michael Grahn marknadsläget och förklarar varför en liten sättning inte är något som oroar honom. ”Hushållen har en extremt hög sparkvot”.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

GUD och den nya digitala ekonomin

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg Makrotrenden GUD – Globalisering, Urbanisering och Digitalisering – innebär att gamla ekonomiska sanningar måste ifrågasättas. På Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg håller Danske Banks chefsekonom Michael Grahn en spännande föreläsning om digitaliseringens påverkan på ekonomin.


Akelius ger ut obligationer om 1,5 miljard

Ekonomi/Finansiering Akelius ger ut ej säkerställda obligationer till ett belopp om 1,5 miljarder kronor. Orderboken översteg 2,7 miljarder kronor.


Klövern hyr ut i Karlstad

Uthyrning Två nya hyresgäster har tecknat avtal med Klövern i nybyggnationen Skeppet i Karlstad.


Fastighetsmarknadsdagen Skåne
Roger Josefsson

Roger Josefsson om makroläget

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Danske Banks chefsekonom Roger Josefsson analyserar det makroekonomiska läget och dess inverkan på fastighetsmarknaden på branschens mötesplats i Öresundsregionen.


Fabege lånar grönt – till bättre villkor

Ekonomi/Finansiering Danske Bank har utvecklat en ny typ av banklån som erbjuder bättre villkor för grön hållbar stadsutveckling.
- Det är ett trendbrott att finansmarknaden nu vaknat och även premierar hållbarhet, säger Åsa Lind, finanschef på Fabege.


Willhem emitterar 1 250 miljoner

Ekonomi/Finansiering Willhem har genomfört en obligationsemission om 1 250 miljoner kronor under sitt MTN-program, med emissionsdag tisdag 1 november.


Heimstaden emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Heimstaden har emitterat obligationer om 250 miljoner kronor under bolagets befintliga utestående obligationslån. Efter emissionen kommer bolagets utestående obligationslån att uppgå till den totala ramen om 1 250 miljoner kronor.


Victoria Park emitterar obligationer om 600 miljoner

Ekonomi/Finansiering Victoria Park emitterar icke säkerställda företagsobligationer om 600 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om fyra år med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta plus 4,50 procent.


Victoria Park överväger att emittera företagsobligationer

Ekonomi/Finansiering Victoria Park överväger att emittera icke säkerställda företagsobligationer på den nordiska marknaden.


Sagax etablerar program för företagscertifikat

Ekonomi/Finansiering Sagax har beslutat att etablera ett program för emission av företagscertifikat. Företagscertifikatprogrammet ger Sagax möjlighet att emittera i svenska kronor och euro. Rambeloppet kommer att uppgå till 1 500 miljoner kronor och löptiden är högst ett år.


Kungsleden köper på bland annat Gärdet-Frihamnen för tre miljarder kronor. Säljare är Djurgårdsstadens Fastigheter.

Kungsleden köper
för tre miljarder kronor

Transaktioner Kungsleden köper fastigheter för tre miljarder kronor och skapar nytt innerstadskluster på Gärdet-Frihamnen i Stockholm.


Danske: Volvo borde sälja eller notera

Bolag AB Volvo äger fastigheter i Sverige till ett värde om cirka 28 miljarder kronor, kronor enligt Danske Bank. Enligt en analys från banken borde Volvo sälja av fastigheterna, alternativt börsnotera beståndet.


Akelius gör riktad emission av preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Akelius gör en riktad nyemission av preferensaktier riktad till institutioner och private banking. Teckningsperioden pågår till 09.00 i morgon.


Akelius utökar obligationslån med halv miljard

Ekonomi/Finansiering Akelius utökar ett icke säkerställt obligationslån med 500 miljoner kronor inom en befintlig ram om 1 500 miljoner kronor, där obligationer om 350 miljoner kronor emitterades i juni 2014.


Victoria Park emitterar obligationer

Ekonomi/Finansiering Victoria Park emitterar icke säkerställda fyraåriga obligationer om 400 miljoner kronor.
Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta plus fem procent.
Victoria Park har dessutom säkrat finansieringen för Eskilstunaförvärvet.