Image

Stora Bostadsdagen Stockholm - 12 februari 2020

12 februari

Kris eller möjlighet? Eller både och? Vart är bostadsmarknaden på väg? Vad händer med nyproduktionsmarknaden, yielderna, bostadspolitiken och ränteutvecklingen? Ett högaktuellt seminarium om bostäder och marknaden för bostadsfastigheter.


Stora Bostadsdagen – preliminärt program

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

8.15 Registrering och frukostmingel
Kom i tid, träffa branschkollegor och knyt nya kontakter innan själva seminariet börjar.

9.00 Välkommen!
Eddie Ekberg, chefredaktör, lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News, och Anna Bellman, moderator

9.10 Makroanalys – vart är vi på väg?
En tweet från Donald Trump kan utlösa ett börsfall. Ingen vet riktigt vad som händer med Storbritannien och EU. Globala handelskonflikter. Oroligheter i Mellanöstern. Och så har vi ett klimathot som kanske betyder att allt annat på sikt är obetydligt. Informationssamhället sköljer oändliga mängder data, åsikter och brus över oss. Hur ska vi sovra i detta? Vart är världsekonomin på väg och varför? Hur påverkas räntor, inflation och huspriser? En av Sveriges mest välrenommerade ekonomer analyserar de viktigaste trenderna.
Annika Winsth, chefsekonom, Nordea

9.40 Analys – marknaden för bostadsfastigheter och byggrätter
Bostadsmarknaden är tudelad. Sedan 2017 har det gått minst sagt trögt för bostadsrättsutvecklare, inte minst i det högre prissegmentet i Stockholm. Samtidigt har hyresbostäder varit ett av de absolut hetaste segmenten på fastighetsmarknaden de senaste åren och efter att ha varit en inhemsk marknad har internationella bjässar som Starwood, Blackstone och Vonovia tagit allt större plats på den svenska scenen. Hur ser trenderna för dagen ut? Hur ser utvecklingen på byggrättssidan ut och vad har vi att vänta oss de närmaste åren?
Peter Wiman, analyschef, Savills

10.10 Skapar trygghet i utsatta områden
Sedan Chris Österlund tillträdde som vd för Botkyrkabyggen har trygghetsfrågorna varit i fokus. Målet är nu att Fittja, Alby och Norsborg år 2025 ska kunna strykas från Polisens lista över särskilt utsatta områden. Genom aktiv fastighetsförvaltning och samarbete med andra aktörer ska de negativa spiralerna vändas, trygghet ska skapas – och fastighetsvärdena höjas.
Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen

10.35 Fika- och mingelpaus!

11.05 Analys – privatbostadsmarknaden
Låga räntor för lång tid framöver är ett mantra vi har vant oss vid på sistone. Hur viktig är ränteaspekten för den svenska bostadsmarknaden? Vilka andra parametrar är de viktigaste? Hur ser trenderna och framtiden ut för marknaden för bostadsrätter och villor?
Robert Boije, chefsekonom, SBAB

11.30 Juridik: Förhandsavtal – vad gäller?
Hösten 2017 bromsade marknaden för nyproducerade bostadsrätter in och vände sedan starkt nedåt. Till följd av nedgången har ett antal tvister uppstått mellan bostadsrättsföreningar å ena sidan och förhandstecknare som velat komma ur sina ingångna förhandsavtal å den andra. Mäklarsamfundets Niklas Rollgard redogör här för aktuell praxis på området och resonerar kring vilka slutsatser som kan dras av de aktuella avgörandena.
Niklas Rollgard, förbundsjurist, Mäklarsamfundet

11.55 PANEL – läget för bostadsutvecklarna
  
Kartan för bostadsutvecklarna har ritats om – efter ett antal gyllene år kom under 2017 en rejäl smäll som sänkte delar av branschen, inte minst bostadsrättsutvecklingen i Stockholm. Hur ser ledande utvecklare på läget i dag? Vad har man lärt sig av de senaste årens kris? Hur ser marknaden och framtiden ut?
Fredrik Hemborg, Sverigechef, Bonava, Magnus Andersson, vd, Aros Bostad och Mikael Matts, vice vd och ansvarig för bostadsutveckling, Skanska Sverige

12.20 Lunch- och mingelpaus!

13.20 Svaga grupper på marknaden – internationella erfarenheter
Den svenska bostadsmarknaden har blivit alltmer tudelad – de som är inne har för det mesta goda förutsättningar medan de som står utanför har väldigt svårt att komma in på grund av höga priser och kreditrestriktioner. Därför diskuteras vilka grepp man kan ta till för att underlätta för förstagångsköpare. Tyréns har gjort en analys av internationella erfarenheter av olika stöd till förstagångsköpare. Vilka är mest effektiva och vilka når inte hela vägen?
Simon Imner, bostadsmarknadsanalytiker, Tyréns

13.40 Så skapar vi en fungerande marknad
35 procent av alla ensamstående äldre bor i småhus, på i snitt 113 kvadratmeter – samtidigt som många ungdomar inte har möjlighet att ens få ett eget boende. Sverige har stora demografiska utmaningar, vi använder beståndet på ett väldigt ineffektivt sätt, det som byggs är inte vad som behövs och regeländringar gör ofta situationen än värre. Hur kan vi skapa en fungerande bostadsmarknad – och varför gör vi inte det?
Maria Pleiborn, demograf och bostadsmarknadsexpert, WSP

14.05 Från branschen till politiken – MP vs M
 
Emma Hult är byggnadsingenjören som blev riksdagsledamot och nu är ordförande i Civilutskottet och bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Linda Jonsson har varit bostadspolitisk expert på Veidekke och är nybliven politisk sakkunnig för Moderaterna i Civilutskottet med fokus på att utveckla partiets bostadspolitik. Här möts de båda i ett samtal om dagens och framtidens bostadspolitik.
Emma Hult, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet och Linda Jonsson, politiskt sakkunnig, Moderaterna

14.35 Fika- och mingelpaus!

15.05 Coliving – en av lösningarna på bostadsbristen?
Coworking har blivit en självklar och starkt växande del av kontorsmarknaden. Kan coliving bli ett lika framgångsrikt koncept på bostadsmarknaden? En av de ledande colivingaktörerna är Colive som samarbetar med flera stora fastighetsbolag, som Wallenstam och Rikshem. Två mindre sajter i Stockholm är redan igång och till hösten är det inflyttning i det första storskaliga projektet med ett hundratal boenden.
Katarina Liljestam-Beyer, COO och medgrundare, Colive

15.30 Profilen: Superentreprenören Jacob Karlsson
Jacob Karlsson är löparen som förstörde sin karriär i en motocrossolycka och istället satsade allt på fastigheter. Tillsammans med Balder-Erik Selin har han byggt upp K-Fastigheter, ett av landets mest snabbväxande bostadsbolag. I slutet av november gjorde bolaget succédebut på Stockholmsbörsen och 33-åringen är nu branschens yngsta börs-vd.
Jacob Karlsson, vd, grundare och storägare, K-Fastigheter


Stora Bostadsdagen Stockholm 2020

Var: Spegelsalen, Grand Hotel

När: 12 februari, 09.00 – 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms


Du anmäler dig till seminariet här.

Efter en lång uppgång har bostadsmarknaden saktat in betänkligt de senaste åren. Bostadsutvecklarna går kräftgång på börsen och framtiden ser oviss ut – samtidigt som det råder en stor bostadsbrist. Vad kommer att hända framöver? Stora Bostadsdagen är ett brett seminarium om bostäder och bostadsmarknad.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Läs om förra årets event här

Film från senaste eventet:


Partner: