Image
Wojciech Wondell.

Wojciech Wondell blir COO på Titania

Bolag Titania har befordrat Wojciech Wondell till COO/Operativ Chef. Wondell har varit anställd på Titania sedan 2008 och ingår sedan börsintroduktionen i företagets optionsprogram. Wondell har under de senaste åren varit anställd som projektchef och främst drivit Titanias större projekt.


Einar Janson.

Titania minskade nettoresultatet under andra kvartalet

Bolag Titania redovisar minskande nettoresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.


Noranda Lane Titania.

Titania säljer i Malibu för 143 miljoner kronor

Transaktioner Titania har via dotterbolag sålt företagets fastighet på 3605 Noranda lane, Malibu, 90265 CA i USA för 14,1 miljoner USD (motsvarande drygt 143 miljoner kronor med snittvalutakurs på 10,16 SEK per USD per 25 juli 2022). Fastigheten omfattar 20 315 kvadratmeter markyta och är bestyckad med ett enfamiljshus om 501 kvadratmeter. Huset är inte helt färdigbyggt utan köparen övertar fastighet med byggnad i befintlig färdigställandegrad och bekostar själv resterande kostnader till färdigställande. Köparen är en privatperson. Tillträdet skedde den 25 juli 2022 (USA-tid, Pacific Standard Time) och köpeskillingen är erlagd tillfullo.


Carl Johan Casserberg.

Titania stärker upp med chef för stadsutveckling

Karriär Titania Projektutveckling rekryterar Carl Johan Casserberg som chef för stadsutveckling. Han börjar sin anställning på Titania den 1 juli 2022.


halsans-hus-visionsbild-1

Titanias samhällsfastighet på Lidingö klar för samråd

Bygg/Arkitektur Detaljplanen har nu gått ut på samråd för Titanias samhällsfastighet i Högsätra på Lidingö.


Är fastighetsägare för försiktiga när man sätter förstagångshyror av (obefogad) rädsla för höga omflyttningar?

"Överdriven rädsla för ökad omflyttning vid högre hyror"

Bostäder Högre hyror leder till högre omflyttning i beståndet – men är svenska bostadsfastighetsägare för försiktiga kring det här?
Titanias Einar Janson menar att rädslan för omflyttning är överdriven.
– Omflyttning är en naturlig del av verksamheten, det handlar bara om att skapa effektiva processer, säger han.


Einar Janson.

Titania köper i Vallentuna centrum

Transaktioner Titania har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:174 som ligger i Vallentuna centrum, cirka 100 meter från Roslagsbanans station.


Titania har i flera år arbetat med projektet Prästviken i Botkyrka.

Titania: Stor detaljplan i Botkyrka antagen

Bolag Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun antog den 24 maj 2022 detaljplanen för projektet Prästviken. Detaljplanen omfattar drygt 55 000 kvadratmeter BTA totalt bestående av över 500 bostäder, förskola, LSS-boende samt centrumverksamhet. Detaljplaneområdet ligger cirka 500 meter från Norsborgs tunnelbanestation.


Titania till granskningsskede för detaljplan i Vallentuna.

Titania till granskningsskede för detaljplan i Vallentuna

Bygg/Arkitektur Titania driver tillsammans med Vallentuna kommun detaljplanen "Del 2 av Rickebyhöjd" invid Vallentuna centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 60 stycken hyreslägenheter i flerbostadshus. Vallentuna kommunstyrelses plan- och miljöutskott beslutade den 3 maj att sända ut detaljplanen på granskning vilket kan möjliggöra ett slutligt antagande inom 2022.


Titanias kvarter omfattar 200 lägenheter.

Samråd för 900 nya bostäder i Husby

Bygg/Arkitektur I Husby planeras för 900 bostäder, varav Titania ska bygga 200. Detaljplanen har nu gått ut på samråd.


Titania får markanvisning i Sigtuna.

Titania vinner markanvisning i Sigtuna

Bygg/Arkitektur Titania har vunnit en markanvisning med laga kraft-vunnen detaljplan i Sigtuna kommun om drygt 7 000 kvadratmeter ljus BTA. Markanvisningsområdet ligger invid Märsta centrum och pendeltågstationen.


Titania tillträder Topasen 4 i Täby.

Titania tillträder ytterligare en fastighet i Täby

Transaktioner Titania-koncernen tillträdde på fredagen exploateringsfastigheten Topasen 4 för 74,3 miljoner kronor. Säljare är Täby kommun.


Nyproduktionsprojekt i Stockholm värderas med en "fördomsrabatt" enligt Titania som bland annat har utvecklat projektet Tingstorget på Albyberget.

"Fördomsrabatt" i de stockholmska förorterna

Bolag Mycket högre avkastningskrav – trots mycket lägre vakansrisk.


Succépremiär för SLP på börsen – blandad kompott för tidigare nykomlingar

Bolag SLP:s första handelsdag var under onsdagen och det blev succé för logistikbolaget – kursen rusade nästan 50 procent från teckningskursen 27 kronor. Med anledning av den positiva starten har Fastighetssverige gått igenom hur de andra fastighetsbolagen som noterades under 2021 har lyckats hittills på börsen, och för de flesta har kursen stött på motgång efter noteringen.


Claes Eliasson, vd Junior Living, Wojciech Wondell, projektchef Titania och Johan Engstrom, projektledare Junior Living.

Titania ger Junior Living uppdraget att bygga 226 bostäder och kommersiella lokaler i Täby Park

Bygg/Arkitektur Titania har tecknat ett totalentreprenadavtal med företaget Junior Living för uppförandet av 226 bostäder och kommersiella lokaler i Täby Park.


Titania, med vd Einar Janson, äger 246 egenutvecklade hyresrätter på Albyberget.

Titania-vd:n: "Större geografisk yieldspread framöver"

Bolag Utvecklaren Titania släppte sin första rapport som noterat bolag på fredagen.
Einar Janson, vd och storägare, ger sin syn på marknadsläget och kommenterar läget för den "udda fågeln" i beståndet.


Einar Janson.

Titania: "Stor potentiell värdeuppgång framåt"

Bolag Titania redovisar ett resultat om 2,03 kronor per aktie för helåret. Substansvärdet uppgår till 13,0 kronor per aktie.


Johan Algernon, kommunalråd (M), Wojciech Wondell, projektchef på Titania och Nikan Ghahremani, vice vd på Titania.

Titania byggstartar 226 bostäder i Täby

Bygg/Arkitektur Titania har startat byggnationen av 226 bostäder och kommersiella lokaler i den nya stadsdelen Täby Park.


Einar Janson, vd för Titania.

Titania tillträder byggklar mark i Täby

Transaktioner Titania har tillträtt exploateringsfastigheten Topasen 3, som man köper av Täby kommun för 118 miljoner kronor.


Einar Janson.

Titania får markanvisning för 200 bostäder i Husby

Bygg/Arkitektur Exploateringsnämnden i Stockholms stad har beslutat att tilldela Titania en markanvisning om cirka 200 bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Husby, en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun.