Image
Karlstad.

Maxfastigheter köper i Karlstad

Transaktioner Maxfastigheter i Sverige har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter emitterar företagsobligationer

Ekonomi/Finansiering Maxfastigheter har emitterat seniora icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor.


Mats Qvibergs Öresund blir största ägare i Maxfastigheter, där Håkan Karlsson är vd.

Därför blev Öresund Maxfastigheters nya storägare

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter, mer om den riktade nyemission som gör Öresund till bolagets största ägare – och vad som komma skall.


Andreas Daag.

Hoppar av Maxfastigheters styrelse efter bara fem månader

Bolag Styrelseledamoten Andreas Daag har av personliga skäl begärt sitt utträde ur styrelsen i Maxfastigheter. Han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.


Mats Qvibergs Öresund blir största ägare i Maxfastigheter, med Håkan Karlsson som vd.

Öresund blir största ägare i Maxfastigheter

Bolag Maxfastigheter genomför en kontant nyemission riktad till Öresund, som går in med 93 miljoner kronor. Maxfastigheters aktiekurs steg med åtta procent efter att nyheten kom på fredagen.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter, som köper i Malung.

Maxfastigheter köper i Malung

Transaktioner Maxfastigheter köper en fastighet med en Dollarstorebutik i Malung.


Håkan Karlsson är vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter presenterar stor resultatökning

Bolag Intäkter, driftöverskott och resultat ökade när Maxfastigheter presenterade sin delårsrapport för halvåret 2019.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter, straffas av Nasdaq Stcokholms disciplinnämnd.

Maxfastigheter får böter för dålig informationsgivning

Bolag Nasdaq Stockholms disciplinnämnd dömer Maxfastigheter till att betala ett vite motsvarande tre årsavgifter. Detta efter att bolaget brutit mot informationsreglerna.


Håkan Karlsson är vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter: "En hel del affärer kvar att göra"

Bolag Maxfastigheters vd Håkan Karlsson berättar för Fastighetssverige om högtrycket i lågprissektorn och bolagets ambition att skruva upp tillväxttakten.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter

Maxfastigheter: Driftöverskott upp tio procent

Bolag Maxfastigheters intäkter ökade med elva procent och driftöverskottet med tio procent under Q1.


Maxfastigheter, med Håkan Karlsson som vd, köper ett fastighetsägande bolag och emitterar nya aktier.

Maxfastigheter köper och nyemitterar

Transaktioner Maxfastigheter går vidare med avsiktsförklaringen med Brobyggen och köper ett bolag med fastighetsvärde om 202 miljoner kronor. Maxfastigheter betalar bland annat med nyemitterade aktier för 80 miljoner kronor.


Maxfastigheter om 2019: "Stora projekt på gång"

Bolag För Fastighetssverige berättar Maxfastigheters vd om utvecklingsplanerna i Värmland efter förvärvet av elva handelsfastigheter av NP3 – och vad man siktar på under nästa år.


NP3 i bytesaffär med Maxfastigheter

Transaktioner NP3 och Maxfastigheter genomför en bytesaffär – Maxfastigheter delbetalar genom en riktad emission till NP3.


Maxfastigheter bygger nytt i Eskilstuna

Uthyrning Maxfastigheter planerar att uppföra en byggnad om 1 600 kvadratmeter med fyra restauranger i Kjula Logistikpark strax öster om Eskilstuna.


Maxfastigheter: Driftöverskott upp 17 procent

Bolag Maxfastigheters EPRA NAV uppgick till 42,4 kronor per aktie i Q3-rapporten.


Byggstart för Fanfaren under Q4

Bolag Andra etappen i Maxfastigheters Fanfaren i Karlstad ska byggstartas under Q4. 56 procent är uthyrt, enligt bolagets Q2-rapport.


Maxfastigheter fortsätter hyra ut i Västerås

Uthyrning Maxfastigheter har, genom dotterbolaget Maxfastigheter Hälla, tecknat nytt hyresavtal med Servistore avseende 2 340 kvadratmeter i Hälla handelsområde, Västerås.


Maxfastigheter hyr ut i Västerås

Uthyrning Maxfastigheter har, genom dotterbolaget MaxFastigheter Hälla, tecknat nytt hyresavtal med Kamux avseende 1 377 kvadratmeter butikslokal i Hälla handelsområde, Västerås.


Maxfastigheter hyr ut i Eskilstuna

Uthyrning Maxfastigheter har tecknat ett nytt hyresavtal med Stadium Outlet avseende 1 130 kvadratmeter i Folkesta Handelsområde, Eskilstuna.


Maxfastigheter hyr ut till Rekryteringsmyndigheten

Uthyrning Maxfastigheter har tecknat nytt sexårigt hyresavtal med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) avseende 2 729 kvadratmeter kontor i kvarteret Fanfaren i Karlstad.