Image
Gröndal

Folkhem vinner markanvisning i Gröndal

Bostäder Folkhem har genom direktanvisning tilldelats en markanvisning för bostadsrätter vid Fregattvägen i Gröndal. Projektet omfattar cirka 100 bostäder och ambitionen med projektet är att utnyttja träbyggandets många fördelar och skapa ett projekt där intrånget i värdefull naturmark kan minimeras.


bredäng, markanvisning

Folkhem vinner markanvisningstävling i Bredäng

Bygg/Arkitektur Folkhem har genom tävling tilldelats en markanvisning om 130 lägenheter längs Ålgrytevägen, ut mot naturreservatet i Bredäng, av Stockholms stad.


Årstafältets fjärde etapp består av två detaljplaner med tolv kvarter och nästan 1 700 bostäder. Även en ny skola samt förskola ingår i planerna.

Klartecken nära för 1 700 bostäder i jättesatsningen

Bygg/Arkitektur Detaljplanerna för den nordöstra delen av Årstafältet ska antas i stadsbyggnadsnämnden. Totalt handlar det om en fjärdedel av de 6 000 bostäderna som ska byggas i det omfattande projektet.


Cederhusens andra kvarter.

Byggpartner och Folkhem startar strategiskt samarbete kring trähusbyggande

Bolag Byggentreprenören Byggpartner och bostadsutvecklaren Folkhem inleder nu ett strategiskt samarbete kring två nya träprojekt i Stockholm och Sundbyberg.


Felix Antman Debels och Åsa Björnsdotter Olsson.

Folkhem rekryterar nyckelmedarbetare

Karriär Folkhem rekryterar Åsa Björnsdotter Olsson som projektutvecklare och Felix Antman Debels som affärsutvecklare.


Illustrationsförslag över bebyggelsen i Akalla och Husby. Totalt ska det byggas nästan 1 800 nya bostäder och ytterligare funktioner.

Stärker område med nästan 1 800 bostäder

Bostäder En rejäl förtätning är på gång i Akalla och Husby som ska stärka banden med Kista och skapa ett nytt urbant stråk för området. Flera välkända branschaktörer är inblandade och utöver bostäder planeras även handel, hotell och en helt ny skola.


Visionsbild för Magelungsvägen med vy mot nordväst från Nykroppagatans bro över Magelungsvägen.

Planen för 900 nya bostäder kan ta nästa steg efter försening

Bostäder Planerna för en ny stadsdel som ska länka samman Farsta och Fagersjö med 900 nya bostäder i ett sjönära läge var på samråd för över två år sedan men har sedan dess inte kommit framåt i processen. Först nu står samrådet inför ett godkännande och byggstarten har flyttats fram flera år.


Årstafältets fjärde etapp består av två detaljplaner med tolv kvarter och nästan 1 700 bostäder. Även en ny skola samt förskola ingår i planerna.

Så blir den nordöstra biten av Årsta-kakan

Bygg/Arkitektur Närmare 1 700 bostäder ska uppföras inom tolv kvarter när det enorma Årstaprojektets nordöstra del ska växa fram.


Folkhems projekt Cederhusen i centrala Stockholm.

Kunskapsprojekt på tvären ska minska klimatbelastningen i Sveriges största bostadsprojekt i trä

Bolag Byggbranschen står för en fjärdedel av Sveriges klimatavtryck, den största delen av klimatbelastningen uppstår i produktionsfasen samt vid transporter av material. Syftet med detta samverkansprojekt är att identifiera var klimatutsläppen uppstår och vilka val av material och metoder som kan göras för att minska dessa.


Ett av världens största trähusprojekt byggs i Stockholm

Bygg/Arkitektur Ett av världens största trähusprojekt kommer att byggas i Hagastaden i centrala Stockholm. Det står klart sedan Stockholms stads kommunfullmäktige gett klartecken till projektet Cederhusen, som börjar byggas i januari 2019.


Ska bygga trähus i Stockholms innerstad

Bostäder Folkhem Trä, som ägs av Veidekke och Rikshem är på väg att förvärva två centrala stockholmskvarter för 356 miljoner kronor.


Veidekke blir delägare i Folkhem Trä

Bolag Veidekke Bostad blir delägare i Folkhem Trä när Rikshem säljer hälften av det helägda bolaget.


Arkitema ritar trähus i Uppsala

Bostäder Arkitema Architects ritar “Skogskvarteret” med 120 lägenheter för Rikshem och Folkhem Trä i Uppsalas nya hållbara stadsdel Ulleråker.


Granitporten köper i Upplands Bro

Transaktioner Granitportens helägda dotterbolag Svenska Hyresbostäder Folkhemmet har från Stockholms kommun förvärvat fyra fastigheter i Upplands Bro. Köpeskillingen uppgår till 16,3 miljoner kronor.


Västerbottens landshövding leder nationellt råd för ökat träbyggande

Bygg/Arkitektur I morgon samlas Sveriges Trästadsråd till ett första, konstituerande möte. Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, håller i ordförandeklubban.


Rikshem i storsatsning tillsammans med Folkhem

Bolag Rikshem inleder ett samarbete med Folkhem med ambitionen att bygga 4 000 bostäder – samtliga i trä – i Stockholm.


Här är nomineringarna till Sveriges Arkitekters Bostadspris

Bygg/Arkitektur Juryn i tävlingen Sveriges Arkitekters Bostadspris har valt ut fyra bidrag som tävlar om utmärkelsen.


820 nya bostäder på Södermalm

Bygg 820 nya bostäder varav cirka 400 hyresrätter möjliggörs nu i på Södermalm. Detta sedan Exploateringsnämnden i Stockholms stad igår den 18 oktober tog ställning till nya, ändrade villkor för markanvisningar inom fastigheterna Persikan 5 och Södermalm 11:23.


Folkhem rekryterar vice vd från Granen

Karriär Folkhem har anställt en ny vice vd. Han har jobbat på Skanska i 20 år och kommer närmast från Granen Fastighetsutveckling.


Nu byggs Stockholms högsta trähus

Bygg Fyra Wingårdhsritade åtta våningar höga hus i trä ska byggas i Stockholmsområdet.