Image
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden. Bild: Kungsleden

Kungsleden: Stigande substansvärde

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för Q2 är något lägre än föregående år. Substansvärdet stiger dock och uppgår nu till 94,18 kronor per aktie (92,58 i Q1-rapporten). Vd Biljana Pehrsson ser begränsad påverkan från pandemin och ser en god aktivitet på samtliga huvudmarknader.
Publicerad den 8 Juli 2020

Intäkterna i Q2 uppgår till 617 mkr (603).

Driftnettot uppgår till 427 mkr (423).

Förvaltningsresultatet uppgår till 301 mkr (312).

Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 61 mkr (355) och på derivat till -57 (-118). De totala värdeförändringarna uppgår till 4 mkr (237).

Vd Biljana Pehrsson kommenterar halvårsrapporten:
– Kungsleden levererar ett starkt resultat under första halvåret i en omvälvande tid. Vi har ökat våra intäkter med 6 procent och vårt driftnetto har förbättrats med 6 procent jämfört med första halvåret 2019, som var ett mycket starkt halvår. Vårt förvaltningsresultat ökade med 6 procent till 611 miljoner kronor tack vare färdigställda projekt och ett framgångsrikt arbete med nyuthyrningar och omförhandlingar. Effekterna av viruspandemin är begränsade.

– Sedan mitten av maj har hyresmarknaden kommit igång igen efter en något avvaktande inledning på kvartalet. Vi ser nu en god aktivitet i alla våra fyra huvudmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Nyuthyrningen för första halvåret blev 73 miljoner kronor och nettouthyrningen 8 miljoner kronor. Under första halvåret omförhandlade vi framgångsrikt befintliga hyresavtal till ett värde om 94 miljoner kronor som resulterade i en hyresökning om 9,4 miljoner kronor eller 10 procent i genomsnitt. Snitthyran i hela förvaltningsbeståndet per den 30 juni, på rullande 12-månadersbasis, har ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tack vare förbättrade hyresintäkter i fastighetsportföljen blev värdeuppgången drygt 300 miljoner kronor.

– Vi har en god och nära dialog med alla våra hyresgäster och stöttar på olika sätt dem som har drabbats hårdast av pandemin. Sedan i maj och ännu tydligare i juni ser vi en positiv utveckling i takt med att länder och verksamheter öppnas och kommer igång igen. Antalet förfrågningar från våra kunder kring hyreslättnader har minskat.

– För tredje kvartalshyran har vi kommit överens om månatlig hyresbetalning istället för kvartalsvis motsvarande ett belopp om 30 miljoner kronor. Vi har beviljat hyresrabatter om 16 miljoner kronor mot att vi i gengäld har förlängt hyresavtalet och/eller höjt hyran under den resterande hyresperioden. Vi har beviljat anstånd med hyresbetalning för tredje kvartalshyran om 4 miljoner kronor mot en avbetalningsplan på 12 till 24 månader. Beviljade hyresrabatter motsvarar knappt 3 procent av den tredje kvartalshyran, vilket är lägre än hyresrabatter för andra kvartalet. Betalningsinflödet för den tredje kvartalshyran är i stort i linje med tidigare kvartal.

– Kungsleden står stabilt finansiellt med en soliditet per den 30 juni på 44,1 procent och en belåningsgrad på 45,3 procent. Vi har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Samtidigt har vi kassa och tillgängliga kreditfaciliteter om 2,8 miljarder kronor för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2021. I slutet på juni bekräftade Moody´s vår investment grade rating med oförändrat stabila utsikter.

– Kungsledens fastighetsportfölj, som nu uppgår till 39 miljarder kronor, utgörs till 75 procent av kontor och 15 procent av logistik, lager och industri. Cirka 4 procent av fastighetsvärdet utgörs av detaljhandel varav merparten är livsmedel, lågprishandel och bygg- och inredningshandel. Vi har en väldiversifierad kundmix och våra kunder representerar ett tvärsnitt av svenskt näringsliv. Den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till 5,6 år för våra tio största hyresgäster. Ser vi till hela portföljen utgör hyresgäster inom offentlig sektor cirka 15 procent av hyresvärdet och den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till strax över fyra år.

– Vi tror att den återhämtning vi ser i marknaden blir försiktig och gradvis. Vi startar på en lägre nivå, med prognostiserad negativ BNP-utveckling på 4 till 6 procent för 2020 enligt de flesta bedömare. Vi följer marknadsutvecklingen noga, och har fokus på riskerna och hanteringen av dessa.

– Vi ser i dagsläget en god efterfrågan i hyresmarknaden på kontor, lager och industri och har en stark pipeline av potentiella nyuthyrningar att komma i mål med under andra halvåret.

– Alla våra pågående projekt löper på bra och inom ramen för satta tidplaner och investeringsbudgetar. Vi fortsätter med lönsamma investeringar i våra projekt och förvaltnings-fastigheter i takt med att dessa hyrs ut på goda hyresnivåer. När dessa investeringar färdigställs kommer de att bidra till Kungsledens tillväxt i hyra, driftnetto och fastighetsvärde framåt.

– Det har varit en utmanande tid för många sedan virusutbrottet och vi hoppas nu att vi successivt kan återvända till det normala. Stort tack till våra kunder och hyresgäster, medarbetare och aktieägare för ert engagemang, lojalitet och förtroende!

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY