Image

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping 4 april

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping

Torsdag 4 april 09.00–16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. Dagen arrangeras i samarbete med Jönköpings Kommun.


Program Fastighetsmarknadsdagen Jönköping 2019

Du kan ladda ner en bild på programmet här.

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

09.00 Välkommen!
Eddie Ekberg, chefredaktör, lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News
Sven Rydell, näringslivschef, Jönköping
Erik Blix, moderator (Bild: Mathias Alm/Sveriges Radio)

09.15 Makroanalys

I en värld som alltmer hänger samman påverkar de stora makrotrenderna även på mikronivå. Hur påverkar hot om globala handelskrig den svenska ekonomin? Hur utvecklas räntorna och hur påverkas ekonomin av den nya politiska situationen? Vilka är de viktigaste orosmolnen och hur ska de hanteras?
Johan Löf, makroekonom, Handelsbanken

09.40 Läget i kommunen

Jönköpings kommun utvecklas starkt inom de flesta områden, men vilka är orosmolnen bakom hörnet? Med hjälp av färska siffror presenteras här en analys av hur läget i kommunen är.
Sven Rydell, näringslivschef, Jönköping

09.55 Knutpunkten i framtidens Jönköping

Södra Munksjön är Jönköpings i särklass största stadsutvecklingsprojekt. Det 296 hektar stora området ska omvandlas till bostäder för uppemot 25 000 personer, 11 500 arbetsplatser och totalt 435 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Hör hur Södra Munksjön ska göra Jönköping till södra Sveriges nya nav.
Henrik Gustafsson, vd, Södra Munksjön Utvecklings AB

10.15 Fika- och mingelpaus

10.45 Kommunernas investeringsbehov och lösningar via privata initiativ

SKL:s beräkningar visar att underskott i kommunernas ekonomi kommer att byggas upp under de kommande åren. Samtidigt står många kommuner inför stora investeringsbehov inom infrastruktur, utbildning och omsorg. Hur ska kommunerna finansiera investeringar och vad kan privata fastighetsägare erbjuda i form av kunskap och resurser för att underlätta för kommuner och landsting?
Sara Östmark, affärsutvecklingschef/vice vd, Stenvalvet

TEMA: KONTOR/HANDEL

11.10 Analys

Kontorsmarknaden visar fortsatt på rekordhyresnivåer och framtiden för den fysiska handeln är oklar, inte minst i ljuset av e-handelns utbredning. Hur utvecklas hyresnivåer, yielder och vakanser framgent i det här klimatet? Hur är situationen specifikt i Jönköpingsregionen, jämfört med i övriga landet?
Christina Lennéer Lind, auktoriserad värderare, Svefa
Erik Norrman, affärschef, värdering och analys, Svefa 

11.30 Jätteaffären: Här är framtidsplanerna

I somras köpte Regio Ralf Ekblads jättebestånd i centrala Jönköping för 2,1 miljarder kronor, den största fastighetsaffären i staden på mycket länge. Hur ser planerna för beståndet ut?
Eric Bergström, vd för Regio och partner i Brunswick
Peder Karlén, regionchef, P&E Fastighetspartner

11.50 Butik i dag – vad fyller vi med i morgon?

Klädkedjor bantas eller läggs ner, butiker blir showrooms, restauranger och upplevelser tar allt större plats, e-handeln tar marknadsandelar – och Amazon är på ingående. Handeln transformeras snabbt och ägare av retailfastigheter måste vara på tårna. Hur ser trenderna ut och vad kommer hända framöver?
Anna K Johansson, projektledare, TAM Retail

12.10 LUNCH

TEMA: BOSTÄDER/LOGISTIK

13.10 Analys

Intresset för hyresbostäder är stort, inte minst från internationella investerare. Men många bostadsutvecklare upplever en krisartad situation. Samtidigt är logistikmarknaden stadigt på väg uppåt i skuggan av e-handelns framfart. Hur utvecklas dessa segment framgent, hur ser situationen ut specifikt i Jönköpingsregionen, jämfört med övriga Sverige?
Christina Lennéer Lind, auktoriserad värderare, Svefa
Erik Norrman, affärschef, värdering och analys, Svefa 

13.30 Den nya bostadspolitiken
En ny regering och en ny bostadsminister är på plats. Januariöverkommelsen innehåller en hel del som påverkar bostadssituationen. Vad kommer att hända framöver, vilka åtgärder kommer att genomföras och vilka dras i långbänk? Vilka vägval står nu svensk politik inför och hur bör branschen hantera situationen?
Kent Persson, samhällspolitisk chef, Heimstaden, fd partisekreterare för Moderaterna

13.55 Jönköping – ett av Sveriges främsta logistiknav

Jönköping är ett av Skandinaviens allra främsta logistiklägen. Hör om den senaste utvecklingen i regionen inom segmentet här.
Caisa Björndal, affärsutvecklare, Logpoint South Sweden

14.15 Fördomsfri rekrytering för lönsamma affärer 

Kompetensbristen är en av bygg- och fastighetsbranschens stora bromsklos­sar och ett stort hinder för att förverk­liga alla stora planer och visioner i regionen. Samtidigt finns det kompe­tens – men här sätter kanske fördomar stopp? Hur kommer man tillrätta med det här? Den som har svaret blir framtidens vinnare.
Susanne Åhlén, vd, Fasticon

14.40 Fika- och mingelpaus

15.10 Det digitala fastighetslivet

Det sägs att den digitala utvecklingen aldrig mer kommer att gå så långsamt som nu. Så hur ser Sverige och världen ut om, tio, tjugo år? Hur ser det digitala livet och arbetslivet ut i framtiden och hur ska aktörerna i fastighetsbranschen agera för att dra fördel av utvecklingen som pågår?
Måns Norlin, chef för innovationer och hållbar samhällsplanering, WSP

15.35 Jönköpingspanelen 

Vilka är de viktigaste frågorna för näringsliv och fastighetsmarknaden i Jönköpingsregionen? Hur ser de ledande politikerna på de största utmaningarna och hur kan politik och näringsliv/fastighetsbransch samarbeta för att nå ökad framgång?
Ann-Marie Nilsson (C), Kommunstyrelsens ordförande
Per Gawelin, vd, Castellum region Mitt
Fredrik Jutnäs, ägare och affärsutvecklare, Catorce
Ilan De Basso (S), kommunalråd, Jönköping

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping

Var: Elite Stora Hotellet, Jönköping

När: 4 april 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris: 4495 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. 

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad m.m.) som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Fastighetssverige och lokalnytt.se arrangerar årligen ett stort antal seminarier med fokus på den kommersiella bygg- och fastighetsmarknaden.

Du kan läsa om 2018 års upplaga här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se
 

Se filmen från senaste seminariet här:


Arrangeras i samarbete med: Partners: