Image

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping - 4 April 2019

Torsdag 4 april 09.00–16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. Dagen arrangeras i samarbete med Jönköpings Kommun.


A&P Fastighetstransaktioner

Partnerlogo A&P erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning gällande fastigheter. Sedan verksamhetens start tidigt 2000-tal har vi utvecklat en förmåga att genomföra värdeskapande fastighetstransaktioner inom såväl storstadsregionerna som på de mindre regionala och lokala marknaderna. Våra framgångsrika uppdrag bygger på ett starkt och långsiktigt engagemang i klienternas utmaningar som genererar goda affärer för alla parter. A&P besitter detaljkunskap om hyresnivåer, stadsutveckling och trender. Vi har skapat ett omfattande nätverk och byggt upp en regional närvaro med egna kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm. Bland våra klienter finns publika och privata fastighetsbolag, internationella fonder och investerare, utvecklare samt nordiska industribolag.

 


Pontus Nilsson, vd, A&P Fastighetstransaktioner

Fastighets AB Regio

Partnerlogo

Vår affärsidé är att skapa en stabil avkastning till våra ägare genom långsiktigt och aktivt ägande av kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Regios värderingar bottnar i långsiktighet och hållbarhet med särskild hänsyn till miljö och etik.

Regios strategi är att arbeta för ett värdeskapande genom en aktiv förvaltning av sina fastigheter. För oss innebär en aktiv förvaltning att vi arbetar med värdehöjande fastighetsförvaltning och att vi har en nära kontakt med våra hyresgäster. Förvaltningen sker därför med hjälp av lokala samarbetspartners, LAMP (local asset management partner).

Idag äger Regio en omfattande portfölj med fastigheter belägna i antal av Sveriges större regionstäder. Regios ambition är att bidra till utvecklingen av kommunerna där vi äger fastigheter. Det gör vi genom att samarbeta med kommunen och andra lokala fastighetsägare. Fastighets AB Regio (”Regio”) bildades 2015. Bolaget majoritetägs av Tredje AP-fonden och förvaltas av Brunswick Real Estate.


Eric Bergström, vd, Fastighets AB Regio

Fasticon

Partnerlogo Fasticon är den ledande kompetensförsörjaren i fastighetsbranschen, vi är branschens specialister inom rekrytering, kompetensutveckling och Interim/Konsultlösningar i fastighetsbranschen.
Fasticon Kompetens är idag en del av Byggmästare Anders J Ahlström Holding och är noterade på stockholmsbörsen, First North. Sammantaget är vi i dag ett 50-tal anställda med huvudkontoret i Stockholm och regionkontor i Göteborg och Malmö.

Vi genomför cirka 250 fastighetsrelaterade rekryteringar per år. Vi har i dagsläget ett 70-tal konsulter uthyrda i spännande uppdrag. Är du intresserad av en karriär i fastighetsbranschen, registrera ditt cv och hitta alla våra lediga tjänster och uppdrag på www.fasticonjobb.se


Susanne Åhléns, vd, Fasticon Kompetens

Stenvalvet

Partnerlogo

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av cirka 600 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om knappt elva miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola med mera och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 37 procent, kommun och landsting står för cirka 39 procent och övriga utförare av samhällsservice för 24 procent av hyresintäkterna. Fastighetsbeståndet är fördelat på i huvudsak tre olika regioner; Nord, Syd och Mitt. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.


Magnus Edlund, vd, Stenvalvet

Jönköping Energi

Partnerlogo

En god kraft för ett gott samhälle är Jönköping Energis vision. Vi vill bidra till att driva regionens utveckling. Det gör vi genom att erbjuda hållbara och innovativa tjänster, nu och i framtiden. Hos oss ska det vara enkelt att vara kund. Vi finns nära, och tillsammans med våra kunder bidrar vi till ett hållbart samhälle. Idag förser vi 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och stadsnät. Vi omsätter 1,3 miljarder kronor per år och har 270 anställda.

Jönköping Energi ägs av kommunen och vår vinst går tillbaka till dig, som bor i Jönköping, i form av investeringar i koncernen, kommunen och genom ett starkt lokalt engagemang.


Fridolf Eskilsson, vd, Jönköping Energi

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping

Var: Elite Stora Hotellet, Jönköping

När: 4 april 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris: 4495 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. 

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad m.m.) som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Fastighetssverige och lokalnytt.se arrangerar årligen ett stort antal seminarier med fokus på den kommersiella bygg- och fastighetsmarknaden.

Du kan läsa om 2018 års upplaga här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se
 

Se filmen från senaste seminariet här:


Arrangeras i samarbete med: Partners: