Image

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping - 2 April 2020

2 april

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. Dagen arrangeras i samarbete med Jönköpings Kommun.


A&P Fastighetstransaktioner

Partnerlogo

A&P erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning gällande fastigheter. Sedan verksamhetens start tidigt 2000-tal har vi utvecklat en förmåga att genomföra värdeskapande fastighetstransaktioner inom såväl storstadsregionerna som på de mindre regionala och lokala marknaderna.

Våra framgångsrika uppdrag bygger på ett starkt och långsiktigt engagemang i klienternas utmaningar som genererar goda affärer för alla parter. A&P besitter detaljkunskap om hyresnivåer, stadsutveckling och trender. Vi har skapat ett omfattande nätverk och byggt upp en regional närvaro med egna kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm. Bland våra klienter finns publika och privata fastighetsbolag, internationella fonder och investerare, utvecklare samt nordiska industribolag.

 


Pontus Nilsson, vd, A&P Fastighetstransaktioner

Stenvalvet

Partnerlogo

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av cirka 600 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om knappt elva miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola med mera och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 37 procent, kommun och landsting står för cirka 39 procent och övriga utförare av samhällsservice för 24 procent av hyresintäkterna.

Fastighetsbeståndet är fördelat på i huvudsak tre olika regioner; Nord, Syd och Mitt. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.


Magnus Edlund, vd, Stenvalvet

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping

Var: Elite Stora Hotellet, Jönköping

När: 2 april 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris: 4495 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. 

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad m.m.) som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Fastighetssverige och lokalnytt.se arrangerar årligen ett stort antal seminarier med fokus på den kommersiella bygg- och fastighetsmarknaden.

Du kan läsa om 2019 års upplaga här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se
 

Se filmen från senaste seminariet här:


Arrangeras i samarbete med: Partners: