Image

Fastighetskvinnan - 4 September 2019

Onsdag 4 september kl 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Ett unikt inspirations- och affärsseminarium där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en mer jämställd fastighetsbransch. Du får en matnyttig uppdatering av marknadsläget på ett affärsseminarium som gör skillnad!


Preliminära programpunkter

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

8.15 Registrering och frukostmingel
Kom i tid, träffa branschkollegor och knyt nya kontakter innan själva seminariet börjar.

9.00 Välkommen!
Ellinor Persson, moderator och Nicklas Tollesson, projektledare, Fastighetssverige/lokalnytt.se

Bransch/expertpanel:
  
Susanne Åhlén, vd, Fasticon Kompetens, Sara Östmark, vice vd, Stenvalvet och Ann Bjurström, avdelningschef, Arcona 

9.15 Makroanalys – vart är vi på väg?
Handelskrig, världspolitik på Twitter, Kinaoro, Brexit, minusräntor, bostadsbrist, bostadskris... Vi lever onekligen i intressanta tider. Swedbanks chefekonom Anna Breman hjälper oss att sovra i det internationella bruset. Hur påverkas den svenska ekonomin? Vilka indikatorer ska vi hålla ögonen på framöver? I vilken riktning går de viktigaste trenderna?
Anna Breman, chefekonom, Swedbank

9.45 Analys – fastighetsmarknaden i dag
Den svenska fastighetsmarknaden befinner sig i ett mycket intressant läge, med låga räntor, stigande kontorshyresnivåer, bostadsbrist och underskott i bostadsefterfrågan på samma gång, handeln i ett paradigmskifte som gynnar logistiksektorn. Hur ser trenderna ut för dagen och vad har vi att vänta oss framöver?
Amanda Welander, analyschef, CBRE

10.10 Profilen: Chris Österlund – så ska Botkyrka bli tryggt
Botkyrkabyggen avgav i år ett antal nyårslöften: En storsatsning på trygghet, bland annat genom ökad bevakning och krafttag mot olovlig andrahandsuthyrning. Det långsiktiga målet är att Fittja, Alby och Norsborg ska kunna strykas från Polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Det kommunala bolagets vd Chris Österlund har uppmärksammats för sitt arbete för social hållbarhet och ökad jämställdhet, inte minst med fokus på kvinnor med utländsk härkomst. Här berättar hon om sin syn på hur man genom aktiv fastighetsförvaltning och samarbete med andra aktörer kan vända negativa spiraler.
Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen

10.35 Fika- och mingelpaus

11.05 Lyckad integration – exempel och inspiration
Integrationen är en av Sveriges ödesfrågor. För fastighets- och samhällsbyggnadssektorn är integrationen inte bara en fråga om att göra samhällsnytta utan även en möjlighet att säkra kompetens på en marknad där arbetskraft är en bristvara. Här hör vi exempel på projekt som är win win win – för samhället, företagen och individen.
Stig-Arne Bäckman, projektledare, Talangakademin, Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska Sverige, Bengt Johansson, vd, Forsen

11.30 Nudging – lätt att göra rätt
När gapet mellan vilja och handling inte går att överbrygga med ökad information eller kunskap kan vi behöva en hjälpande knuff – nudging, en kombination av psykologi och design som gör det lätt att göra rätt, utan att använda lagar, förbud eller ekonomisk kompensation. Genom enkla åtgärder kan svinnet på byggarbetsplatsen minska och de boende leva mer miljövänligt. Wästbygg har arbetat framgångsrikt med nudging i flera år.
Kristin Lundmark, hållbarhetschef, Wästbygg

11.55 Inspirationsintervju: Åsa Bergman, näringslivets mäktigaste kvinna
Direkt efter examen anställdes Åsa Bergman på arkitektbyrån FFNS, som blev grunden till dagens Sweco. I dag, 28 år senare, är hon koncernchef för bolaget som har utvecklats till Europas största arkitekt- och teknikkonsult. Tillsammans med 16 000 anställda i 14 länder och med projekt i 70 länder bygger hon framtidens hållbara samhällen och städer. I våras utsågs hon till Sveriges mäktigaste näringslivskvinna 2019.
Åsa Bergman, koncernchef Sweco, Sveriges mäktigaste näringslivskvinna 2019

12.20 Lunch- och mingelpaus

13.20 Framtidens köpcentrum
Svensk Handel förutspår att 11 000 butiker och 50 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna inom den svenska handeln till år 2030. I takt med den digitala omställningen görs köpcentrum om till mångfunktionella upplevelsecentrum som integreras i stadsbilden med bland annat bostäder och kontor. Hur kommer köpcentrumen att utvecklas framöver? Vilka köpcentrum har bäst förutsättningar att få en blomstrande handel på lång sikt? Hur ser Sveriges köpcentrum ut om tio år?
Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör, Citycon

13.45 Demografiska utmaningar – hur får vi de äldre att flytta?
Vi kommer att ha dubbelt så många 80+are i Sverige om 30 år. I dag bor 111 000 ensamboende kvinnor över 65 år på i snitt 114 kvadratmeter. Det är onekligen hack i flyttkedjorna. Vi har i dag en nettoutflyttning av inrikes födda från Stockholm. Inflyttningen består till stor del av utrikes födda, ofta med låg betalningsförmåga. Sverige har stora demografiska utmaningar – vilket skapar möjligheter för nytänkande fastighetsaktörer.
Maria Pleiborn, demograf och bostadsmarknadsexpert, WSP

14.10 Visionärerna
  
Idén bakom den här punkten är enkel: Vi sätter tre av de mest nytänkande hjärnorna vi känner till i varsin fåtölj och trycker på Play, så får vi se vad som händer. ;)
Karolin Forsling, Forsling United, Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter och Lisa Farrar, CDO, Nordic Choice Hotels

14.40 Fika- och mingelpaus

15.10 Börs-vd:arna
Hur ser börsens vd:ar på dagens marknadsläge och framtidens fastighetsmarknad och samhälle? Här intervjuas de först om läget på sina respektive segment: Samhällsfastigheter (Hemfosa), bostadsutveckling (Besqab), logistik (Corem), kommersiella fastigheter i Öresund (Wihlborgs) och i svenska tillväxtstäder (Kungsleden). Detta följs av ett panelsamtal om branschens allmänna utmaningar på längre sikt.
Caroline Arehult, vd, Hemfosa, Anette Frumerie, vd, Besqab, Eva Landén, vd, Corem, Ulrika Hallengren, vd, Wihlborgs och Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden

15.55 – 16.15 Årets Unga Fastighetskvinna – prisutdelning
  
Vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna är en kvinna, max 35 år (född 1984) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Hon antar utmaningar, är en god förebild och en framtida ledare inom fastighetsbranschen. Under våren har Fastighetssveriges läsare nominerat sina favoriter. Juryn har träffat ett antal av de nominerade, tre finalister har utsetts och här avslöjas vinnaren. Akademiska Hus är prissponsor för Årets Unga Fastighetskvinna.
Finalisterna: 
Amanda Welander, analyschef, CBRE, Rebecka Eidenert, vd, Studentbostäder i Sverige AB, Jenny Jonsson, delägare och ägarrepresentant, Byggvesta.

Juryn:
Juryn: Kristina Alvendal (ordf), stadsbyggnadsexpert, Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden och Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus

Fastighetskvinnan 2019

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: Onsdag 4 september 2019, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch - ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Seminariet avslutas med prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.

Det är nu sjätte gången vi genomför det här eventet. Du kan läsa om förra årets seminarium här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

Se filmen från 2019 års event här:Partners: