Fastighetskvinnan

Fastighetskvinnan

Onsdag 4 september kl 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Ett unikt inspirations- och affärsseminarium om den kommersiella fastighetsmarknaden – 90 procent av talarna är kvinnor.Preliminära programpunkter – håll utkik efter uppdateringar!

Makroanalys – vart är vi på väg?
Handelskrig, världspolitik på Twitter, Kinaoro, Brexit, minusräntor, bostadsbrist, bostadskris... Vi lever onekligen i intressanta tider. Swedbanks chefekonom Anna Breman hjälper oss att sovra i det internationella bruset. Hur påverkas den svenska ekonomin? Vilka indikatorer ska vi hålla ögonen på framöver? I vilken riktning går de viktigaste trenderna?
Anna Breman, chefekonom, Swedbank

Analys – fastighetsmarknaden i dag
Den svenska fastighetsmarknaden befinner sig i et mycket intressant läge, med låga räntor, stigande kontorshyresnivåer, bostadsbrist och underskott i bostadsefterfrågan på samma gång, handeln i ett paradigmskifte som gynnar logistiksektorn. Hur ser trenderna ut för dagen och vad har vi att vänta oss framöver?
Amanda Welander, analyschef, CBRE

Demografiska utmaningar – hur får vi de äldre att flytta?
Vi kommer att ha dubbelt så många 80+are i Sverige om 30 år. I dag bor 111 000 ensamboende kvinnor över 65 år på i snitt 114 kvadratmeter. Det är onekligen hack i flyttkedjorna. Vi har i dag en nettoutflyttning av inrikes födda från Stockholm. Inflyttningen består till stor del av utrikes födda, ofta med låg betalningsförmåga. Sverige har stora demografiska utmaningar – vilket skapar möjligheter för nytänkande fastighetsaktörer.
Maria Pleiborn, demograf och bostadsmarknadsexpert, WSP

Nudging – lätt att göra rätt
När gapet mellan vilja och handling inte går att överbrygga med ökad information och kunskap kan vi behöva en hjälpande knuff –nudging, en kombination av psykologi och design som gör det lätt att göra rätt, utan att använda lagar, förbud eller ekonomisk kompensation. Genom enkla åtgärder kan svinnet på byggarbetsplatsen minska, hyresgäster och kunder bli mer miljövänliga och medarbetarna mer effektiva. Här får du handfasta och konkreta tips om hur du kan förbättra din verksamhet med nudging. 
Kajsa Lindström, tjänstedesigner och medgrundare, Beteendelabbet

Inspirationsintervju: Åsa Bergman, näringslivets mäktigaste kvinna
Direkt efter examen anställdes Åsa Bergman på arkitektbyrån FFNS, som blev grunden till dagens Sweco. I dag, 28 år senare, är hon koncernchef för bolaget som har utvecklats till Europas största arkitekt- och teknikkonsult. Tillsammans med 16 000 anställda i 14 länder och med projekt i 70 länder bygger hon framtidens hållbara samhällen och städer. I våras utsågs hon till Sveriges mäktigaste näringslivskvinna 2019.
Åsa Bergman, koncernchef Sweco, Sveriges mäktigaste näringslivskvinna 2019

Lyckad integration – exempel och inspiration
Integrationen är en av Sveriges ödesfrågor. För fastighets- och samhällsbyggnadssektorn är integrationen inte bara en fråga om att göra samhällsnytta utan även en möjlighet att säkra kompetens på en marknad där arbetskraft är en bristvara. Här hör vi exemplel på projekt som är win win win – för samhället, företagen och individen
Stig-Arne Bäckman, projektledare, Talangakademin, Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska Sverige (Fler talare tillkommer)

Årets Unga Fastighetskvinna – prisutdelning
  
Vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna är en kvinna, max 35 år (född 1984) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Hon antar utmaningar, är en god förebild och en framtida ledare inom fastighetsbranschen. Under våren har Fastighetssveriges läsare nominerat sina favoriter. Juryn träffar ett antal av de nominerade, tre finalister bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan, där de presenteras och intervjuas innan vinnaren prisas. Akademiska Hus är prissponsor för Årets Unga Fastighetskvinna.
Juryn: Kristina Alvendal (ordf), stadsbyggnadsexpert, Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden och Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus


Fastighetskvinnan 2019

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: Onsdag 4 september 2019, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms
Boka tidigt-rabatt: Gå 4 för 3!
Gäller t.o.m. 5 juli.
Ange "4 för 3" i rutan Kampanjkod vid anmälan.

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch - ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Seminariet avslutas med prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.

Det är nu sjätte gången vi genomför det här eventet. Du kan läsa om förra årets seminarium här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

Se filmen från 2018 års event här:Partners: