Image

Fastighetskvinnan - 4 September 2019

Onsdag 4 september kl 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Ett unikt inspirations- och affärsseminarium där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en mer jämställd fastighetsbransch. Du får en matnyttig uppdatering av marknadsläget på ett affärsseminarium som gör skillnad!


Akademiska Hus

Partnerlogo

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt.
Idag har vi ett fastighetsvärde på 82 miljarder och en omsättning på 6 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 14 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige.
Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se


Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus

Stenvalvet

Partnerlogo

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av cirka 590 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka tio miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola med mera och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 41 procent, kommun och landsting står för cirka 39 procent och övriga utförare av samhällsservice för 21 procent av hyresintäkterna. Fastighetsbeståndet är fördelat på i huvudsak fyra olika regioner; Mälardalen, Skåne, Öst och Väst-Dalarna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.


Magnus Edlund, vd, Stenvalvet

Forsen

Partnerlogo

Forsen är ett av Sveriges tankeledande projektledningsföretag. Vi specialiserar oss på projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning och bostad. Och vi är något av experter på delad entreprenad – det som ibland kallas för Construction Management (CM).
Kunskaperna hos våra cirka 170 medarbetare innebär att vi idag har kompetens i byggprocessens alla led. Nästan 40 procent av våra medarbetare är kvinnor och vi lägger stor vikt vid att ha en bra mix av engagerade medarbetare. 2015 och 2016 utnämndes Forsen till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work Institute. Vi har kontor i Stockholm (huvudkontor), Uppsala, Linköping, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö. 


Bengt Johansson, vd Forsen.

Fasticon

Partnerlogo

Fasticon är den ledande kompetensförsörjaren i fastighetsbranschen, vi är branschens specialister inom rekrytering, kompetensutveckling och Interim/Konsultlösningar i fastighetsbranschen.
Fasticon Kompetens är idag en del av Byggmästare Anders J Ahlström Holding och är noterade på stockholmsbörsen, First North. Sammantaget är vi i dag ett 50-tal anställda med huvudkontoret i Stockholm och regionkontor i Göteborg och Malmö.
Vi genomför cirka 250 fastighetsrelaterade rekryteringar per år. Vi har i dagsläget ett 70-tal konsulter uthyrda i spännande uppdrag. Är du intresserad av en karriär i fastighetsbranschen, registrera ditt cv och hitta alla våra lediga tjänster och uppdrag på www.fasticonjobb.se


Susanne Åhléns, vd, Fasticon Kompetens

Arcona

Partnerlogo

Arcona projekterar, genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i egen regi i Storstockholm och Uppsala. Vi arbetar alltid i nära samverkan med kunden och med det övergripande syftet att förstå och utveckla kundens affär.
Arcona grundades 1985 med idé om att utmana det traditionella sättet att bygga och att skapa högre kundvärden genom att ha ett LEAN arbetssätt och lösa uppgifter tillsammans. Vi driver alla våra projekt med fokus på leanfilosofin och utvecklar kommersiella fastigheter såsom kontor, hotell, logistik, köpcentrum, vårdinrättningar, skolor och idrottshallar. 
Vi är ca 250 medarbetare och 2016 omsatte koncernen drygt 2,1 miljarder kronor. Exengo Installationskonsult, BSK Arkitekter och CS Logistics ingår som strategiska resurser i Arconakoncernen. Sedan början av 2014 är Arcona en del av Veidekke-koncernen.
Vill du veta mer om Arcona besök gärna oss på www.arcona.se

 


Peter Kvist, vd, Arcona

Modexa

Partnerlogo

Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med inriktning på hållbar varsamhet, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med underhållsplanering och förstudie samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen.

 


Pia Johansson, Kommunikations- Marknadsansvarig, Modexa

Citycon

Partnerlogo

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till 4,5 miljarder euro.
Med 40 köpcentrum är Citycon marknadsledande i Finland, hör till marknadsledarna i Norge, Sverige och Estland och har ett fotfäste i Danmark. Citycon har 12 köpcentrum i Finland, 15 i Norge, 9 i Sverige, inklusive Kista Galleria, två i Estland och två i Danmark. Därtill uthyr och förvaltar Citycon 12 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare.
Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Besökarantalet uppgår till cirka 170 miljoner årligen.

 


Henrica Ginström, Chief Operating Officer, Citycon

Cederquist

Partnerlogo

Vårt fokus är affärsjuridik. Vår legala kompetens och förståelse för kundens verksamhet, kombinerat med personligt engagemang och en pragmatisk approach, är grunden för utförandet av alla våra uppdrag.
Cederquist är en av de ledande advokatbyråerna på den svenska marknaden. Med fokus att vara en självklar juridisk affärspartner är vi tillräckligt stora för att med god kapacitet ta oss an de största uppdragen, och samtidigt tillräckligt små för att vara flexibla, snabbfotade och lyhörda inför våra kunders behov.
Vi är idag knappt 150 medarbetare, varav 100 jurister, som på ett kontor i centrala Stockholm arbetar mot ett gemensamt mål – att vara bästa möjliga juridiska partner. Vi erbjuder våra kunder specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. Cederquist rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer och med hjälp av olika digitala lösningar och nya arbetssätt befinner vi oss närmare kunden och ser oss idag som en modern affärspartner snarare än en traditionell rådgivare.

 

Kameo

Partnerlogo

Kameo erbjuder lånebaserad crowdfunding där fastighetsutvecklare och entrepenörer tilldelas möjligheten att verkställa fastighetsprojekt och utveckla sina företag – vilket blir möjligt genom investeringar från registrerade långivare på Kameo. Bolaget grundades 2014 och har idag kontor i Sverige, Norge och Danmark. Kameo vill förbättra den finansiella marknaden genom att inkludera fler människor samt skapa en mötesplats för företag och investerare i Skandinavien. Vår ambition är att skapa möjligheter för företag att utvecklas samt erbjuda låntagare säkra investeringar.


Brill Ivarson, kreditanalytiker, Kameo

Fastighetskvinnan 2019

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: Onsdag 4 september 2019, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch - ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Seminariet avslutas med prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.

Det är nu sjätte gången vi genomför det här eventet. Du kan läsa om förra årets seminarium här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

Se filmen från 2019 års event här:Partners: