Image

Fastighetskvinnan - 14 oktober 2020

14 oktober

Ett unikt inspirations- och affärsseminarium där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en mer jämställd fastighetsbransch. Du får en matnyttig uppdatering av marknadsläget på ett affärsseminarium som gör skillnad!


Stenvalvet

Partnerlogo

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt ett hundratal fastigheter med en area av cirka 590 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka tio miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola med mera och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 41 procent, kommun och landsting står för cirka 39 procent och övriga utförare av samhällsservice för 21 procent av hyresintäkterna. Fastighetsbeståndet är fördelat på i huvudsak fyra olika regioner; Mälardalen, Skåne, Öst och Väst-Dalarna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.


Magnus Edlund, vd, Stenvalvet

Fasticon

Partnerlogo

Fasticon är den ledande kompetensförsörjaren i fastighetsbranschen, vi är branschens specialister inom rekrytering, kompetensutveckling och Interim/Konsultlösningar i fastighetsbranschen.

Fasticon Kompetens är idag en del av Byggmästare Anders J Ahlström Holding och är noterade på stockholmsbörsen, First North. Sammantaget är vi i dag ett 50-tal anställda med huvudkontoret i Stockholm och regionkontor i Göteborg och Malmö.

Vi genomför cirka 250 fastighetsrelaterade rekryteringar per år. Vi har i dagsläget ett 70-tal konsulter uthyrda i spännande uppdrag. Är du intresserad av en karriär i fastighetsbranschen, registrera ditt cv och hitta alla våra lediga tjänster och uppdrag på www.fasticonjobb.se


Henrik Olsson, koncernchef och vd, Fasticon

Arcona

Partnerlogo

Arcona projekterar, genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i egen regi i Storstockholm och Uppsala. Vi arbetar alltid i nära samverkan med kunden och med det övergripande syftet att förstå och utveckla kundens affär.
Arcona grundades 1985 med idé om att utmana det traditionella sättet att bygga och att skapa högre kundvärden genom att ha ett LEAN arbetssätt och lösa uppgifter tillsammans. Vi driver alla våra projekt med fokus på leanfilosofin och utvecklar kommersiella fastigheter såsom kontor, hotell, logistik, köpcentrum, vårdinrättningar, skolor och idrottshallar. 
Vi är ca 250 medarbetare och 2016 omsatte koncernen drygt 2,1 miljarder kronor. Exengo Installationskonsult, BSK Arkitekter och CS Logistics ingår som strategiska resurser i Arconakoncernen. Sedan början av 2014 är Arcona en del av Veidekke-koncernen.
Vill du veta mer om Arcona besök gärna oss på www.arcona.se

 


Peter Kvist, vd, Arcona

Colliers International

Partnerlogo

Colliers International är globalt ledande inom fastighetsrådgivning. Kommersiella lokaler och fastigheter är vår expertis vare sig det gäller kontor, lager-och industri eller handel. Colliers i Sverige ingår i Colliers International Group Inc. med fler än 16 300 anställda på 502 kontor i 67 länder. I Sverige arbetar drygt 30 drivna rådgivare, analytiker och marknadsförare på kontoren i Stockholm och Göteborg.
Colliers vet hur viktigt det är med lokal expertis. Men genom att ingå i en global organisation kan Colliers även ge sina kunder en heltäckande marknadskunskap och insyn i globala trender inom fastighetsmarknaden. Med expertis och entreprenörsanda får fastighetsägare hjälp med sälj-och köprådgivning, uthyrning och förvaltning. Colliers har experter inom marknaderna Kontor, Handel och Industri & logistik. Välkomna fastighetsägare, lokalsökare och investerare.


Dan Törnsten, vd, Colliers.

Avy

Partnerlogo

Avy hjälper större bostadsbolag att förbättra kundnöjdhet och driftnetto genom digitala verktyg. Genom den tekniska plattformen får fastighetsägare möjlighet att erbjuda sina kunder alltifrån digitala betalningslösningar, boendetjänster och förvaltningsteknisk service och möta sina kunder smidigt genom ett användarvänligt kundgränssnitt i form av boendeapp.

Genom öppna standarder och integration med bostadsbolagens befintliga verksamhetssystem kan verksamhetsprocesser effektiviseras och ny funktionalitet tillåtas, idag och i framtiden. På så sätt kan fastighetsägare ta en centralare roll i sina kunders boenderesa för att verkligen förstå dagens behov som grund i en tryggare samhällsutveckling.


Mikaela Svefors, medgrundare och affärsutvecklings- ansvarig, Avy

Mgruppen

Partnerlogo

Mgruppen har sedan starten 1931 utbildat Sveriges chefer- och ledare. Vi arbetar med såväl öppna som företagsanpassade utbildningar för dig som är informell ledare, ny som chef, erfaren chef, projektledare, specialist och för dig som sitter i ledningsgrupp, arbetar med HR, är VD eller verksam i annan ledande befattning. Vi erbjuder dag- och internatutbildningar, distansutbildningar online, webinar samt microlearnings.

Vi erbjuder även Executive MBA där alla program och moduler syftar till att fördjupa verklighetsnära kunskaper och insikter som kan appliceras direkt i din vardag.

Mgruppen har även möjlighet att, tillsammans med kunden, ta fram företagsanpassade program. Programmen kan spänna över lång tid eller utformas som korta workshops, allt beroende på situation, målgrupp och behov. Utbildningarna genomförs även på distans. Vår pedagogik är utvecklad för att skapa effekt oavsett i vilket format utbildningen genomförs. Vi har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper -till exempel, företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, icke-chefer samt nyckelpersoner så som specialister och projektledare. För att uppnå bästa effekt jobbar vi med Blended learning där aktiviteter blandas för att uppnå önskad lärtransfer. Det innebär att du får en överblick på hela utvecklingsprocessen och blir påmind på det sätt som passar dig som deltagare. Att se hur vardag och klassrum hänger ihop för bättre effekt.

Vill du veta mer om Mgruppen får du gärna besöka oss på: www.mgruppen.se


Henrik Frohm, vd, Mgruppen

NREP

Partnerlogo

NREP en fastighetsinvesterare som verkar för att förbättra fastighetsbeståndet inom Norden och skapa långsiktigt värde för slutanvändare, hyresgäster, investerare och samhället i stort. Som ägare, förvaltare och utvecklare är NREPs fokus urban utveckling – främst bostäder, moderna logistikanläggningar och samhällsfastigheter. Sedan starten 2005 har NREP utvecklat en rad fastighetskoncept och varumärken – däribland Logicenters och Altura – med stort fokus på kundernas behov, hållbarhet och innovation. I dag består NREP av 250 talangfulla medarbetare med stark lokal expertis. Bolaget har rest tretton fonder, genomfört mer än 300 fastighetsinvesteringar och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Danmark, Norge och Finland.


Maria Sahlén, COO för NREP Sverige

Datscha

Partnerlogo

Datscha är en världsledande utvecklare av webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Datscha grundades 1996 och verkar i dagsläget på tre marknader, Sverige, Storbritannien och Finland.

Datscha köper och samlar in fastighetsrelaterad data från marknadens bästa informationsleverantörer. Vi strukturerar, matchar, aggregerar och tillgängliggör datan i vårt intuitiva, prisbelönta, gränssnitt så att du snabbt kan hitta allt du söker i en och samma tjänst. Dessutom kan du nu ladda upp din egen data i Datscha och därigenom möjliggöra nya analyser, insikter och affärsmöjligheter.

Datscha har mer än 900 kundbolag och tjänsten används i sju länder. De flesta av Datschas kunder är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden.

Datscha ägs av Real Capital Analytics (RCA).


Julia Olsson Head of Customer Success

Fastighetskvinnan 2020

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: 14 oktober, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Med anledning av corona-pandemin har vi på Fastighetssverige valt att öka säkerhetsnivån till max vad gäller hygien på samtliga våra seminarier. Det kommer att finnas relevant skyddsutrustning, såsom handsprit och ansiktsmasker, tillgänglig på plats och vi kommer att möblera med generöst utrymme i seminariesalen för att säkerställa att vi kan hålla social distans enligt nu gällande regler och rekommendationer. Hotellen kommer också att ha maximalt förhöjda städ- och hygienrutiner kring alltifrån toaletter till all kost som serveras under dagen.
Enligt besked från Polismyndigheten är Fastighetskvinnan inte att betrakta som offentlig tillställning varför vi kommer kunna genomföra seminariet fysiskt vilket innebär att du kan känna dig helt trygg med att nu boka din plats!
Föredrar du att inte närvara fysiskt på Fastighetskvinnan kan du följa dagen från din dator/mobil/läsplatta då vi kommer att live-streama hela dagen. Du kommer också att kunna ställa frågor till talarna via Menti-systemet.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch - ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Du kan läsa om förra årets seminarium här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

Se filmen från 2019 års event här:Partners: