Image

Fastighetskvinnan - 8 September 2022

8 september 2022

Ett unikt inspirations- och affärsseminarium där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en mer jämställd fastighetsbransch. Du får en matnyttig uppdatering av marknadsläget på ett affärsseminarium som gör skillnad!


Partners – Fastighetskvinnan 2022

Datscha

Partnerlogo

Datscha är en ledande leverantör av kommersiell fastighetsunderrättelse som funnits på den nordiska marknaden sedan 1996. Med kontor i Sverige, Finland och Storbritannien erbjuder Datscha unika serviceprogram med omfattande, noggrann och aktuell information, analys och insikter om transaktioner, ägande, ockupanter, footfall, hyresdata och mer. Datschas prisbelönta plattform är känd för sina fantastiska webbaserade tjänster av information och analys av kommersiella fastigheter, hyresnivåer, fastighetsinnehav och möjligheten att simulera marknadsvärden.


Oscar Strauss, executive director, Real Estate Client Coverage

Colliers

Partnerlogo

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning. Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.


Daniel Gorosch, vd & partner

Arcona

Partnerlogo

Arcona projekterar, genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i Storstockholm och Uppsala. Vi arbetar alltid i nära samverkan med kunden och med det övergripande syftet att förstå och utveckla kundens affär. Grundläggande är också att allt vi gör ska skapa kundvärde. Den övergripande drivkraften är därför att förstå vad som skapar kundvärde och se till att uppfylla de behoven. Det ska ske på ett kontrollerat och effektivt sätt där vi levererar med rätt kvalitet, i tid, utan olyckor och under budget. Varje gång. Vi kallar det Fantastiska leveranser.  


Peter Kvist, vd, Arcona

Citycon

Partnerlogo

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av blandade centrummiljöer för en urban livsstil med handel, kontor och bostäder. Som ägare till fastigheter i Norden värda totalt 4,5 miljarder Euro står vi för en hållbar fastighetsförvaltning. Våra köpcentrum är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik och möter kundernas dagliga behov av livsmedel, hälsovård och tjänster.


Pia Grahn, Head of Group Communications Sweden & Nordics

NREP

Partnerlogo

NREP NREP grundades med insikten att fastighets­branschen står redo för förändring. Vi ser fastigheter som världens största produkt­kategori och arbetar för att göra den byggda miljön bättre för kunder, städer och samhället i stort. Vi har bestämt oss för att leda och accelerera utvecklingen mot en CO2-neutral fastighetssektor. Därmed har vi satt målet att uppnå en koldioxidneutral fastighetsportfölj 2028, långt före IPCCs målsättning om att nå netto noll vid 2050. Det omfattar både inbäddad koldioxid och utsläpp från driften av våra fastigheter – och ska uppnås utan klimatkompsation.


Stefan Wallander, partner, Chief Business Officer

Wistrand

Partnerlogo

Wistrand Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer. Vi biträder klienter i allt från större transaktioner och komplexa tvister till löpande rådgivning i deras dagliga verksamhet. Utifrån våra kontor i Stockholm och Göteborg bistår vi klienter över hela landet och utomlands. För att möta våra klienters globala behov arbetar vi även i nära samarbete med andra välkända advokatbyråer i Norden och globalt.


Fredrik Råsberg, advokat, Managing Partner

Novier

Partnerlogo

Novier är en engagerad helhetsrådgivare inom fastigheter. Vår hunger för innovativa lösningar skapar ständigt förbättring för både uppdragsgivare och hyresgäster. Genom lyhördhet i alla led förstår vi din affär och genererar värde genom hårt arbete och nyskapande lösningar. Med oss får du en partner som tänker stort in i framtiden samtidigt som vi får saker att hända i vardagen. På så sätt bidrar vi till din utveckling som ökar värdet i varje fastighet, platsupplevelse och möte.


Marie Bucht Toresäter, vd, partner

Fasticon

Partnerlogo

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad. Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Jan Gösbeck, marknad- och försäljningschef

Newton

Partnerlogo

Newton är en fristående utbildningsverksamhet som bedriver yrkeshögskola, diplomutbildningar och kurser inom Teknik, Ekonomi, Juridik och Kommunikation med inriktning mot Samhällsbyggnad & Byggteknik och IT. Sedan starten 1993 har Newton levererat kompetensutveckling och karriärutveckling till såväl enskilda individer som till näringslivet och staten.


Johanna Belsing, vd

Bengt Dahlgren

Partnerlogo

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet och energi & miljö. Vi är även certifierade enligt ISO 14001 och 9001.Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi kan erbjuda kundnära helhetslösningar genom hela processen. Vi hjälps åt att utveckla spetskompetens för våra kunder, som teknikkonsulter strävar vi efter att göra det svåra enkelt.


Anna Nivala, vd

Fastighetskvinnan 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 8 september, 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Se film från ett tidigare event här:


Arrangörer:
Partners: