Image

Fastighetskvinnan - 8 September 2022

8 september 2022

Ett unikt inspirations- och affärsseminarium där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en mer jämställd fastighetsbransch. Du får en matnyttig uppdatering av marknadsläget på ett affärsseminarium som gör skillnad!


Partners – Fastighetskvinnan 2022

Datscha

Partnerlogo

Datscha är en ledande leverantör av kommersiell fastighetsunderrättelse som funnits på den nordiska marknaden sedan 1996. Med kontor i Sverige, Finland och Storbritannien erbjuder Datscha unika serviceprogram med omfattande, noggrann och aktuell information, analys och insikter om transaktioner, ägande, ockupanter, footfall, hyresdata och mer. Datschas prisbelönta plattform är känd för sina fantastiska webbaserade tjänster av information och analys av kommersiella fastigheter, hyresnivåer, fastighetsinnehav och möjligheten att simulera marknadsvärden. Datscha förvärvades av Real Capital Analytics (RCA) 2019. Med Datschas tekniska tillvägagångssätt och RCAs globala närvaro och datatillgångar ger Datscha-plattformen oöverträffad expertis om investeringstransaktionsdata. RCA grundades år 2000 och erkänns som auktoritet för de affärer, aktörer och trender som driver de kommersiella fastighetsmarknaderna. RCA täcker alla marknader globalt och levererar aktuell och tillförlitliga data med unik inblick i marknadsaktörer, prissättning och kapitalflöden.


Oscar Strauss, Head of Sales, Nordics, Datscha

Colliers

Partnerlogo

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning. Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare. Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Corporate Solutions samt Valuation. Med kontor i både Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning för hela fastighetsmarknaden. Tack vare våra 18 000 kollegor på Colliers världen över har vi dessutom ett stort kontaktnät och en unik inblick i marknaden, även på global nivå. När du samarbetar med Colliers väljer du att arbeta med engagerade experter. Våra anställda är passionerade, tar personligt ansvar och gör alltid det som är rätt för våra kunder, våra anställda och vår omgivning. Vi attraherar och utvecklar branschledare, och gör det möjligt för dem att tänka och handla annorlunda för att uppnå exceptionella resultat.


Daniel Gorosch, vd & partner, Colliers Sverige

Arcona

Partnerlogo

Arcona projekterar, genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i Storstockholm och Uppsala. Vi arbetar alltid i nära samverkan med kunden och med det övergripande syftet att förstå och utveckla kundens affär.

Arcona grundades 1985 med idé om att utmana det traditionella sättet att bygga och att skapa högre kundvärden genom att ha ett LEAN arbetssätt och lösa uppgifter tillsammans. Vi driver alla våra projekt med fokus på leanfilosofin och utvecklar kommersiella fastigheter såsom kontor, hotell, logistik, köpcentrum, vårdinrättningar, skolor och idrottshallar.

Vi är ca 250 medarbetare och 2020 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Exengo Installationskonsult och BSK Arkitekter ingår som strategiska kompetenser i Arconakoncernen. Sedan början av 2014 är Arcona en del av Veidekke-koncernen.

Vill du veta mer om Arcona besök gärna oss på www.arcona.se

 


Peter Kvist, vd, Arcona

Citycon

Partnerlogo

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av blandade centrummiljöer för en urban livsstil med handel, kontor och bostäder. Som ägare till fastigheter i Norden värda totalt 4,4 miljarder Euro står vi för en hållbar fastighetsförvaltning. Våra köpcentrum är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik och möter kundernas dagliga behov av livsmedel, hälsovård och tjänster. Av våra 37 centrum finns 6 i Sverige, inklusive Kista Galleria, 10 i Finland, 17 i Norge, två i Estland och två i Danmark. Besökarantalet uppgår till cirka 170 miljoner årligen. Bolaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988.


Veronica Palmgren, stadsutvecklingschef, Citycon

NREP

Partnerlogo

NREP grundades med insikten att fastighets­branschen står redo för förändring. Vi ser fastigheter som världens största produkt­kategori och arbetar för att göra den byggda miljön bättre för kunder, städer och samhället i stort. Vi har bestämt oss för att leda och accelerera utvecklingen mot en CO2-neutral fastighetssektor. Därmed har vi satt målet att uppnå en koldioxidneutral fastighetsportfölj 2028, långt före IPCCs målsättning om att nå netto noll vid 2050. Det omfattar både inbäddad koldioxid och utsläpp från driften av våra fastigheter – och ska uppnås utan klimatkompsation. I flera år har NREP brutit ny mark för hållbara fastighetslösningar. Innan återbruk blev en trend skapade vi världens första byggnad av 100 procent återvunnen betong. Nu utvecklar vi det första storskaliga byggnadsprojektet i världen som går i linje med samtliga av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi har även byggt Nordens största solcellsanläggning på tak och den första djupgeotermiska brunnen som gör det möjligt att reglera temperaturen i en av våra stora logistikanläggningar – med 95 procent mindre CO2-utsläpp. NREP grundades 2005. I dag är vi en ledande fastighetsinvesterare och innovatör i Norden. Vi tror på långsiktigt värdeskapande och har ett holistiskt perspektiv när vi utvecklar, förvaltar och investerar i våra kundorienterade fastigheter.


Stefan Wallander, Partner, Chief Business Officer

Fastighetskvinnan 2022

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 8 september, 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas.tollesson@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Se film från ett tidigare event här:


Arrangörer:
Partners: