Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Tisdag 14 november 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Digitaliseringen påverkar alla delar av näringslivet och samhället. De som inte är med på banan hamnar hopplöst på efterkälken. Det här seminariet ger er vägledning i det nya digitala fastighetslandskapet.Program

Du kan ladda ner en bild på programmet här.

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

08.15 Registrering och frukostmingel
Kom i tid, träffa branschkollegor och knyt nya kontakter innan själva seminariet börjar.

09.00 Presentation av dagens agenda
  
Eddie Ekberg, chefredaktör Lokalnytt och Fastighetssverige, Karin Zingmark, moderator

09.15 Makroanalys - digitaliseringens påverkan på ekonomin
Gamla ekonomiska sanningar har ifrågasatts de senaste åren, och makrotrenden GUD – globalisering, urbanisering och digitalisering – är allmänt förhärskande. Vad händer med samhällsekonomi och den ekonomiska politiken när robotisering, digitalisering och delningsekonomi blir en allt större del av samhället? Hur påverkar digitaliseringen arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt? Vilka är vinnarna och förlorarna i det framtida digitala samhället?
Michael Grahn, chefsekonom, Danske Bank

09.45 En stad i digital världsklass
   
Göteborgs stad arbetar hårt med att utveckla och framtidssäkra den digitala infrastrukturen. Varför är en digital infrastruktur en nödvändighet i våra fastigheter och vilka är stadens nuvarande och framtida utmaningar?
Ante Baric, digitaliseringsansvarig, Göteborgs stad och Sofia Söder, vd Göteborg Energi Gothnet.

10.10 Inspiration - det appstyrda boendet

Inspiration Rosendal i Uppsala är uppkopplat med TMPL - via appen sköter de 344 lägenhetsinnehavarna allt som har med boendet att göra. Via flödet - som påminner om Facebook - bjuds det på fest, säljs och lånas det saker och svaras på frågor, Skräddarsydda tips kring el- och vattenförbrukning uppmuntrar en mer hållbar livsstil, likaså "tävlingar" om vem som lever mest energismart. Felanmälan, manualer, skötselregler och erbjudanden från näringsidkarna i fastigheten är andra delar av appen som förenar de boende i fastigheten.
Eric Anderbjörk, vd TMPL Solutions

10.25 Fika- och mingelpaus

11.00 Hur arbetar storbolagen?
    
De flesta är överens om att digitaliseringen kommer att förändra bygg- och fastighetsbranschen – men frågan är hur? Vilka digitaliseringsfrågor står högst upp på de stora fastighetsbolagens agendor? Hur arbetar de i dag och hur ser de på framtiden?
P-G Persson, vd, Platzer, Peter Karlsson, innovationsledare, Akademiska Hus och Stephan Begic, IT-chef, Stena Fastigheter

11.25 Proptech – i dag och i framtiden

Stronghold Invest har i många år legat i framkant när det gäller investeringar i smarta digitala lösningar med koppling till fastighetsbranschen. Vad söker Stronghold i ett start up-bolag? Vilka lösningar kommer att slå igenom de kommande åren?
Daniel Kraft, Head of Proptech Ventures, Stronghold

11.50 Smarta lampor och lyktstolpar - nästa generations smartphones

I framtiden kan intelligenta lampor och lyktstolpar vara hjärnorna som styr omgivningen. Amazon har redan tagit patent på landningsbanor för drönare som ska landa på lyktstolpar för leveranser. Hur ser affären ut kring detta och finns det en koppling till ett hållbarare samhälle? Hur behöver fastighetsägare och stadsplanerare förhålla sig till utvecklingen?
Christian Wictorin, försäljningschef, IP Only

12.15 Lunch- och mingelpaus

13.20 Så ska Castellum bli branschledare

Testarenan Castellum Next20 är motorn i Castellums satsning på att bli digital branschledare. Genom samarbeten med start ups och innovativa techbolag ska Castellum utveckla morgondagens kunderbjudande och affärsmodeller. De första pilotprojekten är på väg att rullas ut.
Mattias Nyström, Chief Digital Officer, Castellum

13.40 Inspiration: SISAB i digitaliseringens framkant - sparar 40 miljoner om året

Alla SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) 200 skolor och huvuddelen av de 400 förskolorna är sammankopplade i ett digitalt nätverk. Hissar, ventilation, värme och säkerhetssystem övervakas och styrs från en gemensam driftcentral. Över 5 000 styrande inomhussensorer och 2 000 dataundercentraler har installerats i fastigheterna. SISAB sparar 40 miljoner kronor om året på att ligga i framkant med digitaliseringsarbetet.
Niklas Dalgrip, chef Driftavdelningen, SISAB

14.05 Retailrevolutionen!
Frågan är inte längre e-handel, köpcentrum eller cityhandel. I det uppkopplade och sammankopplade samhället köper vi saker och tjänster överallt, och när som helst – en utveckling som tveklöst kommer att fortsätta. Hur ändras vårt konsumtionsmönster av virtual och augmented reality, artificiell intelligens och självkörande bilar? Hur påverkas förutsättningarna för handelsfastigheter av dagens och framtidens digitala handelstrender?
Per Andersson, senior konsult, HUI Research 

14.30 Fika- och mingelpaus

15.00 Digitaliserad fastighetsautomation - för energin och miljön
Smarta digitala lösningar och nya tankesätt genererar stora förbättringar för ekonomi, utsläpp och inomhusklimat. Ecopilot berättar om konkreta case och vilka resultat som uppnåtts.
Viktor Lindström, energiexpert, Ecopilot AB

15.15 Keynote speaker: Alexander Bard

Få har haft så rätt som Alexander Bard när det har kommit till hur internet och digitalisering påverkar vårt sätt att leva. Vad kommer att hända inom de här områdena framöver. Vilka digitala trender kommer att dö och vilka slår igenom de kommande åren? Hur ser vårt framtida digitala liv ut och hur påverkas samhället och fastighetsbranschen av detta?
Alexander Bard

16.00 Seminariet avslutas
Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg 2017

Var: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen, Göteborg. 

När: 14 november 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15).

Pris: 4495 kr exkl moms. 

Anmälan: Här!

Digitaliseringsfrågorna är de kanske hetaste frågorna i fastighetsbranschen just nu. Många menar att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och att hälften av dagens yrken kommer att vara försvunna om 20 år. Hur påverkar detta samhället och fastighetsbranschen? Vilka trender ska man hoppa på och vilka ska man undvika? Hur arbetar branschen när det gäller digitalisering? Seminariet Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg ger dig vägledning och inspiration i det nya digitala fastighetslandskapet.

På den här sajten följer du eventets framväxt. Här får du fortlöpande information om vad seminariet kommer att innehålla.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie@fastighetssverige.se


Partners:​