Image

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm - 8 Maj 2019

Onsdag 8 maj, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Vi är mitt i en digital revolution. Vårt sätt att leva och göra affärer förändras och kommer att förändras ännu mer framöver. Nya proptech-lösningar förenklar vardagen för både hyresgäster och fastighetsägare - möjligheterna är enorma om man kan se och hitta dem. Det här seminariet ger er inspiration och vägledning i det nya digitala fastighetslandskapet.


Program 2019

Du kan ladda ner en bild på programmet här.

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

09.00 Välkommen

Eddie Ekberg
, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News
Beata Wickbom, moderator
Magnus Svantegård, expertkommentator

09.15 Öppningstal: Så ska Sverige ta täten i den digitala utvecklingen

Sverige ligger bra till i digitaliseringsarbetet. Men för att fortsätta ligga i toppen krävs att samhället kraftsamlar. Det här är regeringens politik.
Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

09.35 Den nya ekonomin

Gamla ekonomiska sanningar har ifrågasatts de senaste åren, och makrotrenden GUD - globalisering, urbanisering och digitalisering - är allmänt förhärskande. Vad händer med samhällsekonomi och den ekonomiska politiken när digitalisering och delningsekonomi blir en allt större del av samhället? Hur påverkar digitaliseringen arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt? Vilka är vinnarna och förlorarna i det framtida digitala samhället?
Cathrine Danin, makroekonom, Swedbank

10.00 Proptechtrender – en internationell utblick

I den bästa av världar leder digitalisering till ett effektivare arbetssätt. Det gäller så väl i, runt om som emellan byggnaderna. Hur ser det ut runt om i världen, hur jobbar man i andra länder? Hur långt har man kommit och vad kan vi lära oss av dem?
Magnus Svantegård, partner, Stronghold

10.20 FIKA OCH MINGELPAUS

10.50 Digitalt lab ska ge smarta och hållbara byggnader

Ett stort antal sensorer registrerar nästan alla aktiviteter hos de boende i KTH Live-In-Lab. Forskare analyserar datan och resultatet hoppas man ska leda till framtidens smarta och hållbara boende.
Jonas Anund Vogel, föreståndare, KTH Live-In-Lab
Gianluca Villani, student, KTH

11.15 Fastighetsaktörernas digitala agenda
 

Hos de allra flesta bolagen i fastighetsbranschen finns digitalisering med som en prioriterad fråga högt uppe på agendan. Vilka trender tror man kommer dominera framöver och hur ser prioriteringarna ut? Var finns den digitala affären framöver?
Christoffer Börjesson, CDO, Fastighetsägarna
Niclas Ingeström, CDO, Castellum
Daniel Svartling, IT- och innovationschef, Wallenstam

11.40 Digital utveckling kräver nytt tänkande

IoT, Big Data och smarta städer är bara några av de teknologier som kommer ha stor påverkan på hur vi uppfattar världen - men det är inte där utmaningarna finns utan i vår oförmåga att hantera de förändringar som teknologin har på samhället och den enskilde individen. Här kommer vi utforska den påverkan som teknologin har på samhället och företagen. För fastighetsbranschen krävs nya tankemönster som kan ta oss till nya höjder.
Aric Dromi, futurolog, internetfilosof, professionell bråkstake
(Punkten hålls på engelska)

12.10 LUNCH OCH MINGELPAUS

13.10 Digitalisering som demokratiskt verktyg i samhällsbyggnadsprocessen

Reaktioner på nybyggnation förmedlas ofta som negativ, det är de som är emot som hörs och ofta sätter bilden av vad medborgarna tycker. Med hjälp av modern digital teknik kan man nå nya grupper, få fler att delta och få positiva röster att höras mer.
Johan Nyhus, chef för Reformklubben, Göteborg
Daniel Lindholm, byråchef, Reform Experience

13.30 Inspiration: Öppenhet för det oväntade
Alla pratar om digitalisering och innovation, men vad vill vi använda innovationen till? Med inspiration från både tech- och fastighetsbranschen får vi här höra om hur systemförändringar alltid börjar med att man siktar högt mot tydliga målbilder, men börjar i det lilla. För att lyckas med förändring i en komplex värld behövs både ny teknik, nya arbetssätt och en öppenhet för det oväntade.
Angela Tillman Sperandio, strateg, Doberman

13.55 Fastighetsvärdering med hjälp av AI

På fler och fler områden tar AI över funktioner som tidigare utförts av människor. För bara ett år sedan påbörjades ett projekt med AI-värdering av fastigheter, och nu är det klart för sjösättning. Hör här om algoritmen ”Bertil” som börjar kunna värdera fastigheter som en människa.
Agneta Jacobsson, partner, Outpoint

14.15 Därför behöver vi driva fastighetsbranschens motsvarighet till Industri 4.0
År 2060 kommer världens byggnadsstock ha fördubblats, vilket är motsvarigheten av ett nytt New York City varje månad fram till dess. Hur jobbar vi i Sverige för att hantera detta samtidigt som vi har de dyraste byggproduktionskostnaderna i Europa? Att använda senaste tillgängliga teknik samt standardisering av fastighetssystem kommer vara en nyckelfaktor för kostnadseffektiva och framtidssäkra byggen.
Andreas Finnstedt, VP, Digital Energy, Schneider Electric

14.40 FIKA OCH MINGELPAUS

15.10 Så här ska byggbranschen bli mer digitalt mogen
Byggbranschen beskrivs ofta som digitalt omogen - vad beror det på och vad kan göras för att förändra den bilden? Möt några företrädare för byggbranschen som ger sin syn på läget.
Per Boström, CIO, Skanska
Fredrik Isaksson, chefekonom, Sveriges Byggindustrier
Lars Lidén, partner, Meta

15.35 Profilen: Urban Edenström

Han är vd, storägare och grundare av Stronghold Invest med bolagen Newsec, Datscha och Niam. Han är också ordförande i Stockholms Handelskammare. Tidigare i år utsågs han, som första person i fastighetsbranschen, till Årets entreprenör och tävlar i Världsfinalen i Monaco i sommar.
Han har digitaliseringen ständigt högt upp på sin agenda med investeringar i bolag som Tessin, Workaround och Mestro. Hör om Urban Edenströms digitala resa och vad som väntar härnäst.
Urban Edenström, vd, Stronghold

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm 2019

Var: Stockholm Waterfront​, Nils Ericsons Plan 4​

När: Onsdag 8 maj 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Anmälan: Här. 

Digitaliserings- och proptechfrågorna är de hetaste frågorna i fastighetsbranschen. Hur påverkas fastighetsbranschen av att hälften av alla yrken kan vara bortautomatiserade om 20 år? Vilka trender ska man hoppa på och vilka ska man undvika? Seminariet Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering ger dig vägledning och inspiration i det nya digitala fastighetslandskapet.

På den här sajten följer du eventets framväxt. Här får du fortlöpande information om vad seminariet kommer att innehålla.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

Se filmen från 2019 års event här:


Partners: