Image
Trafikverket tecknar sexårigt avtal med Mengus.

Trafikverket tecknar sexårigt hyresavtal med Mengus i Solna

Uthyrning Mengus fjärde fond (Mengus 2019) gör sin första uthyrning i den nyligen förvärvade kontorsfastigheten Solna Sparrisen 2. Ny hyresgäst blir Trafikverket som tecknat ett sexårigt hyresavtal avseende 1 100 kvadratmeter till en hyresnivå om 2 995 kronor/kvadratmeter.


Trafikverket expanderar i Luleå.

Diös utvecklar lokaler när Trafikverket expanderar

Uthyrning Trafikverket i Luleå expanderar sin verksamhet med fler medarbetare och utökar därmed sina lokaler på Sundsbacken i centrum.


Vill modernisera 30 000 kvadratmeter

Bygg/Arkitektur Diös och Trafikverket har skrivit ett intentionsavtal om att utveckla och modernisera befintliga lokaler på Rödavägen i Borlänge till att bli framtidens kontor. Nu fortsätter arbetet med att ta fram ett lokalprogram för den befintliga fastigheten om drygt 30 000 kvadratmeter, med målet om att skriva hyresavtal under kvartal 3 2019.


Brinova hyr ut mer till Trafikverket

Uthyrning Brinova tecknar ett nytt, grönt, hyresavtal med Trafikverket i Kristianstad om cirka 3 700 kvadratmeter, varav 1 200 kvadratmeter är utökad yta, löpande på sex år, som börjar löpa 1 april 2019.


Peab får bygguppdrag för 2,9 miljarder

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ut knutpunkten Olskroken, Göteborg. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 2,9 miljarder kronor.


Castellum tecknar flera avtal i Högsbo

Uthyrning Castellum har under senaste kvartalet tecknat flera hyresavtal om sammanlagt cirka 3 500 kvadratmeter i Högsbo i Göteborg. Hyresavtalen är tecknade med Trafikverket, Zinzino, Dacat och Avero.


NCC får order för Västlänken om 4,7 miljarder

Bygg/Arkitektur NCC har undertecknat avtal med Trafikverket om uppdraget att bygga Centralen som är en betydande etapp av Västlänken i Göteborg. Uppdraget omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka två kilometer tågtunnel och ordervärdet uppgår till cirka 4,7 miljarder kronor.


Nio myndigheter flyttar

Sverige Regeringen meddelar att man nio statliga myndigheter flyttas från Stockholm till andra delar av landet. Bland dessa återfinns Sida, Tullverket och Kronofogden.


De går vidare i uppdraget om Lunds nya centralstation

Bygg/Arkitektur Elding Oscarson/C.F. Møller Architects förslag har valts ut som det alternativ som går vidare i arbetet med att utveckla en ny centralstation i Lund.


Därför stoppar försvaret Prime Living

Bolag Prime Livings förvärv av fastigheten Glyttinge 3:17 stopppas av så väl försvarsmakten och trafikverket. För Fastighetssverige förklarar bolagets vd, Jan Severa, varför affären stoppades – och hur bolaget ser på Linköping framöver.


Internationella bolag får Station Haga-uppdraget i Västlänken

Bygg/Arkitektur Nu står det klart att ett konsortium av tre internationella bolag får uppdraget att bygga station Haga i Västlänken i Göteborg.


Newsec hyr ut till Trafikverket i Göteborg

Uthyrning Newsec har på uppdrag av Alecta tecknat ett sexårigt avtal med Trafikverket i Göteborg. Trafikverket kommer att hyra in sig på drygt 12 600 kvadratmeter i kvarteret Kopparn i Gullbergsvass.


NP3 hyr ut till Trafikverket i Gävle

Uthyrning NP3 Fastigheter har skrivit ett sexårigt hyresavtal med Trafikverket om 5 065 kvadratmeter i Gävle. Det årliga hyresvärdet uppgår till 6,8 miljoner kronor.


Trafikverket överlåter fastigheter för en halv miljard till Specialfastigheter

Transaktioner Trafikverket har skickat en hemställan till regeringen i vilken Trafikverket ber om regeringens tillåtelse att överlåta åtta fastigheter till Specialfastigheter, för att senare hyra om- och tillbyggda lokaler från Specialfastigheter. De åtta fastigheterna har värderats till cirka 517 miljoner kronor.


Sweco utformar Norrköpings nya godsbangård

Bygg/Arkitektur Sweco anlitas av Trafikverket för att utforma en ny godsbangård i Norrköping.


Stenvalvet förlänger med Trafikverket

Uthyrning Fastighets AB Stenvalvet har förlängt hyresavtalet med Trafikverket i fastigheten Vapnet 1 i Eskilstuna med sex år. Trafikverket kommer att hyra cirka 2 800 kvadratmeter med plats för 148 arbetsplatser.


Skanskas kontor vid Malmö Live fulltecknat

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med Trafikverket om 4 000 kvadratmeter. Det innebär att kontorsytorna i Malmö Live nu är fulltecknade.


Trafikverket föreslår museum på Arlanda

Stockholm Trafikverket har tidigare fått i uppdrag av regeringen att se över förutsättningarna för ett museum över kulturhistoriskt intressanta civila flygplanssamlingar. I sin rekommendation till regeringen föreslår de Arlanda som den lämpligaste platsen för ett sådant museum.


Första stora uthyrningarna i Pedagogen Park

Uthyrning Tidigare har Aspelin Ramm själva flyttat in i Pedagogen Park i Mölndal. Och så har man hyrt ut 910 kvadratmeter till en skola. Men nu har man genomfört de första två stora uthyrningarna. Totalt rör det sig om drygt 5 000 kvadratmeter.


Nytt samarbete för
hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Sverige 22 aktörer, bland annat fastighets- och byggbolag, kommuner och organisationer, har dragit igång projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Syftet är att förbättra samordningen mellan stat, kommun och privata intressenter.