Image

CA och Panorama köper på Södermalm via gemensamt bolag

Transaktioner Bonava säljer fastigheten Tobaksmonopolet 3 på Södermalm i Stockholm till CA Fastigheter AB och Panorama Bostad AB. Försäljningspriset uppgår till 230 miljoner kronor plus en tilläggsköpeskilling om maximalt 125 miljoner kronor som utbetalas när ny detaljplan vunnit laga kraft.


Profi och Panorama utvecklar bostäder på tak i Solna.

Profi och Panorama utvecklar bostäder på tak i Solna

Bostäder Profi Fastigheter har tecknat avtal med Panorama Bostad om att i ett gemensamt ägt bolag utveckla lägenheter på taket av Profis fastighet Styckjunkaren 3 på Armégatan 28 i Huvudsta, Solna.


Svea Fanfar.

Trio i bostadssamarbete på Östermalm

Bygg CA Fastigheter har tillsammans med Panorama Bostad ingått avtal med Veidekke Bostad om samarbete i del av bostadsprojektet Svea Fanfar på Östermalm i Stockholm. Projektet som ligger i direkt anslutning till Musikhögskolan kommer att byggstartas under 2013. Den del av projektet som samarbetet omfattar består av totalt 10 000 kvadratmeter säljbar bostadsyta.