Image

Ica säljer sina Maxi-anläggningar i Norge

Transaktioner Ica säljer åtta Maxi-anläggningar och 22 hyresavtal i Norge. Köpare är ett konsortium bestående av fyra bolag.


Skanska får norsk
order värd 345 miljoner kronor

Bygg Skanska har skrivit kontrakt för byggandet av Lerkendal studentby i Trondheim värt NOK 288 miljoner, cirka 345 miljoner kronor. Studentbostäderna ska ha passivhusstandard. Kunden är Studentskipnaden. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det första kvartalet 2012.


NCC satsar i Stavanger

Bygg NCC Property Development startar utvecklingen av en kontorsbyggnad i Stavanger Business Park. Byggnaden omfattar cirka 9200 kvadratmeter och är det första av sammanlagt fem etapper på totalt cirka 40 000 kvadratmeter.


Niam köper fyra köpcentrum i Norge

Transaktioner Niam förstärker sin position i Norge och köper fyra köpcentrum. Säljaren lämnar köpcentrummarknaden helt och hållet.


Skanska går på halvmiljardsmäll

Bolag Skanskas fjärdekvartalsresultat belastas med 520 miljoner kronor för verksamheter i Skanska, Norge och Estland.


Norskt börsbolag i konkurs

Bolag Ett norskt börsnoterat fastighetsbolag ansökte i går om konkurs.


Peab bygger i Tromsö

Bygg Peab norska dotterföretag Björn Bygg har fått uppdraget att bygga en kontors- och butiksbyggnad i Tromsö. Beställare är Thor Eiendom och kontraktssumman uppgår till 110 miljoner norska kronor, motsvarande drygt 125 miljoner svenska kronor.


JM förhandlar om köp i Oslo

Transaktioner JM är på väg att köpa en projektportfölj för bostadsutveckling om drygt 600 byggrätter i norra Oslo.


Kris i norskt Tysklands-bolag

Bolag Det är kris i det Paretostyrda fastighetsbolaget Prime Office Germany. Bankerna tvingar nu bolaget till tvångsförsäljningar.


Skanska får uppdrag i
Norge värt 440 miljoner kronor

Bygg Skanska har fått uppdraget att bygga ett nytt huvudkontor åt det norska försäkringsbolaget Gjensidiges Forsikring i Oslo. Kontraktssumman uppgår till cirka 440 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2011. Kund är fastighetsbolaget Rom Eiendom.


Ikea säljer i Norge

Transaktioner Ikeas fastighetsbolag i Norge, Ikea Eiendom, har sålt en fastighet i Åsane utanför Bergen. Köpeskillingen uppgår till cirka 287 miljoner kronor.