Image
Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 förvärvar fastigheter för 133 miljoner kronor

Transaktioner NP3 har i fem transaktioner förvärvat fem fastigheter till ett fastighetsvärde om 133 miljoner kronor och avyttrat sex fastigheter till ett fastighetsvärde om 256 miljoner kronor.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 ökade hyresintäkterna i Q3

Bolag NP3 redovisar ökade hyresintäkter och ett högre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 förvärvar fastigheter för 234 miljoner kronor

Transaktioner NP3 har i sju transaktioner förvärvat 13 fastigheter till ett fastighetsvärde om 234 miljoner kronor primärt för industri- och lagerändamål.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 emitterar gröna obligationer för 400 miljoner kronor

Bolag NP3 har emitterat ytterligare nominellt 400 miljoner kronor inom ramen för sina seniora icke-säkerställda gröna obligationer.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 förvärvar fastigheter för 251 miljoner

Transaktioner NP3 har via dotterbolag ingått avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 251 miljoner kronor från Bonnier-koncernen. Köpeskillingen kommer att bestå av dels tre miljoner nya preferensaktier i NP3, dels kontant betalning vilken finansieras via banklån och kassa. Fastighetsförvärvet förväntas tillträdas under fjärde kvartalet 2021.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 Fastigheter köper i Gävle

Transaktioner NP3 har i två transaktioner avtalat om förvärv av två fastigheter, primärt för industriändamål, i Gävle till ett värde om 145 miljoner kronor.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

Ökade hyresintäkter för NP3

Bolag NP3 redovisar hyresintäkter på 295 miljoner kronor för det andra kvartalet, en ökning från 271 miljoner motsvarande period förra året.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

Wahlén om Skellefteå: "Hände något för ett år sen"

Transaktioner NP3-vd:n om miljardförvärvet i heta Skellefteå.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 förhandlar om förvärv av fastigheter för 1,3 miljarder kronor

Bolag NP3 Fastigheter för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB. Förvärvsavtal bedöms komma att kunna ingås inom den närmaste tiden och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 förvärvar för 96 miljoner kronor

Transaktioner NP3 har i en transaktion förvärvat fyra fastigheter i Umeå till ett fastighetsvärde om 96 miljoner kronor, med verksamhet för industri- och lagerändamål.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 genomför nyemission – tillförs 222 miljoner

Bolag Styrelsen i NP3 har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission av 7 050 000 preferensaktier till en teckningskurs om 31,50 kronor per aktie.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3: Förvaltningsresultat 14 procent upp

Bolag NP3 redovisar ökat förvaltningsresultat och 400 miljoner i värdeförändringar under Q1.


Andreas Wahlén.

NP3 köper för 220 miljoner och säljer för 120 miljoner

Transaktioner NP3 köper industri- och handelsfastigheter för 220 miljoner och säljer kontorsfastigheter för 120 miljoner kronor.


Diös förvärvar tre kontorsfastigheter i centrala Borlänge och avyttrar tre blandfastigheter – en i Borlänge och två i Gävle – i en bytesaffär med NP3.

Diös i bytesaffär med NP3 i Borlänge och Gävle

Bolag Diös förvärvar tre kontorsfastigheter i centrala Borlänge och avyttrar tre blandfastigheter – en i Borlänge och två i Gävle – i en bytesaffär med NP3. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 110 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 125 miljoner kronor. Tillträdet sker 1 april.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 bildar JV

Bolag NP3 och Jämtkraft har bildat det gemensamt ägda joint-venture bolaget Jämtjägaren AB för uppförande av ett huvudkontor och driftcentral för Jämtkraft. I ett första steg har NP3 sålt två fastigheter med byggrätter till Jämtjägaren AB.


Andreas Wahlén.

Här vill NP3 växa i Mellansverige

Bolag För ett drygt år sedan beslutade NP3 att börja investera utanför norra Sverige. Nu väljer man att förtydliga arbetet och göra Mellansverige till ett eget segment i bolaget. Vd:n Andreas Wahlén berättar för Fastighetssverige om satsningen i Mellansverige, framtida investeringar och om det underliga 2020.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3: Ser gärna ökning i Mellansverige

Bolag NP3 redovisar för första gången Mellansverige som ett eget segment. Vd Andreas Wahlénser gärna att trenden att den största ökningen sker där, håller i sig.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 Fastigheter köper för 210 miljoner kronor

Transaktioner NP3 har i fyra separata transaktioner förvärvat fyra fastigheter, primärt för industri- och lagerverksamhet, till ett värde av 210 miljoner kronor.


Lars-Göran Bäckvall.

Därför stortankade insidern aktier

Bolag En styrelseledamot i ett börsnoterat fastighetsföretag har köpt aktier för totalt 11 miljoner kronor. För Fastighetssverige berättar branschveteranen varför och vad han tycker om kontorsmarknaden. Insidern lägger väldigt mycket tid på att följa de finansiella marknaderna: "Jag följer börsen slaviskt."


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3: Förvaltningsresultatet upp 15 procent

Bolag NP3 redovisar rakt igenom högre siffror än i Q3 förra året.