Stenvalvet förstärker inom förvaltning

Bolag För att möta det ökade förvaltningsbehovet i region mitt och samtidigt stärka den lokala närvaron anställer Stenvalvet nu två förvaltare, en i Kalmar och en i Jönköping.


Svenska Handelsfastigheter köper för 1,6 miljarder

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter köper en portfölj om åtta handelsfastigheter för en köpeskilling om cirka 1,6 miljarder kronor av Niam.


CA säljer och flyttar huvudkontor

Transaktioner CA Fastigheter har, via dotterbolag, sålt fastigheten Lärlingen 6 till Kalmar Läns Landsting. Byggnaden inhyser bland annat CA Fastigheters huvudkontor, som nu flyttar.


Regio hyr ut till H&M i Kalmar

Uthyrning Regio har tecknat avtal med H&M avseende en ny butik i Baronen Köpcenter i Kalmar. Den nya butiken kommer att öppna innan årsskiftet 2017/2018 och omfattar cirka 2 750 kvadratmeter.


Intea miljardköper av Skanska

Transaktioner Intea köper tre byggnader vid Linnéuniversitetet i Kalmar för 1,1 miljarder kronor av Skanska.


Riksbyggen köper för att bygga nya bostäder i Kalmar

Transaktioner Riksbyggen har förvärvat fastigheten Tranan 4 i Kalmar, där Liljas Personbilar ligger för närvarande. Planen är att bygga cirka 200 bostäder på fastigheten i centrala Kalmar.


SHH byggstartar i Kalmar

Bostäder SHH Bostad byggstartar 55 bostadsrätter i Västra Djurängen i Kalmar. Inflyttning planeras till sommaren 2018.


Lokal aktör bygger bostäder vid Fredriksskans

Bostäder Prospecta Fastighetskapital har vunnit en markanvisning för cirka 40 hyresrätter vid Fredriksskans, Kalmar.


Prospecta köper fastigheter för 85 miljoner

Transaktioner Prospecta Fastighetskapital köper samhällsfastigheter i Kalmar och Nybro av Hansa Bygg till ett underliggande fastighetsvärde av 85 miljoner kronor.


Riksbyggen vinner flera markanvisningar

Bostäder Riksbyggen planerar för att uppföra 160 bostadsrätter i Bagarmossen, Stockholm, och 125 lägenheter på Fredriksskansområdet i Kalmar.


Sveafastigheter säljer Linnéuniversitetet i Kalmar

Transaktioner Sveafastigheter säljer projektet Linnéuniversitetet i Kalmar till ett nystartat bolag.


LW Fastigheter köper Åhlénshuset i Kalmar

Transaktioner LW Fastigheter köper fastigheten Mästaren 30 i centrala Kalmar av NA 2 Mästaren.


Niam hyr ut i Hansa city

Uthyrning Niam hyra ut till Jula och Lager 157 i Hansa city i Kalmar. Samtidigt omförhandlar man hyresavtalet med City Gross.


Lokal aktör köper av Rikshem i Kalmar

Transaktioner Prospecta har i två affärer köpt fyra fastigheter i centrala Kalmar till ett totalt fastighetsvärde om cirka 45 miljoner kronor. I den ena av affärerna är Rikshem säljare.


Stenvalvet fyller upp efter Länsstyrelsen

Uthyrning Stenvalvet hyr ut 4 000 kvadratmeter i Länsstyrelsens lokaler i Kalmar. Därmed är vakansen efter Länsstyrelsen i stort sett fylld.


Alma köper bostäder i Kalmar

Transaktioner Alma Property Partners köper, i samarbete med P&E Fastighetspartner, bostäder i Kalmar i en affär med Agona Fastigheter.


SHH Bostad säljstartar i Kalmar

Bostäder SHH har tecknat ett markanvisningsavtal med Kalmar kommun avseende bostäder i Lindsdal. Projektet omfattar 36 bostadsrätter.


Regio köper Baronen i Kalmar

Transaktioner Sveafastigheters och Tredje AP-fondens gemensamma bolag Fastighets AB Regio köper Baronen Köpcenter i Kalmar. Säljer gör CBRE Global Investors.


Boet bygger 200 snabba bostäder i Kalmar

Bostäder Boet Bostad har tilldelats en markanvisning i Kalmar och kommer att utveckla cirka 200 bostäder i den blivande stadsdelen Snurrom. Detta inom ramen för kommunens satsning på ”snabba bostäder”.


Kungsleden säljer för 207 miljoner

Transaktioner Kungsleden säljer fastigheterna Valfisken 1 i Kalmar, Pipdånen 5 och 6 i Visby samt Magneten 4 i Motala. Det totala försäljningspriset uppgår till 207 miljoner kronor. Försäljningarna sker i tre separata transaktioner.