Image

Balder storsatsar på lägenheter i Köpenhamn

Transaktioner Balder köper ett bostadsprojekt i Köpenhamn av Skanska för cirka 1,3 miljarder kronor.
Balder bygger dessutom ytterligare 160 lägenheter i Köpenhamn. Den sammanlagda investeringen för Balder fram till sista kvartalet 2018 uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor.


Niam köper i Köpenhamn

Transaktioner Niam har köpt en fastighet belägen på Østbanegade i Köpenhamn omfattande cirka 30 000 kvadratmeter kontor och butiker samt med en parkeringsanläggning på omkring 12 000 kvadratmeter.


Heimstaden köper 129 ägarlägenheter på Havneholmen.

Heimstaden inleder satsning i Danmark

Transaktioner Heimstaden tar klivet över Öresund och köper 129 ägarlägenheter i Köpenhamn.


Balder köper mark av JM i Köpenhamn

Transaktioner Balder köper obebyggd mark i Örestad Syd Köpenhamn av JM. Fastigheten ligger inom befintlig detaljplan och möjliggör byggnation av bostäder om 16 500 kvadratmeter.


Briggen hyr ut i Köpenhamn

Uthyrning Briggen hyr ut sammanlagt 2 589 kvadratmeter i Atrium House i danska Albertslund, strax utanför Köpenhamn.


Postnord miljardsäljer i Köpenhamn

Transaktioner Postnord säljer sitt danska huvudkontor samt en brevterminal för 1 152 miljoner kronor.


Norrporten hyr ut 7 700 kvadratmeter i Köpenhamn

Uthyrning Med två nya hyresavtal är snart Norrportens hela fastighet Tower på Havneholmen i centrala Köpenhamn uthyrd. L’Oréal och Spillemyndigheten har tecknat hyresavtal på 6 500 respektive 1 200 kvadratmeter moderna kontor.


Citycon köper köpcentrum i Danmark

Transaktioner Citycon köper ett köpcentrumprojekt i Köge utanför Köpenhamn av TK Development.


Aberdeen sålde till Castellum

Transaktioner Det var Aberdeen som sålde tre fastigheter i Köpenhamn och två i Stockholm till Castellum för 762 miljoner kronor.


Castellum köper i Stockholm och Köpenhamn

Transaktioner Castellum köper via dotterbolagen Brostaden Briggen en portfölj som utgörs av en central fastighet i Stockholm och tre fastigheter i Köpenhamn. Investeringen uppgår till 762 miljoner kronor.


Skanska säljer två projekt i Köpenhamnsområdet till PFA Pension för 670 miljoner kronor.

Skanska säljer i Köpenhamn

Transaktioner Skanska säljer två kommersiella projekt i Köpenhamn för cirka 670 miljoner.


Postnord säljer för halv miljard i Köpenhamn

Transaktioner Postnord säljer en fastighet i Köpenhamn till PFA Pension för 400 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 500 miljoner svenska kronor.


Niam köper bostäder i Danmark

Transaktioner Niam köper ett bostadsbestånd med 285 lägenheter i Danmark av Finansiel Stabilitet.


Balder köper bostadsprojekt av Skanska i Köpenhamn

Transaktioner Balder köper ett bostadsprojekt i Köpenhamn av Skanska. Investeringen för Balder ligger på 575 miljoner kronor.


Skanska investerar 300 miljoner kronor i kontorsfastigheter i Köpenhamn

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 306 miljoner kronor i två kontorsfastigheter i Köpenhamn. Hela ytan är redan uthyrd.


Tribona fyller upp i Köpenhamn

Uthyrning Tribona hyr ut 28 500 kvadratmeter i fastigheten Kornmarksvej 1 i Köpenhamn.


NCC startar nytt kontorsprojekt utanför Köpenhamn

Bygg/Arkitektur NCC Property Development påbörjar utvecklingen av en ny kontorsfastighet i Vallensbaek Company Park, utanför Köpenhamn. Det nya projektet omfattar totalt cirka 8 800 kvadratmeter kontorslokaler.


Balder bygger i Köpenhamn

Bygg/Arkitektur Balder investerar 400 miljoner kronor i nybyggnation av ägarlägenheter i Örestad, Köpenhamn.


Niam miljardköper kommersiellt i Danmark

Transaktioner Niam tar steget in på den kommersiella marknaden i Danmark genom ett miljardförvärv.


NCC hyr ut drygt 9 000 kvadratmeter i Köpenhamn

Uthyrning NCC hyr ut kontorslokaler på 9 227 kvadratmeter till Köpenhamnspolisen i kontorsbyggnaden Teglholmen Company House i Köpenhamn.