Image
Siv Malmgren.

John Mattson etablerat i fyra kommuner

Bolag På ett år har John Mattson via förvärv etablerat sig i ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen och finns nu, utöver Lidingö, även i Sollentuna, Stockholm och Nacka.


Siv Malmgren.

John Mattson premiärköper i Nacka

Transaktioner John Mattson har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Sicklaön 37:46 i Nacka. Förvärvet är John Mattsons första i Nacka kommun.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

John Mattson utökar i Slakthusområdet

Bolag John Mattson har erhållit en markanvisning från Stockholms stad på tomträtten Hjälpslaktaren 7 i det expansiva Slakthusområdet i Stockholm. John Mattson har även tecknat avtal om att utveckla och långsiktigt kvarstå som ägare till tomträtten Hjälpslaktaren 2 i samma kvarter.


Siv Malmgren.

John Mattson når tillväxtmålen med råge

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat per aktie ökade med 46 procent och substansvärdet per aktie med 16 procent.


Siv Malmgren.

Siv Malmgren slutar som vd för John Mattson – ska gå i pension

Bolag Efter 15 år som vd för fastighetsbolaget John Mattson har Siv Malmgren informerat styrelsen om att hon önskar lämna sitt uppdrag för att gå i pension. Siv Malmgren har varit anställd i bolaget sedan 1996 och tillträdde rollen som vd 2006.


Siv Malmgren.

John Mattson: Stark förbättring av förvaltningsresultatet

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat per aktie ökade med 66 procent, vilket förklaras dels av ett förbättrat driftnetto genom nybyggnation och förvärv, dels av att perioden inte belastats med börsnoteringskostnader.


Siv Malmgren.

"Behövs inte fler utredningar utan fler beslut"

Bolag Sedan coronapandemin bröt ut har bostadsfastigheter, tillsammans med samhällsfastigheter, varit den tryggaste hamnen för fastighetsinvesteringar i Sverige. Under seminariet Fastighetskvinnan berättade John Mattsons vd Siv Malmgren om vilka åtgärder hon efterfrågar från politikens håll för en bättre fungerande bostadsmarknad och hur de olika upplåtelseformerna borde utvecklas för att bredda hyresrättens erbjudande.


Siv Malmgren.

John Mattson: Tillväxt utanför Lidingö

Bolag John Mattsons hyresintäkter ökar med elva procent under H1. Förvaltningsresultatet mer än fördubblas, bland annat för att förra året belastades av börsnoteringskostnader.


Siv Malmgren.

John Mattson förvärvar tomträtter i Slakthusområdet

Transaktioner John Mattson Fastighetsföretagen har tecknat avtal om att tillsammans med samarbetspartnern Laterre förvärva tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet i Stockholms stad. Tillträde sker under juli 2020.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

John Mattson: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag John Mattson ökar förvaltningsresultat kraftigt, till följd av förbättrat driftnetto och av att jämförelsekvartalet belastades med noteringskostnader.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Så ska John Mattson bygga på historiskt 2019

Bolag John Mattsons vd och CFO berättar om varför 2019 blev ett historiskt år för bolaget och hur man ska öka tillväxten ytterligare under 2020.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

John Mattson: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat för helåret uppgick till 64,9 miljoner kronor (23,7), motsvarande 1,93 kronor per aktie (0,74).


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Efter Sollentuna-förvärvet – där vill John Mattson växa

Bolag Med senaste förvärvet i Sollentuna går John Mattson för första gången på många år utanför Lidingö för att säkra ett bestånd. För Fastighetssverige berättar vd:n Siv Malmgren mer om bolagets expansiva planer framöver.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

John Mattson storköper i Sollentuna

Transaktioner John Mattson har tecknat avtal om att förvärva 541 lägenheter i områdena Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun. Förvärvspriset uppgår till 765 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt om 40 miljoner kronor. Säljare är Sollentuna Stadshus AB.


Hur väl står sig börsnykomlingarnas styrelsearvoden jämfört med övriga fastighetsbjässar?

Så höga arvoden betalar nykomlingarna

Bolag Inför K-Fastigheters stundande notering fortsätter Fastighetssverige kartläggningen av nykomlingarna på fastighetsbörsen. I dag tittar vi närmare på hur nykomlingarna står sig när det gäller arvodesnivåer.


Siv Malmgren, Johan Knaust och Jacob Karlsson – nya börs-vd:ar i fastighetssektorn 2019.

Så höga är noteringskostnaderna – K-Fastigheters notering dyrast

Bolag På fredag noteras K-Fastigheter på Nasdaq Stockholm. Det blir det tredje fastighetsbolaget som tar klivet in på börsens finlista i år. Inför noteringen har Fastighetssverige kartlagt kostnaderna som bolagen – John Mattson, K2A och K-Fastigheter och vi tar även en titt på 24 Storage – dragit på sig i samband med noteringarna.


Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Större John Mattson dubblar förvaltningsresultatet

Bolag Käppalaförvärvet och de nybyggda Parkhusen ökar John Mattsons resultat.


Siw Malmgren, vd på John Mattson.

Efter börsnoteringen – John Mattson redo att öppna plånboken

Bolag Bolaget är beredda att investera 3,5 miljarder kronor de närmaste åren. Fastighetssverige berättar mer.


Siv Malmgren.

John Mattsons hyresintäkter upp 30 procent

Bolag I sin första delårsrapport sedan börsnoteringen i somras visar John Mattsson upp en stark ökning av hyresintäkterna.


John Mattson, med Siv Malmgren som vd, har nu noterats på Stockholmsbörsen.

John Mattson: Drygt tio procent upp i börsöppningen

Bolag John Mattson Fastighetsföretagen noterades på onsdagsmorgonen på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista. Ett par minuter efter öppning handlades aktien för runt 100 kronor, tio kronor upp jämfört med teckningskursen på 90 kronor.