Image
Catena bygger en ny anläggning för Boozt.

Catena investerar för Boozt i Ängelholm

Uthyrning Catena investerar 193 Mkr i E-city Engelholm efter att idag tecknat avtal med Boozt Fashion AB om en ny logistikanläggning på området.


Midroc köper strandnära fastighet i Ängelholm.

Midroc köper strandnära fastighet i Ängelholm

Transaktioner Midroc köper fastigheten Ängelholm Klitterbyn 2. Den omfattar cirka 7 000 kvadratmeter tomtmark med byggnader för hotell- och konferensverksamhet med namnet Klitterbyns Turist- & Konferenscenter.


NCC bygger lägenheter i Ängelholm.

NCC bygger 65 bostadsrätter i Ängelholm

Bygg/Arkitektur NCC ska i partneringsamarbete med HSB Nordvästra Skåne bygga 65 bostadsrätter till HSB Brf Åkanten i centrala Ängelholm.


Dream Logistics till Catena i Ängelholm

Uthyrning Tredjepartslogistikföretaget Dream Logistics startar upp ett nytt lager om 14 500 kvadratmeter i E-City i Ängelholm.


Catena köper resterande 40 procent av e-handelskluster i Ängelholm

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Falvir AB att köpa resterande 40 procent av Queenswall AB med tillträde den 1 oktober 2017.


Svenska Handelsfastigheter köper tre fastigheter

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter köper tre handelsfastigheter i Ystad, Kristianstad och Ängelholm av Eurocorp.


Klövern säljer i Hässleholm och Ängelholm

Transaktioner Genom bolagsaffärer har Klövern sålt fastigheterna Ekstaven 2 i centrala Hässleholm samt Programmeraren 9 i Ängelholm till köparen Portvakten Industrifastigheter.


Boet och Link utvecklar hyresrätter i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Ängelholms kommun tilldelar nu de första markanvisningarna i det nya området Fridhem. Boet Bostad har tillsammans med Link arkitektur valts ut för utvecklingen av ett av kvarteren, där drygt 100 hyresrätter och förskoleverksamhet ska ta plats.


Nytt bolag vill etablera sig i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Fastighetsbolaget Kvartilen har fått en option att köpa ett obebyggt område i Munka Ljungby för att bygga 50 lägenheter, rapporterar HD.


Serneke utför markarbete åt Catena i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Serneke Anläggning har fått i uppdrag att utföra markarbeten för Queenswall i det nya e-handelsklustret E-City utanför Ängelholm. Ordervärdet uppgår till cirka 22 miljoner kronor.


Catena bygger logistikbyggnad åt Boozt i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Catena AB har genom dotterbolaget Queenswall AB tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt om 43 500 kvadratmeter med Boozt Fashion AB.


Catena köper logistikfastighet i Ängelholm för 22 miljoner

Transaktioner Köpet skedde den 1 oktober och säljaren är en lokal fastighetsägare i Ängelholm.


Catena köper i Ängelholm

Transaktioner Catena köper en logistikfastighet i Ängelholm. Värdet i affären uppgår till 115 miljoner kronor.


NCC bygger skola i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Villanskolan, Ängelholms största F-6 skola med drygt 500 elever, kommer att rivas och ersättas med en större, miljösmart skola och idrottshall.


Catena köper av Backahill

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att köpa en fastighet i Ängelholm av Backahill, som är Catenas största ägare. Köpeskillingen är 120 miljoner kronor.


Norama köper fyra fastigheter i Ängelholm

Transaktioner Norama köper fyra fastigheter för cirka 160 miljoner kronor i Ängelholm.


Peab bygger nytt för vården i Ängelholm

Bygg/Arkitektur Peab påbörjar nu byggnationen av vårdbyggnader i Ängelholm, med Hälsostaden Ängelholm är beställare.
Ordervärdet är 435 miljoner kronor.


Paulssons Backahill köper hotellfastighet

Transaktioner Backahill, ägt av familjen Paulsson, köper hotellfastigheten Strutsen 18 i Ängelholm.


Rikshem lämnar Ängelholm

Transaktioner Rikshem har inte lyckats växa i Ängelholm och säljer nu sitt bestånd om 316 lägenheter där.


Peab får uppdraget att bygga Kunskapsportens badhus i Ängelholm

Bygg Peab har fått i uppdrag att bygga ett nytt äventyrsbad i Ängelholm. Beställare är Kunskapsporten och ordervärdet är 202 miljoner kronor.