Image

Stora Hållbarhetsdagen - 27 maj 2021

Årets mötesplats om värdeskapande hållbarhetsarbete i bygg-/fastighetsbranschen

27 maj 2021

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Genomförs som en digital mötesplats våren 2021.


Program 2021

09.00 Välkommen!
 
Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News
Anna Bellman, moderator

09.10 Sveriges Hållbarhetsmäktigaste 2021: Nu vänder vi skutan! 

Rapporterna om klimatet oroar och allt talar för att frågan kommer få ännu större uppmärksamhet framöver. Samtidigt har omställningen till ett fossilfritt samhälle redan börjat och bygg-/fastighetsbranschen spelar en central roll i utvecklingen. Vad krävs för att förändringen ska gå fort nog och vilka utmaningar och möjligheter innebär det för företagen i branschen? Lyssna till en inspirerande föreläsning av Sveriges Hållbarhetsmäktigaste 2021.
Svante Axelsson, Nationell Samordnare, Fossilfritt Sverige

09.40 Makroanalys 
 hur grön är egentligen den nya ekonomin?
Pandemi, vaccin, Brexitproblematik, handelskonflikter, låga räntor, ny president i USA. Det händer  som alltid  mycket på den makroekonomiska scenen. Samtidigt krävs det att vi ställer om till en långsiktigt hållbar och grön ekonomi. Hur går den här ekvationen ihop? Vilka är de goda exemplen och kommer vi att lyckas?
Annika Winsth, chefsekonom, Nordea

10.10 Analys – fastighetsmarknaden i dag
Handeln har det svårt medan bostäder, samhällsfastigheter och logistik snarare har fått en boost av pandemin. För kontor ser läget mer osäkert ut. Här ges en överblickande analys av den svenska fastighetsmarknaden.
Mikael Stellinger, rådgivare och partner, Cushman & Wakefield

10.30 Digital mingelpaus (passa på att nätverka med andra deltagare och besök utställarnas montrar)

10.50 Grön finansiering – affärsnytta och hållbarhetsarbete på samma gång 
  
Sverige ligger i framkant vad gäller grön finansiering  nästan var fjärde obligation som ges ut är grön. Och på många sett är fastighetsbolagen drivkraften i den här utvecklingen. Hur ser storbolagen på det här och vad väntar runt hörnet?
Åsa Lind, finanschef, Fabege  
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, Wallenstam
Heidi Urbach, Head of Real Estate Coverage, SEB

11.20 Klimatneutralitet i hela värdekedjan
Vasakronan är ett av de ledande bolagen i branschen när det gäller hållbarhet. Här berättar bolagets hållbarhetschef om deras långsiktiga och ambitiösa mål, sina spjutspetsprojekt och på vilket sätt målen och satsningarna är bra för affärerna.
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

11.45 Är alla kontor som behövs redan byggda?
 
Under en majoritet av dygnets timmar står kontor och andra verksamhetslokaler tomma. Det är ett lokalsvinn som är ohållbart. Här presenteras förslag på hur delning av kontorslokaler kan bli norm.
Monica von Schmalensee, arkitekt/partner, White Arkitekter
Mattias Höjer, professor, KTH
Ylva Frithiofson, enhetschef, Ramboll

12.15 Lunchrast och digital mingelpaus (passa på att nätverka med andra deltagare och besök utställarnas montrar)

13.10 Arkitekturens roll för en klimatpositiv framtid
Fem år efter Parisavtalets 1,5-gradersmål gör sig effekterna av klimatförändringarna allt mer påminda  det kommer utan tvekan krävas en radikal omställning för att vända utvecklingen. Vilken roll spelar egentligen arkitekturen för att skapa en klimatpositiv framtid?
Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter

13.35 Eldrift och smidig laddning  en bit på väg mot ett fossilfritt samhälle
Omställningen till eldrivna fordon går snabbt och prognoser pekar mot att 80 procent av den svenska fordonsflottan kommer att vara eldriven år 2030. Fastighetsägarna spelar en stor roll i vår strävan mot ett fossilfritt samhälle, bland annat genom att erbjuda sina hyresgäster relevant ladd-infrastruktur. Hör om det senaste på området här.
Kristian Sandahl, vd, ChargeNode

13.55 Så här kan digitalisering bidra till en hållbar framtid
Bygg- och fastighetsbranschen representerar hälften av världens tillgångar. Samtidigt vet vi att bygg- och fastighetssektorn står för närmare 40 procent av energiförbrukningen och genererar 30 procent av alla CO2-utsläpp. Hur kan digitaliseringen bidra till att göra samhället i allmänhet och bygg-/fastighetssektorn i synnerhet mer hållbar?
Mats Axelsson, Global IoT Business Development Manager, Telia Division X

14.20 Digital mingelpaus (passa på att nätverka med andra deltagare och besök utställarnas montrar)

14.50 EU:s nya hållbarhetstaxonomi – så förbereder du dig
En av de stora snackisarna på sistone har varit, och är, EU:s taxonomiförordning som börjar gälla i januari 2022. Vad innebär den nya regleringen och hur påverkas fastighetsbolagen? Här rätas frågetecknen om gällande status ut.
Marianne Förander, associate partner, Real Estate & Sustainability Service, EY

15.15 Unik kravställan som del i ambitiöst hållbarhetsmål
Som ett av världens första bolag ställer Castellum reella krav på sina entreprenörer om minst 15 procents reduktion av växthusgaser/kvm vid nybyggen. Hör här om detta och flera av deras andra hållbarhetssatsningar.
Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum

15.35 Antikorruption – en förutsättning för hållbar utveckling
En av de viktigaste insatserna för ett hållbart samhälle i allmänhet och bygg-/fastighetsbransch i synnerhet är arbetet mot korruption och mutor. Här hör du det senaste om arbetet mot ett av de allvarligaste hoten mot en hållbar utveckling.
Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare, Institutet Mot Mutor (IMM)
Stora Hållbarhetsdagen 2021

Var: Digital mötesplats

När: 27 maj 09.00 - 16.00

Pris: 4995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Som besökare på vår digitala mötesplattform kommer du kunna göra mycket mer än bara ta del av seminarieprogrammet.

Du kan:

• Mingla och boka möten med andra deltagare.
• Ställa frågor till talarna och moderatorn.   
• Delta i publikfrågor.
• Videochatta med andra deltagare.
• Besöka utställarnas montrar och ta del av filmer och mycket annat material.
• Kommunicera direkt med utställarna.


Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se

Partners: