Image

Lokalmarknadsdagen - 20 januari 2022

20 januari

Rivstarta fastighetssäsongen tillsammans med branschkollegorna i ett högaktuellt seminarium som fokuserar på fastighets- och lokalmarknadsfrågor!


Kommersiella fastigheter i samarbete med Swedbank

Partnerlogo

Kommersiella fastigheter i samarbete med Swedbank är specialister inom försäljning av kommersiella fastigheter och företagsöverlåtelser, då många kommersiella fastigheter sälj i bolagsform. Tillsammans är vi ett 50-tal transaktionsrådgivare lokaliserade över hela landet med spetskompetens inom juridiska, tekniska och skattemässiga fastighetsfrågor. Vi bistår även fastighetsägare med värdefull kompetens inom fastighetsutveckling. Sedan starten 2006 har vi genomfört över 1000 företags- och fastighetsaffärer där vår gedigna erfarenhet av bolagstransaktioner, förvaltning, finansiering och kännedom om köparna, skapar trygghet och optimerar möjligheterna till en bra affär. Vårt nära samarbete med Swedbank ger oss även tillgång till ett omfattande kontaktnät och spekulantregister med över 2 000 potentiella köpare.


Robert Treutiger, Projektledare Transaktion

CityMark Analys

Partnerlogo

CityMark Analys kartlägger och analyserar den kommersiella lokalmarknaden i storstadsregionerna. Genom våra omfattande och kontinuerliga kartläggningar har vi unik och detaljerad data om kontorshyresmarknaden med långa tidsserier. Våra prognoser ger ett svar på en trolig utveckling av kontorsmarknadens framtida förlopp. Vi producerar såväl detaljerade som övergripande beslutsunderlag för förvaltning och företagsledning, skräddat utifrån behov gällande marknad, segment och geografi.


Tor Borg, analyschef, CityMark Analys

Novi Real Estate

Partnerlogo

Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. Vi är en aktör som med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens och kunskap till branschen. Ambitionen är att utveckla Novi till en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden. Våra ägare och partners har lång erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag. Detta ger oss en stabil plattform att bygga vidare på.


Marie Bucht Toresäter VD, Novi Real Estate

Lokalmarknadsdagen 2022

Var: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

När: Torsdag 20 januari, 09.00 – 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15).

Pris: 5495 kronor exkl. moms (Fysiskt deltagande)

4995 kronor exkl. moms (Digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Lokalmarknadsdagen är ett klassiskt heldagsseminarium med fokus på fastighetsmarknad och näringslivsutveckling i Göteborgsregionen.

Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. Här blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter.

Lokalmarknadsdagen lockar varje år till sig flera hundra personer från fastighetsbranschen, varav många på chefsnivå.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736-574316

Arrangörer:Partner: 
Film från en tidigare upplaga av eventet: