Image

Lokalmarknadsdagen - 16 januari 2020

16 januari

Rivstarta fastighetssäsongen tillsammans med branschkollegorna i ett högaktuellt seminarium som fokuserar på fastighets- och lokalmarknadsfrågor!


Program 2020

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

8.15 Registrering och frukostmingel
Kom i tid, träffa branschkollegor och knyt nya kontakter innan själva seminariet börjar.

9.00 Välkommen!
  
Eddie Ekberg, chefredaktör, lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News, Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg och Erik Blix, moderator

Branschpanel/expertkommentatorer:
 
Marie Bucht, vd, Novi Real Estate och Dan Törnsten, vd, Colliers International


9.15 Makroanalys – den ekonomiska situationen i dag
Brexit, handelskonflikter, Trump-Twitter, nollräntor, klimatkris, annalkande lågkonjunktur. Det händer mycket på den makroekonomiska scenen. Vilka parametrar är viktigast i bruset, hur påverkas Sverige och hur ser den närmaste framtiden ut?
Alexandra Stråberg, chefekonom, Länsförsäkringar

9.45 Analys – trenderna på den svenska fastighetsmarknaden
Stabil kontorsmarknad, stark transformation som leder till en svajig retailsektor och en urstark logistikmarknad, bostadskris och bostadsbrist på en gång – den svenska fastighetsmarknaden är mer fragmenterad än på länge. Samtidigt präglas den av det låga ränteläget och ett växande internationellt intresse. Hur ser framtiden ut?
Karl Persson, Sverigechef, Cushman & Wakefield

10.15 I vilken ordningsföljd planeras staden?
Göteborg växer, och för att staden ska kunna byggas bättre och mer hållbar måste pusselbitarna läggas i rätt ordning. I en stadsstrukturstudie för Frölunda hade White i uppdrag att utreda de grundläggande förutsättningarna för att området ska kunna leva upp till visionen om en mer levande och blandad stadsdel. Men när detaljplaner och hus ritas innan områdesprogram och fördjupad översiktsplan är färdiga så finns det stor risk att målen inte nås. Detta trots att det kan handla om förhållandevis enkla grepp för att åstadkomma de nödvändiga förändringarna.
Erik Linn, arkitekt, White

10.40 Fika- och mingelpaus 

11.10 Konjunkturnedgång – uthyrningsläget i Göteborg
  
Efter en lång högkonjunktur pratas det allt mer om en nedgång och flera noterade fastighetsbolag rapporterade negativa nettouthyrningssiffror i sina Q3-rapporter, framför allt i Stockholm. Hur ser det ut i Göteborg? Hur hanterar fastighetsbolagen en annalkande konjunkturnedgång och hur påverkas uthyrningsmarknaden?
Kristoffer Kruse, regionchef, Tenant & Partner, Kristina Pettersson Post, regionchef, Vasakronan, Anders Forsling, kommersiell kundchef, Wallenstam

11.35 Restaurangstaden Göteborg
'
Trenderna är tydliga – näthandeln tar över vår shopping och vi lägger mer och mer pengar på restauranger och caféer. Stjärnkrögaren Stefan Karlsson driver fem restauranger i Göteborg. Här ger han sin syn på utvecklingen. Är vi snart mätta på restauranger? Vilka koncept fungerar och hur fungerar samarbetet med fastighetsägarna?
Stefan Karlsson, delägare, Götaplatsgruppen

11.55 Professorn som länkar samman arkitektur och ekonomi (hålls på engelska)
Österrikiske Walter Unterrainer tillträdde nyligen Sveriges första tvärvetenskapliga professur i arkitektur och ekonomi på Chalmers. Hans arbete profileras av ekologisk hållbarhet och genom att bygga i egen regi har han utvecklat ett flertal innovativa lösningar för såväl energieffektiviseringar som kraftigt sänkta kostnader. Han menar att diskussionen om faktiska kostnader och framför allt värden kopplar en pragmatisk syn på arkitekturen till dagens större frågor om klimatförändring, utarmning av naturresurser och social utveckling.
Walter Unterrainer, professor, Chalmers

12.20 Lunch- och mingelpaus

13.20 SPÅR CENTRUM: ANALYS
Konjunkturen mattas av – men Göteborgsregionen har hittills stått emot nedgången bra. Hur utvecklas tillväxten, arbetsmarknaden köpkraften och bostadspriserna? Peter Warda, analytiker på BRG, presenterar de senaste nyckeltalen för Göteborgs stad.
Peter Warda, analytiker, Business Region Göteborg

13.45 SPÅR CENTRUM: GEELY INNOVATION CENTRE
Den första etappen av Geelys nya innovationscenter på Lindholmen är inflyttningsklar nu i januari. När centret står klart ska det omfatta drygt 100 000 kvadratmeter – kontor, hotell, restauranger och butiker – och vara en mötesplats som främjar tvärkulturellt utbyte ömesidigt lärande och innovativa teknologiers framväxt.
Magnus Koch, Head of Operation, Geely Innovation Centre

14.05 SPÅR CENTRUM: STÖRSTA INNERSTADSPLANEN I MODERN TID
 
Masthuggskajen är Göteborgs största innerstadsplan i modern tid och dessutom Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsutvecklingsprojekt enligt Citylab. Sammanlagt ska 1300 bostäder och upp till 6 000 arbetsplatser skapas. Under 2019 byggstartades de första projekten; NCC startade två unika kontorsprojekt och Balder/Choice byggstartade Hotell Draken. vad betyder Masthuggskajen för göteborgarna, arbetsplatserna och Göteborgs fastighetsmarknad?
Cecilia Andersson, chef fastighetsutveckling, Älvstranden Utveckling och Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare, NCC Property Development

14.25 Fika- och mingelpaus

SPÅR REGION 
MODERATOR: Marie Bucht, vd, Novi Real Estate

13.20 SPÅR REGION: ANALYS
Konjunkturen mattas av – men Göteborgsregionen har hittills stått emot nedgången bra. Hur utvecklas tillväxten, arbetsmarknaden köpkraften och bostadspriserna? Henrik Einarsson, etableringschef på BRG bryter ut de mest intressanta nyckeltalen och analyserar läget för Göteborgs kranskommuner.
Henrik Einarsson, etableringschef, Business Region Göteborg

13.45 SPÅR REGION: HÄRRYDA BYGGER NY STAD
 
Landvetter Södra ska bli en helt ny stad, präglad av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Minst 25 000 invånare ska bo i den nya staden som ska skapas bland annat med hjälp av exploatörsdrivna detaljplaner.
Maria Ådahl, vd, Landvetter Södra Utveckling och Fredrik Olsson, näringslivschef, Härryda

14.05 SPÅR REGION: STORSATSNINGEN SOM KNYTER SAMMAN KUNGSBACKA 
Den nya stadsdelen Valand är den största satsningen i Kungsbacka i modern tid. Åtta kvarter med kontor, centrumverksamhet, hyresrätter, bostadsrätter och parkering knyter samman Innerstaden med Kungsmässan. Vad betyder Valand för Kungsbacka och hur ser framtiden för kommunen ut?
Nenne Pettersson, vd, Aranäs Fastigheter, Elinor Filipsson, näringslivschef, Kungsbacka

14.25 Fika- och mingelpaus

14.55 Retailtransformationen – spaning från UK (hålls på engelska)
Storbritannien, särskilt storstäderna och inte minst London, sägs vara ett antal steg före Sverige i retailtransformationen. Storbritannien har den högsta e-handelspenetrationen i världen och landets retailsektor ligger främst i utvecklingen kring upplevelsedriven retail som präglas av nöje, rekreation, food & beverage och omnishopping. Trenderna som syns i London nu lär prägla även den svenska retailsektorn framöver. Damian Harrington är en av Europas vassaste experter inom retailtrender. Hur ser han på läget och framtiden?
Damian Harrington, Head of Research, Colliers EMEA

15.35 Profilen: Jacob Karlsson – 33-årig börs-vd och superentreprenör
Jacob Karlsson är löparproffset som fick karriären förstörd efter en allvarlig motocrossolycka – och istället valde att satsa på fastigheter. Med Balder-Erik Selin i ryggen har han byggt upp K-Fastigheter, och ambitionen är att utveckla Sveriges största bostadsbolag. I slutet av november noterades bolaget och 33-åringen blev branschens yngsta börs-vd.
Jacob Karlsson, grundare, vd och storägare, K-Fastigheter


Lokalmarknadsdagen 2020

Var: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

När: Torsdag 16 januari, 09.00 – 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Lokalmarknadsdagen är ett klassiskt heldagsseminarium med fokus på fastighetsmarknad och näringslivsutveckling i Göteborgsregionen.

Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. Här blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter.

Lokalmarknadsdagen lockar varje år till sig flera hundra personer från fastighetsbranschen, varav många på chefsnivå.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Du kan läsa om 2019 års upplaga här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Medarrangör:


Partners:
Film från det senaste eventet: