Image

Revcap går in i Tobinprojekt

Transaktioner Revcap går in som medinvesterare i Tobin Properties projekt Äril i Norra Djurgårdsstaden.


Aros Bostad bildar bolag med Revcap

Bygg/Arkitektur Aros Bostad har etablerat ett samarbetsbolag med Revcap för ett projekt i Norra Djurgårdsstaden.