Image

Prime Living: "Överens om att avtalet inte gällde ordagrant"

Juridik Efter att Lunds Universitet sagt upp ett hyresavtalet gällande 200 lägenheter och krävt Prime Living på skadestånd ger den pressade bostadsutvecklaren nu svar på tal. Fastighetssverige berättar mer om spelet bakom rättstvisten. "Var inte hyresvärd".


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living presenterar krisplan

Bolag Prime Living presenterar nu en omfattande plan för hur bolaget ska komma på fötter ekonomiskt.
Vd Lars Wikström:
– Skulle förslaget komma att förkastas vid det planerade obligationsmötet och/eller vid kommande extra bolagsstämma bedömer jag att det saknas förutsättningar för fortsatt drift av bolagets verksamhet.


Lunds universitet stämmer Prime Living, där Lars Wikström är vd.

Prime Living stäms av Lunds universitet

Bolag Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB. Enligt stämningsansökan anser sig LU ha fordringar om totalt 3,4 miljoner kronor avseende hyresreduktion och skadestånd.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Nytt bakslag för Prime Living – nyemission tecknades till 59 procent

Bolag Det hjälpte inte att den pressade bostadsutvecklaren Prime Living förlängde teckningstiden för sin nyemission – den tecknades bara till 59 procent.


Prime Livning, med Lars Wikström som vd, har ingått standstill-avtal för obligations- och aktieägarlån.

Prime Living skjuter på betalningar

Ekonomi/Finansiering Prime Living har ingått ett så kallat standstill-avtal gällande bolagets säkerställda obligationslån om 400 miljoner kronor och det säkerställda aktieägarlånet om cirka 39,3 miljoner kronor.


Pressade bolag tar revansch och tungviktare tappar fart

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt vilka av de noterade bygg- och fastighetsbolagen som presterade bäst – och sämst – på börsen under årets sjätte månad. Här är hela listan.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living vill sälja på Irland

Bolag Prime Living har beslutat att lägga ut fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin till försäljning.


Prime Living, med Lars Wikström som vd, planerar för en nyemission.

Prime Living gör nytt emissionsförsök – i mindre skala

Bolag Prime Livings årsstämma röstade nyligen ner förslaget om att ge styrelsen mandat att ta in upp till 400 miljoner kronor genom nyemissioner. Nu kallas till en extra årsstämma, där det föreslås en mycket mindre emission – om 24 miljoner kronor.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Wikström om krisen: "Sorgligt att vi hamnat i den här situationen"

Bolag Trots vd:ns tydliga ställningstagande slaktades nyligen planerna på en rejäl nyemission av aktieägarna. Nu berättar Prime Livings Lars Wikström mer om situationen.


Tobias Lennér lämnar Prime Livings styrelse. För Fastighetssverige berättar han varför.

Därför kastar Lennér in handduken

Bolag Efter bara två månader som ordförande lämnar Tobias Lennér krisande bolaget Prime Livings styrelse. För Fastighetssverige förklarar han varför.


Tobias Lennér lämnar Prime Livings styrelse.

Prime Living: Ordförande lämnar efter två månader

Bolag Den 22 mars lämnade Peter Gustafsson rollen som styrelseordförande för Prime Living. Han efterträddes av Tobias Lennér – som även han nu hoppar av.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living: Minus 30 miljoner i Q1

Bolag Pressade Prime Living redovisar intäkter på 14 miljoner kronor, ett rörelseresultat på -19 miljoner och ett resultat före skatt på -30 miljoner.


Prime Living har fått bygglov för studentbostäder i Dublin.

Prime Living får bygglov i Dublin

Bygg/Arkitektur Prime Living har nu fått bygglov för att bygga ett studentboende om totalt 25 459 kvadratmeter och 818 bäddar på sin fastighet i Sandyford, Dublin, Irland.


Aktielistan: Krisande bolag blev börsraket

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt vilka av de noterade bygg- och fastighetsbolagen som presterade bäst – och sämst – på börsen under årets fjärde månad. Här är hela listan.


Fastigheterna ligger intill Lundbyleden, söder om Ramberget.

Prime Living: Bygglov i Göteborg upphävt

Bolag Mark och Miljööverdomstolen upphäver Byggnadsnämndens i Göteborgs tidsbegränsade bygglov för uppförande av 370 lägenheter på de obebyggda fastigheterna Rambergsstaden 733:401 och 68:1 på Hisingen.


Tobia Lennér, styrelseordförande i Prime Living.

Det avgör Prime Livings framtid

Bolag Tobias Lennér, styrelseordförande i Prime Living, berättar för Fastighetssverige om den djupa krisen och hur han tror bolaget kan komma på fötter igen.


Prime Living planerar att ta in upp till 400 miljoner kronor i en nyemission.

Prime Living förbereder för stor nyemission

Bolag Krisbolaget Prime Living, vars börsvärde för tillfället uppgår till cirka 40 miljoner kronor, förbereder för nyemissioner om upp till 400 miljoner kronor.


Prime Living, med Hans Sandén som vd, ingår ett låneavtal med vissa aktieägare.

Prime Living lånar med Original Issue Discount om 25 procent

Bolag Prime Living AB har ingått ett låneavtal med ett konsortium av direkta eller indirekta aktieägare gällande lånefinansiering till ett belopp om cirka 39,3 miljoner kronor. Låneavtalet är utformat som ett enkelt skuldebrev där lånebeloppet ställs ut med så kallad "Original Issue Discount" om 25 procent vilket innebär att Prime Living erhåller en likvid om 29,5 miljoner kronor.


Prime Living, med Hans Sandén som vd, vill skjuta upp betalning av räntan på ett av sina obligationslån.

Prime Living vill skjuta upp obligationsränta

Bolag Prime Living Campus Stockholm AB har instruerat agenten för ett av bolagets säkerställda obligationslån att inleda ett skriftligt förfarande med syfte att möjliggöra för bolaget att kapitalisera den kommande räntebetalningen den 21 mars 2019.


Prime Living, med Hans Sandén som vd, har akuta likviditetsproblem - igen.

Prime Living: Pengarna slut om en dryg månad

Bolag Enligt Prime Livings bedömning räcker bolagets rörelsekapital (utan att beakta eventuella framtida lån/tillskott/emissioner) mars ut.