Image
Prime Living har stämt Göteborgs stad för det uppsagda arrendeavtalet gällande Rambergsstaden. Martin Öbo är fastighetsdirektör på kommunen.

Prime Living kräver kvarts miljard av kommunen: "Inte förvånade"

Bygg/Arkitektur Att Prime Living stämmer Göteborgs stad för avtalsbrott kommer inte som någon överraskning för kommunen eller fastighetsdirektören Martin Öbo. Han tycker snarare att det är välkommet att någonting äntligen händer som tar ärendet framåt. För Fastighetssverige berättar han mer om sin syn på tvisten med det pressade fastighetsbolaget.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living stämmer Göteborgs kommun

Juridik Prime Living stämmer Göteborgs kommun för det uppsagda arrendeavtalet i området Rambergsstaden.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Jättesmäll för Prime Living: Skriver ner värden med 250 miljoner efter stora tekniska problem

Bolag Prime Livings fastigheter i Oxie har allvarliga tekniska brister. Bolaget räknar med att det krävs investeringar om cirka 60 miljoner kronor för att åtgärda bristerna. Värdet på fastigheterna skrivs ner med nästan hälften, från 513 till 259 miljoner kronor. Detta innebär att bolaget får problem med att klara obligationskraven och planerar nu att kontakta obligationsinnehavarna.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living noterar preferensaktie C

Bolag Prime Living har beslutat att ansöka om en notering av bolagets preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living: Acceptgrad 67,9 procent – fristen förlängs igen

Bolag Prime Livings erbjudande till preferensaktieägarna om att byta mot nyemitterade stamaktier har nu accepterats av innehavare av 67,9 procent av preferensaktierna.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Så ska Wikström väcka Prime Living: "Lite tråkigare, men bättre"

Bolag Utsatt ekonomi, kraftiga minusresultat och nyligen förlorat arrendeavtal i Göteborg – Prime Living är hårt ansträngt sedan en tid tillbaka. Förhoppningen från vd:n Lars Wikström är att en delvis reviderad affärsplan ska hjälpa bolaget att vända blad under 2020. För Fastighetssverige berättar han mer om planerna och framtiden.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living: Kraftiga minussiffror, presenterar reviderad affärsplan

Bolag Prime Living har fattat beslutat om en delvis reviderad affärsplan. Bolaget kommer att göra förändringar i både byggprocess och valet av leverantörer. Som en led i detta kommer importen av färdiga moduler från Kina att upphöra. En översyn av byggloven ska ske för att undersöka möjligheten att tillskapa flera bostäder än planerat, samt att även omfatta andra ändamål än studentbostäder, såsom företagsbostäder. Bolaget har även lämnat sin bokslutskommuniké, med kraftiga minusresultat.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Göteborgs kommun säger upp arrendeavtal – Prime Living: Avtalsbrott

Bolag Göteborgs kommun har beslutat att säga upp det arrendeavtal avseende markområden på fastigheterna Rambergsstaden 733:398, 68:1 och 733:401 som ingåtts mellan kommunen och Prime Living genom dotterbolag.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living presenterar plan för problembygget i Spånga

Bolag Prime Living har återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1136 studentbostäder. Genom försäljningen av bolagets fastighet i Sandyford, Irland i slutet av december har bolaget nu säkrat erforderlig finansiering för att färdigställa Etapp 1.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living: Knappt 60 procent accepterade utbyteserbjudandet

Bolag Ägare till 59,5 procent av de utestående preferensaktierna i Prime Living accepterar bolaget erbjudande om att förvandla preferensaktierna till stamaktier.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living säljer på Irland

Bolag Prime Livings dotterbolag Prime Living Sandyford Limited har ingått ett avtal om försäljning av bolagets fastighet i Sandyford, Dublin, till Atlas Limited Partnership för en köpeskilling om 18,5 miljoner euro, motsvarande cirka 193 miljoner kronor. Köpeskillingen ska betalas av ALP vid tillträdet som sker den 20 december.


Här är branschens bästa aktier – november

Ekonomi/Finansiering K-Fastigheter rusade raka vägen upp i topp på november månads aktielista genom den starka börsstarten under fredagen, men hur gick det för övriga branschen i november? Här är hela listan.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living förlänger obligationer och omvandlar till stamaktier

Bolag Innehavare av obligationer i Prime Living har godkänt bolagets förslag till ändringar i villkoren.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living: Aktieägarlångivare stödjer rekapitaliseringsplanen

Bolag Prime Living har ingått avtal med långivarna under bolagets säkerställda aktieägarlån om cirka 39,3 miljoner kronor som upptogs i mars 2019. Avtalet innebär att cirka 9,8 miljoner kronor av skulden ska konverteras till preferensaktier av serie C och 31,4 miljoner kronor ska återbetalas senast 16 december 2019.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living ändrar villkor – panten var redan pantsatt

Bolag Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i villkoren för koncernens tre utestående obligationslån. Nu justerar Prime Living förslagen.


Aktielistan: Röd månad för flera tungviktare

Ekonomi/Finansiering Oktober blev en tuff börsmånad för ett flertal bygg- och fastighetsbolag. Två bolag gick emellertid mot strömmen – och fick se sina aktiekurser stiga med över 30 procent.


Prime Living: "Överens om att avtalet inte gällde ordagrant"

Juridik Efter att Lunds Universitet sagt upp ett hyresavtalet gällande 200 lägenheter och krävt Prime Living på skadestånd ger den pressade bostadsutvecklaren nu svar på tal. Fastighetssverige berättar mer om spelet bakom rättstvisten. "Var inte hyresvärd".


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Prime Living presenterar krisplan

Bolag Prime Living presenterar nu en omfattande plan för hur bolaget ska komma på fötter ekonomiskt.
Vd Lars Wikström:
– Skulle förslaget komma att förkastas vid det planerade obligationsmötet och/eller vid kommande extra bolagsstämma bedömer jag att det saknas förutsättningar för fortsatt drift av bolagets verksamhet.


Lunds universitet stämmer Prime Living, där Lars Wikström är vd.

Prime Living stäms av Lunds universitet

Bolag Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB. Enligt stämningsansökan anser sig LU ha fordringar om totalt 3,4 miljoner kronor avseende hyresreduktion och skadestånd.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Nytt bakslag för Prime Living – nyemission tecknades till 59 procent

Bolag Det hjälpte inte att den pressade bostadsutvecklaren Prime Living förlängde teckningstiden för sin nyemission – den tecknades bara till 59 procent.