Image

Severa slutar som vd – blir ordförande

Bolag Valberedningen i Prime Living kommer att föreslå Jan Severa som arbetande styrelseordförande till årsstämman 2017.


Prime Living emitterar obligationslån om 400 miljoner

Ekonomi/Finansiering Prime Living har emitterat ett säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare.


Prime Living bygger – hyr ut till Göteborgs stad

Bygg/Arkitektur Prime Living har tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs stad. Prime Living uppför 400 lägenheter som hyrs ut till Göteborgs stad.


Prime Livings huvudägare säljer

Bolag Huvudägaren Amun Holding AB säljer stamaktier i Prime Living för drygt 80 miljoner kronor till ett antal långsiktiga investerare.
Den största köparen är UMR Invest vars ägare Ulf Rosberg tar plats som adjungerad styrelseledamot.


Kungsleden säljer två bostadsprojekt i Göteborg till Prime Living.

Kungsleden säljer i Göteborg

Transaktioner Kungsleden avyttrar två bostadsprojektfastigheter i Ruddalen, Göteborg, till Prime Living för 66 miljoner kronor.


Modular Living uppför studentbostäder

Bolag Modular Living har vunnit en kommunal upphandling och kommer nu att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i modulform för MKB i Malmö under 2015.


Byggstart för Prime Livings studentbostäder i Göteborg

Bygg/Arkitektur Efter att Prime Living fått klartecken från Göteborgs stad tas nu första spadtaget för 208 tillfälliga studentbostäder.


Prime Living noteras på First North

Bolag Prime Living publicerar nu sitt prospekt inför noteringen på First North. Noteringsdag beräknas till den 12 juni.


Prime Living köper i Stockholm - ska skapa studentbostäder

Bostäder Prime Living köper fastigheten Stockholm Gunhild 4, belägen i det nya området Bromstensstaden i Stockholm. Syfte är att bygga 400 nya studentlägenheter med tillträde efter att detaljplaneförändring till studentbostäder vunnit laga kraft.


Detaljplaner för 2 000 studentbostäder godkända

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm godkände i går detaljplaner för 2 168 studentbostäder över hela staden.


Prime Living noterar preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Studentbostadsbolaget Prime Living noterar preferensaktier med en direktavkastning om 8,5 procent.


Prime Living köper i Sollentuna

Transaktioner Prime Living köper Sjöberg Centrum i Sollentuna. Tillträde sker efter att detaljplaneförändring till studentbostäder vunnit laga kraft.


Prime Livings pref-emission övertecknad

Ekonomi/Finansiering Prime Livings preferensaktieemission övertecknades och bolaget tillförs 130 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Aktierna noteras på First North med första handelsdag 18 december.


Prime Living emitterar preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Prime Living förbereder en notering på Nasdaq OMX First North och kommer i samband med detta i ett första skede att ta in kapital genom en emission av preferensaktier.


Prime Living bygger 729 studentlägenheter i Göteborg och Täby

Bygg/Arkitektur Studenbostadsutvecklaren Prime Living bygger vidare på sitt bestånd med nya projekt om 567 lägenheter i Göteborg och 162 i Täby.


Studentbostadsföretag mot First North

Bolag Studentbostadsföretaget Prime Living förbereder en notering på First North.