Image
Lars Wikström, vd för Prime Living.
Lars Wikström, vd för Prime Living. Bild: Prime Living

Jättesmäll för Prime Living: Skriver ner värden med 250 miljoner efter stora tekniska problem

Bolag Prime Livings fastigheter i Oxie har allvarliga tekniska brister. Bolaget räknar med att det krävs investeringar om cirka 60 miljoner kronor för att åtgärda bristerna. Värdet på fastigheterna skrivs ner med nästan hälften, från 513 till 259 miljoner kronor. Detta innebär att bolaget får problem med att klara obligationskraven och planerar nu att kontakta obligationsinnehavarna.
Publicerad den 25 Maj 2020

Mot bakgrund av klagomål från hyresgäster och indikationer på operationella problem relaterade till Prime Livings fastigheteter i Oxie (Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8) har styrelsen beställt en besiktningsgenomgång av den tekniska förvaltaren i Oxie. Rapporten visar på ett antal allvarliga och systematiska tekniska brister avseende bland annat mark- och grundarbete, värmesystem, ventilation, avlopp, utförande av den ursprungliga entreprenaden samt problem med fukt. Sammantaget uppskattas investeringskostnaden för att åtgärda bristerna av styrelsen till cirka 60 miljoner kronor. Beloppet är betydande för bolaget och överstiger väsentligen styrelsens tidigare beräkningar avseende investeringskostnaden.

Mot bakgrund av detta finns en osäkerhet om den ekonomiska livslängden på de uppförda byggnaderna. En värderingskalkyl har tagits fram baserat på att investeringsprogrammet genomförs och ett antagande om en ekonomisk livslängd på 25 år. Sammantaget bedömer styrelsen att Oxie-fastigheterna, har ett marknadsvärde om 259 miljoner kronor, jämfört med nuvarande bokfört värde om 513 miljoner kronor. Prime Living har därför beslutat om nedskrivning av bokförda värden för Oxie-fastigheterna om totalt cirka 254 miljoner kronor. Nedskrivningen är inte kasseflödespåverkande men belastar resultatet i kvartal 4 2019. Detta innebär att årsredovisningen för 2019 kommer avvika från bokslutskommunikén publicerad den 19 februari 2020.

Prime Living har även noterat ökande problem med uteblivna hyresbetalningar, vilka bedöms vara kopplade till den pågående Corona-pandemin. De uteblivna hyresbetalningarna påverkar bolagets kassaflöde från Oxie-fastigheterna negativt och styrelsen bedömer att nettointäkterna från Oxie-fastigheterna inte kommer att uppgå till budgeterade belopp.

Nedskrivningen och den relaterade resultatförsämringen bedöms kunna påverka Prime Livings förutsättningar för att kunna uppfylla villkoren i dess befintliga obligationsfinansiering. Prime Living kommer därav omgående initiera en kontakt med bolagets obligationsinnehavare för att adressera eventuell påverkan på villkoren för den externa finansieringen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så var första halvåret på transaktionsmarknaden: "Historiskt"

Transaktioner Ett väldigt speciellt och på många sätt historiskt andra kvartal är till ända. Coronapandemins effekter gjorde att transaktionsvolymen i Sverige och övriga Norden föll betänkligt och aktiviteten störtdök under en period. Fastighetssverige presenterar siffrorna, trenderna och framtidsutsikterna med hjälp av Pangeas analytiker Mikael Söderlundh.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY