Image
Monica Fallenius ansluter till Lennart Stens Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter rekryterar från Atrium Ljungberg

Karriär Svenska Handelsfastigheter har rekryterat Monica Fallenius till en nyinrättad position som fastighetsdirektör. Utnämningen sker i samband med att fastighetsverksamheten omorganiserats i syfte att ytterligare stärka bolagets fastighets- och projektverksamhet.


Atrium Ljungberg öppnar för fler förvärv vid Slussen.

Atrium Ljungberg öppnar för fler Slussenförvärv

Bolag Atrium Ljungberg fortsätter sin storsatsning på Slussen. Efter köpet av KF-huset från Folksam öppnar man nu för ytterligare förvärv.


Atrium Ljungberg köper i Slakthusområdet

Transaktioner Atrium Ljungberg har tecknat avtal om att köpa fastigheten Kylfacket 3 i Slakthusområdet i Stockholm. Fastigheten om cirka 4 500 kvadratmeter förvärvas för 150 miljoner kronor.


Atrium Ljungberg rekryterar från Nordier

Karriär Atrium Ljungberg har anställt Felix Petterson som ny transaktionsanalytiker.


Atrium Ljungberg skapar ny enhet

Bolag Atrium Ljungberg förändrar sin organisation inom uthyrning och etablering. Uthyrning av kontor och handel, som tidigare låg i två separata grupper, slås nu samman till en gemensam och stark etableringssavdelning som aktivt deltar i arbetet att skapa attraktiva stadsmiljöer.


AL rekryterar från SSM

Bolag Atrium Ljungberg hämtar in försäljningsansvarig för bostäder från SSM.


”Nu börjar nya Göteborg realiseras”

Bolag Monica Fallenius om sitt byte från Hemsö till Atrium Ljungberg – och varför etableringen i Göteborg koncentrerats till en plats.


Atrium Ljungberg miljardköper i Göteborg

Transaktioner Atrium Ljungberg har tecknat avtal om förvärv av en kontorsfastighet på Lindholmen i Göteborg. Fastigheten, som är fullt uthyrd till Ericsson, förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,3 miljarder kronor. Genom förvärvet fördubblar Atrium Ljungberg sitt fastighetsbestånd i Göteborg.


Atrium Ljungberg köper Sjömansinstitutet på Södermalm

Transaktioner Atrium Ljungberg utökar sitt bestånd på Södermalm i Stockholm när man köper den 3 300 kvadratmeter stora fastigheten Sjömansinstitutet för 252 miljoner kroner.


Fastighetschef lämnar Hemsö för Atrium Ljungberg

Bolag Monica Fallenius lämnar sin tjänst som fastighetschef på Hemsö för att istället bli affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.


Hemsö ökar fokus på förvaltning och projektutveckling

Bolag I syfte att skapa ett ökat fokus på förvaltning och projektutveckling tillsätter Hemsö en fastighetschef och en projektutvecklingschef.


Hemsö rekryterar från Jernhusen

Karriär Hemsö har rekryterat Mattias Lindén som ny förvaltare. Han kommer närmast från Jernhusen och kommer nu i huvudsak att arbeta med Hemsös life science-fastigheter i Huddinge.


Hemsö rekryterar regionchef

Karriär Hemsö rekryterar en ny regionchef. Hon kommer närmast från GE Capital Real Estate.


GE rekryterar fastighetschef

Karriär GE Capital Real Estate har rekryterat en ny fastighetschef för Distrikt Stockholm. Hon kommer närmast från Jernhusen.