Image
SKF fd huvudkontor i Gamlestaden

Aspelin Ramm köper SKF-fastigheter av SBB

Bolag Aspelin Ramm fastigheter förvärvar resterade 50 procent i den gemensamt ägda fastigheten Gamlestaden 2:8, tidigare huvudkontor för SKF, av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). Vidare köper Aspelin Ramm Fastigheter den intilliggande kontorsfastigheten Gamlestaden 2:5, där SKF ursprungligen hade sin tillverkning av kullager.


Krister Karlsson blir ny COO på SBB.

Krister Karlsson ny operativ chef på SBB

Bolag Krister Karlsson har utsetts till ny operativ chef (COO) på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Krister Karlsson efterträder Oscar Lekander som lämnar ledningsgruppen. Oscar Lekander kommer fortsättningsvis att arbeta med att slutföra transaktioner och särskilda projekt.


Mikael Anjou är vd för Sizes som nu försatts i konkurs efter att bolagets största kund och tillika huvudägare, SSB, har ställt in alla framtida projekt.

Sizes i konkurs efter SBB:s stoppade projekt

Bolag Trähustillverkaren Sizes, som har SBB på ägarlistan med omkring 26 procent, har gått i konkurs.


Ilija Batljan.

SBB säljer 25 procent av aktierna i Solon till Obos

Transaktioner SBB och Obos äger i dag Solon Eiendom Holding AS som ett samägt bolag. Solon Holding äger i sin tur 100 procent av aktierna i Solon Eiendom. SBB säljer aktier motsvarande 25 procent av totala antalet aktier i Solon Holding till Obos. Affären är villkorad av konkurrensgodkännanden. Köpeskillingen i transaktionen är 818,6 norska kronor.


SBB säljer 18 500 kvadratmeter byggrätter i Falkenberg

Transaktioner SBB förvärvade ett större havsnära markområde i Falkenberg år 2016. Området har utvecklats med fyra nya bostadsfastigheter med havsutsikt. SBB fortsätter succén och avyttrar nu 18 500 kvadratmeter byggrätt till ett konsortie som leds av lokala entreprenörer och det lokala byggbolaget Peterson och Hansson.


Krister Karlsson.

SBB: 26 000 kvadratmeter byggrätter vinner laga kraft

Bolag SBB fortsätter att utveckla i Skellefteå.


Krister Karlssons SBB och Manne Aronssons Aspelin Ramm bildar ett JV för att utveckla i Gamlestaden, Göteborg.

SBB bildar JV med Aspelin Ramm i Göteborg

Transaktioner SBB har ingått bindande avtal om att avyttra fastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 för 450 miljoner kronor till ett nybildat joint venture tillsammans med Aspelin Ramm. Fastigheten omfattar cirka 21 000 kvadratmeter samt tillkommande byggrätter.


Ilija Batljan.

SBB utvecklar i Boden

Bygg/Arkitektur Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utvecklar social infrastruktur tillsammans med Bodens kommun.


Titanias vd Einar Janson och SBB:s vice vd Krister Karlsson.

SBB och Titania startar JV

Bolag SBB och Titania Holding AB har ingått avtal om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB. Bolaget kommer att, på egen mark, driva detaljplaner, producera och äga bostäder. Initialt kommer bolaget att innehålla cirka 25 000 kvadratmeter BTA byggrätter i Botkyrka och Haninge.


Krister Karlsson.

SBB:s första detaljplan i Jordbro klar

Bygg/Arkitektur SBB:s första detaljplan av tre i centrala Jordbro är lagakraftvunnen och exploateringsavtalet är tecknat med Haninge Kommun avseende 356 hyresrätter, tolv LSS-bostäder och en ny förskola.


Krister Karlsson.

SBB miljardinvesterar i nybyggnation

Bygg/Arkitektur SBB bygger 640 lägenheter om cirka 31 352 kvadratmeter BOA i Västerås, Nykvarn, Skellefteå och Växjö. Investeringen ligger på 1,2 miljarder kronor med ett årligt driftnetto om 55,8 miljoner kronor.


Krister Karlsson.

SBB får planbesked för 40 000 kvadratmeter i Borås

Bygg/Arkitektur SBB detaljplanerar cirka 40 000 kvadratmeter BTA bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde inom Liljeberget, ett bostadsområde i stadsdelen Norrmalm i centrala Borås.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB och Savana investerar 800 miljoner i Brandbergen

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Savana bygger 409 lägenheter i Brandbergen, söder om Stockholm


SBB planerar en ny stadsdel i centrala Nyköping.

SBB utvecklar helt ny stadsdel i Nyköping

Bygg/Arkitektur Nyköpings kommun beslutade på tisdagen om en ny stor detaljplan för det stationsnära området Nöthagen. Området är idag industriområde och om fem år kommer den nya stadsdelen i sina första delar stå klar med bostäder, skola samt vård- och omsorgsboende om totalt 160 000 BTA.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB utvecklar ny polisstation i Sälen

Bygg/Arkitektur SBB utvecklar, genom dotterbolaget Hemfosa, ytterligare en polisstation. Det är polisens lokalförsörjning som har givit SBB i uppdrag att uppföra en ny polisstation i Sälen. Den totala arean är 3 500 kvadratmeter effektiva lokaler.


HMB bygger åt Familjebostäder.

HMB bygger åt Familjebostäder

Bygg/Arkitektur HMB Construction, dotterbolag i AF Gruppen, ska bygga ytterligare 112 lägenheter för Familjebostäder i Farsta söder om Stockholm. Riktpriset är 275 miljoner kronor, exklusive moms.


Bengt Kjell och Krister Karlsson föreslås ta plats i Amastens styrelse.

Kjell och Karlsson tar plats i Amastens styrelse

Bolag Efter de stora ägarförändringarna ändras SSM:s styrelse. Amastens Bengt Kjell och SBB:s Krister Karlsson föreslås ta plats i styrelsen.


Lovisa Gustavsson Hägg och Erik Hävermark

SBB rekryterar dubbelt

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden rekryterar Lovisa Gustavsson Haag som arkitekt och Erik Hävermark som affärschef projekt.


Johan Knaust, vd på K2A, László Nagy Némedi, fastighetschef på Polismyndigheten, och Krister Karlsson, vice vd på SBB.

SBB och K2A tecknar stort avtal om nytt polishus i Västerås

Uthyrning SBB och K2A har via ett, till lika delar, samägt bolag tecknat ett projekteringsavtal med Polismyndigheten i syfte att uppföra ett nytt polishus i Västerås på fastigheten Ångpannan 12. Potentiellt hyresvärde är 630 miljoner kronor.


Mats Silow och Ilija Batljan.

SBB hämtar fastighetschef från Rikshem

Bolag SBB rekryterar Mats Silow som ny chef för fastighetsutveckling Stockholm. Han kommer närmast från Rikshem.