Image

Amasten betalar med nyemitterade aktier

Bolag Amastens planerade förvärv av fastigheter för 648 miljoner kronor ska delvis betalas med nyemitterade stamaktier – teckningskursen blir lägst 3,25 kronor per aktie.
Detta enligt ett förslag som Amastens bolagsstämma ska ta ställning till på tisdag.


Amasten går vidare med Ronnebyköp

Transaktioner Amasten har nu ingått avtal om förvärvet av ett bestånd i Ronneby.
Amasten köper 396 mindre lägenheter för 140 miljoner kronor av Immobilien Nordic AB.


Amasten på väg att köpa för 500 miljoner

Transaktioner Amasten tecknar avsiktsförklaringar – två separata affärer – om fastighetsförvärv för drygt 500 miljoner.
Samtidigt genomför bolaget en mindre försäljning, om 36 miljoner kronor.


Amasten: Potential för ytterligare tillväxt

Bolag Vd David Dahlgren ser en betydande potential för tillväxt för Amasten.


Amasten på väg att köpa i Ronneby

Transaktioner Amasten har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av ett fastighetsbestånd i Ronneby, Blekinge, med ett fastighetsvärde om 140 miljoner kronor.


Norman till Amastens styrelse

Bolag Valberedningen föreslår att Elisabeth Norman tar plats i styrelsen för Amasten.


Amasten: Substans 3,50 kronor

Bolag Amastens substansvärde per aktie har stigit till 3,50 kronor, enligt bolagets bokslutskommuniké.


Martin Sersé till Amasten

Karriär Martin Sersé, tidigare ansvarig för CBRE Global Investors i Norden, blir ny CFO på Amasten.


Amasten slutför förvärv och reviderar upp resultatprognos

Transaktioner Amasten slutför förvärvet av de sex fastigheter i Härnösand. Samtidigt revideras resultatprognosen upp med fem procent.


Amastens substansvärde 3,45

Bolag Amastens Q3-rapport visar ett substansvärde på 3,45 kronor per aktie, upp från 3,41 i Q2-rapporten.
Bolaget handlas runt 2,50 kronor på First North.


Amasten köper i Härnösand

Transaktioner Amasten har tecknat en avsiktsförklaring om att köpa sex fastigheter i Härnösand av Vashod Fastigheter för 50 miljoner kronor.


Havana köper konkursbo i Finspång och Borlänge

Transaktioner Havana Holding, ägt av Amastenprofilen Thomas Melin, köper ett konkursbo efter K/S Sweden Real Estate AB.


Amasten fördjupar samarbete med Egain

Energi/miljö Amasten installerar nu Egain forecasting i samtliga sina bostadsfastigheter. Besparingen av investeringen bedöms uppgå till cirka 10-15 procent av energikostnaderna.


Amasten hyr ut i Finspång och Karlskoga

Uthyrning Amasten har genomfört uthyrningar i sina nyligen tillträdda fastigheter i Finspång och Karlskoga.


Stor rabatt i Amasten

Bolag Amasten lämnar sin första delårsrapport efter storaffären i somras. Substansvärdet uppgår till 3,41 kronor, 79 öre över gårdagens stängningskurs på 2,62 kronor.


Styrelsemedlemmar och ledning köper aktier i Amasten

Bolag Flera personer i Amastens ledningsgrupp och styrelse har köpt stamaktier i bolaget.


Amasten anställer förvaltningschef

Karriär Amasten har anställt Olof Johnson, närmast från Afa Fastigheter, som kommer att tillträda en nyinrättad tjänst som förvaltningschef. Han tar dessutom tar plats i ledningsgruppen.


Amasten i storförvärv – Balder blir delägare

Transaktioner Amasten köper tre fastighetsportföljer för 845 miljoner kronor. Bland annat säljer Balder sitt bestånd i Finspång och blir i och med affären tioprocentig delägare i Amasten.
Amasten genomför en nyemission av både stam- och preferensaktier för att finansiera förvärvet.


Amasten möblerar om i ledning och styrelse

Karriär First North-noterade Amasten tillsätter en ny vd, byter ordförande och förstärker styrelsen med en rutinerad ledamot.


Minusresultat för Amasten

Bolag Amasten Holding rapporterar ett resultat på -1 miljon kronor för Q1.