Image

Amasten fortsätter förbättra substansvärdet

Bolag Amastens substansvärde är nu uppe i 4,20 kronor per aktie, en ökning med 11 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och med 3 procent jämfört med första kvartalet.


Amasten köper bostadsbestånd i Ronneby

Transaktioner Amasten - som från fredagen handlas på First North Premier - köper ett centralt beläget fastighetsbestånd i Ronneby av Havsklippan Invest AB för 186 miljoner kronor.


Amasten siktar på huvudlistan – byter certified adviser

Bolag First North-listade Amasten siktar på att ta klivet till huvudlistan under 2017. Som ett led i detta byter man nu certified adviser till FNCA Sweden.


Fastator säljer sista fastigheterna

Transaktioner Fastator säljer sitt sista direktägda fastighetsinnehav och blir därmed landets enda renodlade börsnoterade investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn.


Amasten säljer två fastigheter i Eslöv

Transaktioner Amasten har sålt fastigheterna Örtofta 15:31 och Örtofta 15:60 i Eslöv för 14 miljoner kronor.


Amasten emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Amasten har beslutat att emittera ett treårigt icke säkerställt obligationslån om 150 miljoner kronor med förfall i juni 2019. Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta + 6,00 procent och ha ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor.


Amasten köper i Härnösand

Transaktioner Amasten Holding köper Härnökusten, ett bostadsbestånd i centrala Härnösand. Säljare är Ådalskonsult AB och Autograf Handelshus Anders Johansson AB. Det underliggande fastighetsvärdet är 95 miljoner kronor.


Amastens substans över fyra kronor

Bolag Amastens substansvärde uppgår i Q1-rapporten till 4,07 kronor per aktie, 15 öre upp jämfört med bokslutet för 2015.
Aktien handlas till en betydande rabatt, i går stängde den på 3,08 kronor.


Amasten undersöker möjligheten att emittera obligationslån

Ekonomi/Finansiering Amasten har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare för att undersöka möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden.


Amasten säljer fastighet i Perstorp

Transaktioner Amasten har, via dotterbolag, tecknat avtal om avyttring och frånträtt fastigheten Perstorp 21:7 i centrala Perstorp.


Sterners vd till Amastens styrelse

Bolag Elias Georgiadis föreslås ta plats i Amastens styrelse.


Amasten: Substansvärde 3,92 kronor

Bolag Amastens substansvärde är i bokslutskommunikén uppe i 3,92 kronor. I går stängde handeln i bolagets aktie på 2,89 kronor.


Amasten säljer i Landskrona

Transaktioner Amasten Holding säljer fastigheterna Borgmästareängen 6, 7 och 12 i centrala Landskrona. Fastigheterna utgörs av totalt tolv lägenheter.


Amasten rekryterar projekt- och teknikchef

Karriär Christopher Köhler har rekryterats till en nyinrättad roll som projekt- och teknikchef från och med februari 2016.


Amasten säljer två fastigheter i Skärblacka

Transaktioner Amasten har tecknat avtal om att, via dotterbolag, avyttra fastigheterna Kullerstads-Åby 2:48 och 3:7 i centrala Skärblacka i Norrköpings kommun.


Amasten hyr ut till Ronneby kommun

Uthyrning Amasten har tecknat avtal med Ronneby kommun om att konvertera och hyra ut ett tidigare studentbostadshus på Parkdala i centrala Ronneby till bostäder med särskild service LSS med inflyttning under första kvartalet 2016.


Amasten köper i Härnösand

Transaktioner Amasten har ingått avtal om att köpa ett bestånd i Härnösand till ett värde om 140 miljoner kronor.
Säljare är City-Fastigheter i Umeå Invest som säljer hela sitt Härnösandsbestånd.


Amasten emitterar till 3,25

Transaktioner Amasten tillträder nu beståndet som bolaget köper av Sterner Stenhus och Kvalitena.
En del av köpeskillingen – 81,4 miljoner kronor – erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten. Dessa emitteras till en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor.
Samtidigt reviderar Amasten upp sin resultatprognos för 2015.


Ledningen köper Amasten-aktier

Bolag Samtliga personer i Amastens ledningsgrupp och styrelse köpte stamaktier i Amasten den 21 juli.


Amasten höjer resultatprognosen

Bolag Amasten höjer resultatprognosen för 2015 med fem procent till 54 miljoner kronor. Vinsten per stamaktie efter värdeförändringar bedöms öka med nio procent till 0,39 kronor.
Bakgrunden till prognoshöjningen är att Amasten nu har tillträtt beståndet i Ronneby.