Image
K2A vinner markansvisningstävling i Västerås.
K2A vinner markansvisningstävling i Västerås. Bild: K2A

K2A vinner markanvisningstävling i Västerås

Bygg/Arkitektur K2A har vunnit Västerås kommuns markanvisningstävling för utveckling av Jakobsbergsplatsen. K2A ska bygga 20 studentlägenheter, en förskola, LSS-boende och trygghetsboende på platsen.
Publicerad den 9 Juni 2020

Befintlig bebyggelse vid Jakobsbergsplaten utgörs idag av villor och lamellhus i tegel. K2A:s tävlingsbidrag utformades med hänsyn till områdets natur och promenadstigar. Den småskaliga bebyggelsen, tvåvåningshus i tre huskroppar, ska samspela med omgivningen och smälter in snarare än förändrar området.

K2A bygger Svanenmärkta bostäder i trä i egen fabrik. K2A:s tävlingsbidrag innebär att husen kommer att byggas med stomme av trä och laserade träfasader samt gröna tak av sedum eller gräs. Tanken är att husen ska smälta in i skogsmiljön och få en färgton som samspelar med de varmgula lamellhusens tegel.
– Det är glädjande att det vinnande bidraget kan tillgodose flera boendeformer och samhällsfunktioner i samma projekt. Vi ser nämligen ett stort behov av fler förskolor och gruppbostäder i Västerås de kommande åren, säger Frederick Cederborg, enhetschef fastighet på Västerås stad.
– På Jakobsbergsplatsen vill vi bygga något som vi kallar Tjugofyratimmarskvarteret. Med det menar vi ett kvarter med liv och rörelse spritt över dygnets timmar. Här blandas människor med varierande bakgrund och i olika skeden i livet, som på ett otvunget sätt kan leva och trivas tillsammans på samma plats, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

Markanvisningsavtalet avser ett område vid Jakobsbergsplatsen i Västerås. Inflyttning är beräknad till 2023.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY