Hem » Branschguiden » Konsulter » A&P Fastighetstransaktioner

Fastighetssveriges Branschguide

A&P Fastighetstransaktioner


A&P agerar som kvalificerad transaktionsrådgivare gällande fastigheter i södra Sverige. Utmärkande är uppdrag i storstädernas periferi, regionstäder, mindre likvida lokala marknader samt utvecklingsfastigheter, där det ställs höga krav på genomförandet.

A&P har sedan verksamhetens start tidigt 2000-tal utvecklat en förmåga att genomföra värdeskapande fastighetstransaktioner, inom såväl storstadsregionerna som på de mindre likvida regionala och lokala marknaderna. Vi har skapat ett omfattande nätverk och byggt upp en regional närvaro med egna kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm. Bland våra klienter finns publika och privata fastighetsbolag, internationella fonder och investerare, utvecklare samt nordiska industribolag. En proaktiv inställning, helhetssyn och ett starkt, långsiktigt engagemang i klienternas utmaningar utgör grunden för våra framgångsrika uppdrag. Transaktionerna rör sig vanligtvis i storleken 20-300 mkr.Skrivet om A&P Fastighetstransaktioner

Fastpartner köper i Göteborg

Transaktioner Fastpartner har förvärvat fastigheten Biskopsgården 46:4 av NAPF AXE Göteborg Holding AB (som kontrolleras av Valad). De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 7,0 miljoner kronor.


A&P renodlar – fokuserar på större transaktioner

Bolag A&P Fastighetstransaktioner kommer framöver helt att fokusera på större transaktioner – systerorganisationen Quadrent, som tidigare enbart arbetat med lokalförmedling, kommer att ta över transaktionsrådgivningen vad gäller mindre fastigheter.


Bofast köper i Ljungby

Transaktioner Bofast köper, i en bolagsaffär, fastigheterna Garvaren 1 och Hammaren 37 i Ljungby.


Valad säljer fastighet i Sisjön

Transaktioner A&P Fastighetstransaktioner har för NAPF Sisjön AB genom Valad’s räkning sålt fastigheten Kobbegården 16:38 i Göteborg.


Kanab utökar i Mölndal

Transaktioner Kanab köper fastigheten Heliumgasen 1 – omfattande drygt 6 000 kvadratmeter – i Åbro, Mölndal, av Ofab Förvaltnings AB.


Adress

A&P Fastighetstransaktioner
Östra Storgatan 33
Jönköping


Kontakt


Pontus Nilsson
+46 (0)36 440 04 93

pontus.nilsson@a-p.se