Image

Målet på 7 000 bostäder i Bostad 2021 är nått

Bostäder En milstolpe har nåtts inom Bostad 2021. Planen var att bygga 7 000 extra bostäder fram till 400-årsjubileumet år 2021 med en innovativ modell som snabbar på bostäderna. Nu har detaljplaner tagits fram för alla 7 000 och projektet bedöms som lyckat av forskare.


Ulf Kamne.

Kamne vill ställa hårda krav på Göteborgsbyggen

Bygg/Arkitektur Ulf Kamne, miljöpartistiskt kommunalråd i Göteborg, med ansvar för miljö- och stadsutveckling vill ställa hårda miljökrav på byggnationen i Göteborg framöver. Minst hälften av allt som byggs på kommunal mark ska byggas i trä.


Fler bostäder på gång i utsatta områden i Göteborg

Bostäder Bostadsbyggandet snabbas på i utsatta områden med Bostad 2021-projektet. Nära 2000 bostäder är på gång. Av dessa är 450 bostäder på gång i Bergsjön. Detaljplaner är på väg att antas även i Tynnered och Gårdsten.