Image

Riksbyggen får driftavtal med Söderport

Bolag Riksbyggen har tecknat avtal om fastighetsdrift gällande Söderports bilprovningsanläggningar.


Sagax utökar emission

Bolag Sagax emission av preferensaktier övertecknades kraftigt, och Sagax väljer att utöka den från 270 till 376 miljoner kronor.


Sagax förkortar anmälningsperioden

Bolag Sagax har beslutat att förkorta anmälningsperioden för det institutionella erbjudandet i pågående emission av preferensaktier med en vecka. Dessutom kan erbjudandet komma att utökas.


Riksbyggen får uppdrag av Sagax

Bolag Riksbyggen har tecknat avtal med Sagax gällande fastighetsdrift av 230 000 kvadratmeter i Årsta och Västberga.


Sagax planerar emission av preferensaktier

Bolag Sagax planerar att ta in 270 miljoner kronor genom emittering av preferensaktier till institutioner och allmänheten.


Bilprovningens rörelsefastigheter sålda

Transaktioner Bilprovningen säljer 142 fastigheter över hela Sverige, för 470 miljoner kronor.


Dalkia får uppdrag av Sagax

Bolag Dalkia Norden har tecknat driftentreprenadavtal med Sagax.


Sagax sänker prognos

Bolag Sagax sänker sin helårsprognos för årets förvaltningsresultat till 420 miljoner kronor, från tidigare 430 miljoner. Justeringen beror på en engångskostnad i samband med förtida förlängning av den kreditfaciliteten som Sagax meddelade i förra veckan.


Deutsche Pfandbriefbank ger Sagax
förtida förlängning om 4,3 miljarder kronor

Bolag Sagax och Deutsche Pfandbriefbank har kommit överens om förtida förlängning av lånefaciliteten om 4,3 miljarder kronor, motsvarande 65 procent av koncernens räntebärande skulder.


Brostaden köpte av Söderport

Transaktioner I förra veckan skrev vi att Söderport – Hemfosas och Sagax gemensamma bolag – hade sålt fastigheten Riggen 2 i Vårby. Nu är det officiellt att det var Brostaden som köpte fastigheten.


Vinstlyft för Sagax

Bolag Sagax presenterar en mer än dubbelt så stor vinst efter skatt för årets första sex månader jämfört med samma period förra året.


Sagax-hus blir bostäder

Bostäder Sagax planerar att förvandla tomträttsfastigheten Kalvholmen 1 till bostäder. Fastigheten ska sedan säljas till Stockholmshem.


Sagax investerar 290 miljoner i Tyskland

Transaktioner Sagax köpte 2008 större delen av Gambros produktionsanläggning i Hechingen, Tyskland. Nu köper bolaget Gambros återstående byggnader i området.


Stabilt från Sagax

Bolag Sagax redovisar genomgående förbättrade siffror i årets första delårsrapport, främst förklarat av fastighetsförvärv under 2011, intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd samt indexjustering av hyresnivåer.


Söderport hyr ut 15 000 kvadratmeter i Västberga

Uthyrning Söderport, som Hemfosa och Sagax äger gemensamt, hyr ut 15 000 kvadratmeter till Bring i Västberga.


Sagax emitterar obligationslån

Bolag Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 350 miljoner kronor.


Höjd utdelning från Sagax

Bolag Sagax höjer utdelningen från tre till fyra kronor per aktie.
Förvaltningsresultatet och kassaflödet för 2011 är det bästa i bolagets historia.


Hemfosa säljer smått i Sunne

Transaktioner Hemfosa säljer en liten kontorsfastighet i Sunne och tillträder två logistikfastigheter i Mellansverige.


Sefabgruppen får förlängt avtal

Bolag Sefabgruppen har förlängt sitt avtal kring teknisk förvaltning med Sagax och Söderport, som ägs gemensamt av Sagax och Hemfosa.


Sagax säljer mot sin vilja

Transaktioner Regeringen har beslutat att Järfälla kommun får förköpsrätt på fastigheterna Veddesta 2:33 och Veddesta 2:7.