Image
Magnus Björkander.

Han efterträder Henninge på Wästbygg Projektutveckling

Karriär Wästbygg Gruppen utser Magnus Björkander till vd för koncernbolaget Wästbygg Projektutveckling. Han har närmast varit vice vd för bolaget.


Wästbygg Projektutveckling utser vice vd

Karriär Wästbygg Projektutveckling förstärker nu sin organisation på samtliga regioner samtidigt som Magnus Björkander, tidigare regionchef syd, tar rollen som vice vd och Christofer Söderström, tidigare affärsutvecklare i region öst, har utsetts till produktutvecklingschef.


Byggrätter för 300 bostäder säljs vid Malmö centralstation

Transaktioner Jernhusen har tecknat avtal om försäljning av bostadsbyggrätter med HSB och Wästbygg. Byggrätterna ligger vid Malmö Centralstation i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen.


Wästbygg omorganiserar och rekryterar

Bolag Den 1 oktober slår Wästbygg samman sina projektutvecklingsbolag till ett enda – Wästbygg Projektutveckling. Samtidigt görs en regionindelning och tre regionchefer tillsätts.


Därför lämnar Björkander Delphi

Karriär Den profilerade advokaten Magnus Björkander får nytt toppjobb på NCC: ”Har svårt att tänka mig ett jobb som omfattar så mycket”.


Slutbeskedet – bra tanke med flera baksidor

Juridik I nya PBL kopplas rätten att ta ett nybyggt hus i bruk till slutbeskedet, ett myndighetsbeslut som utfärdas av kommunen. Det här kan leda till olika besvärliga situationer.
- Det här är en osäkerhetsfaktor till och det behöver vi ju inte fler av just nu om man säger så, säger Magnus Björkander på Advokatfirman Delphi.


Delphi rekryterar tung
fastighetsexpert från Magnusson

Karriär Delphi förstärker upp inom fastighetsrätt och rekryterar ett tungt namn inom området. Han kommer närmast från Magnusson Advokatbyrå.