Nya bostäder till Tumba Skog

Bostäder Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu antagits av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. Totalt omfattar det nya bostadsområdet cirka 500-700 bostäder i olika upplåtelseformer.


”Fastigheter ligger mig varmast om hjärtat”

Bostäder Nybildade Bantorget Hyresbostäders vd Erik Spernaes om LO-bolagets satsning på fastighetsmarknaden. Fler affärer är att vänta i framtiden.


Nytt fastighetsbolag gör bostadsaffär i Malmö

Transaktioner Riksbyggen säljer 166 nyproducerade hyreslägenheter i Kalkbrottet i Malmö till det nybildade Bantorget Hyresbostäder som ägs av LO och sju LO-förbund. Det är den första investeringen som Bantorget Hyresbostäder gör.


SHH inleder samarbete med LO

Bolag SHH har träffat en överenskommelse med LO och Fastighets AB Bodal om att gemensamt bilda ett mark- och bostadsutvecklingsbolag med fokus på bostadsmarknaden i Storstockholm. Cirka 1 050 bostadsbyggrätter tillförs till det samägda bolaget SHH Landbolaget AB.


NCC bygger småhus i Åkersberga

Bostäder Arbetet med ett av stockholmsregionens största utvecklingsprojekt har inletts. NCC är först ut när Täljöhalvöns delvis ska bebyggas med 163 Svanenmärkta småhus.


LO och Östersjöstiftelsen köper hotell för en miljard

Transaktioner LO, Landsorganisationen i Sverige, och Östersjöstiftelsen köper en hotellportfölj bestående av 14 hotellfastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka en miljard kronor.


LO: Satsa 15 miljarder på ökat bostadsbyggande

Bostäder För att råda bot på den ökande bostadsbristen föreslår LO en stimulans på 15 miljarder kronor.


Bantorget Fastighets AB köper två cityfastigheter

Transaktioner Bantorget Fastighets AB köper de två fastigheterna Barnhuset 20 och Barnhuset 25 i centrala Stockholm. Säljare är LO - Landsorganisationen.